Geri Dön
EkonomiSGK harekete geçti ve resmen belli oldu! Bakan duyurdu, ücretler değişti

SGK harekete geçti ve resmen belli oldu! Bakan duyurdu, ücretler değişti

Sosyal Güvenlik Kurumu milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeyi yaptı. Hastaneye giden herkesi yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Detaylar belli oldu. Yüzde 35 ile 75 oranında zam yapıldı. Sağlık Bakanı Koca "Sağlık Uygulamaları Tebliği (SUT) güncellenip yayınlandı. Böylece tanı ve tedavi ile ilgili ücretler yeniden belirlenmiş oldu" dedi. Bakan Ayrıca iki bakana da teşekkür etti. Tebliğde, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığına ilişkin düzenlemeler de yer aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

SGK harekete geçti ve resmen belli oldu! Bakan duyurdu, ücretler değişti

"Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazetede yayımlandı.Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğde, genetik, sitogenetik ve moleküler tetkiklere ilişkin düzenlemeler yer aldı. Resmi Gazete’de dün (8 Şubat) yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği’yle (SUT) muayene, ameliyat, tetkik, girişimsel işlemler, tıbbi malzemelerin yeni işlem puanları artırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sözleşme-protokol yaptığı tüm sağlık hizmet sunucularından satın aldığı sağlık hizmetleri için güncellenen yeni fiyat tarifesine yaklaşık yüzde 35- 75 oranında zam yapıldı. Değişiklikle, muayene yüzde 35, paket işlemler yüzde 45, diğer işlemler yüzde 40, diyaliz yüzde 50, tıbbi malzemeler yüzde 75 oranında zamlandı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR

SGK, sağlık hizmetlerini finanse eden esas kurum. Kurum, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında sigortalılara ve hak sahiplerine sunulan sağlık hizmetlerini kamu-özel ayrımı yapmaksızın tüm sağlık hizmet sunucularından (kamu-özel-üniversite sağlık hizmet sunucuları, eczaneler ve optisyenler) sağlık hizmeti satın alım sözleşmesi/protokolü yaparak satın alıyor. Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucularından alınan sağlık hizmetlerinin bedelleri GSS fon gelirlerinden karşılanıyor. GSS hak sahiplerine finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım sürelerini, teşhis ve tedavi yöntemlerini, ödeme usul ve esaslarını SGK, yayımladığı SUT aracılığıyla belirliyor.

BAKAN KOCA'DAN  AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenleme için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e Twitter üzerinden teşekkür etti. Sağlık Bakanı Koca ayrıca "Sağlık Uygulamaları Tebliği (SUT) güncellenip yayınlandı. Böylece tanı ve tedavi ile ilgili ücretler yeniden belirlenmiş oldu" dedi.

SMA HASTALARI İLE İLGİLİ DE DÜZENLEME YAPILDI

SMA Tip-1 hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar, çocuk nörolojisi uzman hekiminin yer aldığı ilk 4 uygulama için 3 ay süreli, sonraki uygulamalar için 4 ay süreli SGK tarafından belirlenen üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden "Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu" tarafından verilecek "İlaç Kullanım Onayı" ile SGK'nin belirleyeceği üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında çocuk nörolojisi uzman hekimi tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilecek.

"İlaç Kullanım Onayı"nın ilk 4 uygulama için tek seferde ve sonraki her bir uygulama için ise ayrı ayrı verilmesi halinde SGK tarafından bedeli karşılanacak."Nusinersen Sodium" etken maddesini içeren ilacın, tescili yapılmış yenidoğan ve çocuk yoğun bakım servisi bulunan, bünyesinde çocuk nörolojisi uzmanının da yer aldığı, beslenme ve diyetetik ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin "multidisipliner" bir yaklaşımla sunulabileceği kurumca belirlenen üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında kullanılması halinde kurumca bedeli karşılanacak.

