Geri Dön

Paralar hesaba yatacak! Ek ödeme müjdesi! Doktor, hemşire...

Paralar hesaba yatacak! Yüz binlerce kişiye ek ödeme müjdesi. Hemşire, doktor birçok sağlık çalışanını ilgilendiriyor. Sağlık çalışanlarının aylık gelirlerinin artmasını sağlayacak teklif yasalaştı. Düzenlemeyle tüm çalışanların döner sermaye ek ödeme tavanları arttırılırken, doktorlara ek ödeme zammı getirildi. Prim borcu nedeniyle sağlık sigortasından yararlanamayanlara da 10 bin liralık prim affı sağlandı.

Paralar hesaba yatacak! Ek ödeme müjdesi! Doktor, hemşire...

Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarıyla ilgili yenilikler içeren teklif Meclis’te kabul edilerek yasalaştı. Yasayla doktorlara ek ödeme zammı, prim borcu nedeniyle sağlık sigortasından yararlanamayanlara da 10 bin liralık prim affı getiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter’dan, “Devlet, sağlıkta şiddet suçlarına karşı çıkardığı yasayı sağlık çalışanlarının tamamı için çıkardı. Hemşirelerimize verilen söz, daha da ileri götürüldü. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile vaat edilen iyileştirme tüm lisans mezunlarını kapsıyor. Toplu sözleşme ile hekimler hariç, bütün sağlık çalışanlarının sabit ek ödemesi artırıldı. Tüm sağlık çalışanlarının sabit ek ödemesi merkezi yönetim bütçesine aktarıldı” dedi.

EK ÖDEMELER ARTTI

Yasayla sağlık çalışanlarının döner sermaye ek ödeme tavanları arttırıldı. Buna göre, eğitim görevlisi ile profesör ve doçentlerde yüzde 800’den yüzde 950’ye, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde 700’den 850’ye, pratisyen tabip ve diş tabipleri ile uzman eczacılarda yüzde 500’den 650’ye, hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 250’den yüzde 305’e, diğer personelde yüzde 150’den 225’e, tıbbi işlemlerde işlem karşılığı ek ödemelerde de yüzde 800 ve 700’den yüzde 950 ve 850’ye yükseltildi.

EMEKLİLİĞE YANSIYACAK

Bundan bakanlık kadrolarında olup da üniversitede uzmanlık eğitimi ya da yan dal uzmanlığı eğitimi gören asistanlar da yararlanacak. Ödemelerin döner sermaye yerine merkezi bütçeden ödenmesi yönünde değişikliğe de gidilerek, emekli aylıklarına da yansıması sağlandı. Emekli olanlar da yararlanacak. Ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulacak. Koca, “Döner sermaye ek ödemesinin hastane tahakkuklarına bağlı olması ortadan kaldırılarak, il veya ülke bazında aynı standartla ek ödeme verilmesi sağlandı. Hastanelerimizin hepsi ek ödeme verebilir hale gelecek” dedi.

PRİM AFFI GETİRİLİYOR

Yasaya göre, 2029’a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, TUS sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nca belirlenen esaslarla aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek. Bakanlık hastanelerinden sağlık hizmeti almış olup prim borcu gibi nedenlerle hastane gideri karşılanmayanlara ödeme kolaylığı ve 10 bin lira altındaki borçları için prim affı getiriliyor. 87 bin 103 kişinin yararlanacağı düzenleme ile 198 milyon 708 bin liralık alacağın 123 milyon 578 bin liralık bölümünün affedileceği kaydedildi.