SMA Tip-1 hastalığında ilaç bedelinin SGK tarafından karşılanması için hastaların sağlaması gereken kriterler tebliğde şöyle sıralandı:"Genetik ve klinik olarak SMA Tip-1 tanısı konmuş ve birisi çocuk nörolojisi uzmanı olmak üzere 3 uzman hekimden oluşan konsey kararına istinaden, yurt dışı ilaç kullanım başvurusu yapılarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu tarafından verilecek 'İlaç Kullanım Onayı' bulunmalıdır.Klinik belirti ve bulgular, SMA Tip-1 ile uyumlu olarak 6 ay (180 gün) ve daha küçükken başlamış olmalıdır.Bu kriterlere uyan hastalarda invaziv/non invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı olup olmadığına bakılmaksızın tedaviye başlanır.İlk 4 doz ilaç kullanımı başlangıç tedavisi olarak kabul edilecek ve ilk 4 doz ilaç kullanımı sürecinde SMA'dan kaynaklı invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı ve süreleri değerlendirmelerde dikkate alınmaz. 5'inci ve takip eden dozlar idame tedavilerdir.
Lomber ponksiyon prosedürleri, BOS sirkülasyonu veya güvenlilik değerlendirmelerini engelleyebilecek bir beyin veya spinal kord hastalığı veya öyküsü olmamalıdır.BOS drenajı için implant edilmiş bir şant veya implante edilmiş bir BOS kateteri bulunmaması gerekmektedir.Bakteriyel menenjit veya viral ensefalit hastalığı veya öyküsü olmamalıdır.
Hipoksik iskemik ensefalopati tanısı almamış olmalı ve hipoksik doğuma bağlı nörolojik sekelleri bulunmamalıdır."

SMA TİP-2 VE Tİ-3 HASTALARINDA ARANAN KRİTERLER

Tebliğde, SMA Tip-2 ve Tip-3 hastalarında aranan kriterlere de yer verildi.Buna göre, genetik ve klinik olarak SMA Tip-2 veya SMA Tip-3 tanısı konmuş ve SGK tarafından belirlenen üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında en az birisi çocuk nörolojisi/nöroloji uzmanı, ortopedi ve travmatoloji ya da beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olmak üzere 3 uzman hekimden oluşan sağlık kurulu raporuna istinaden, yurt dışı ilaç kullanım başvurusu yapılarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu tarafından verilecek "İlaç Kullanım Onayı" bulunacak.
Klinik belirti ve bulgular, SMA Tip-2 veya SMA Tip-3 ile uyumlu olarak 6 ay (180 gün) ve daha büyükken başlamış olacak.İnvaziv/non invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı olmayan ve normal yutma refleksine sahip ve oral beslenebilen hastalarda tedaviye başlanacak.Lomber ponksiyon prosedürleri, BOS sirkülasyonu veya güvenlilik değerlendirmelerini engelleyebilecek bir beyin veya spinal kord hastalığı veya öyküsü olmayacak.BOS drenajı için implante edilmiş bir şant veya implante edilmiş bir BOS kateteri bulunmaması gerekecek.Bakteriyel menenjit veya viral ensefalit hastalığı veya öyküsü olmayacak.Hipoksik iskemik ensefalopati tanısı almamış olacak ve hipoksik doğuma bağlı nörolojik sekelleri bulunmayacak.Lomber ponksiyon uygulanmasına engel bir durum olmadığının "İlaç Kullanım Onayı"nda belirtilmiş olması gerekecek.Hastalarda bu kriterlerin tamamının sağlanması halinde ilaç bedeli kurumca karşılanacak."Nusinersen Sodium" pozolojisi SMA Tip-2 veya SMA Tip-3 hastalarında 0, 14, 28 ve 63'üncü günler olmak üzere 4 doz yükleme dozu şeklinde uygulanacak. İdame dozlar da 4 ayda bir uygulanacak.İlk 4 doz için tek sağlık kurulu raporu, idame tedavilerde ise her bir uygulama için ayrı ayrı sağlık kurulu raporuna istinaden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu tarafından verilecek "İlaç Kullanım Onayı" ile çocuk nörolojisi/nöroloji uzman hekimi tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilmesi halinde bedelleri SGK tarafından karşılanacak.

İŞTE O DÜZENLEMENİN DETAYLARI