Gazete Vatan Logo

Elektrik fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Yüzde 36 arttı, EPDK duyurdu

Elektrik piyasasıyla ilgili flaş karar verildi. Resmen değişti. Cezalar yüzde 36,5 arttı. EPDK duyurdu. Yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı Maddesi Uyarınca 2022 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ’i yayınladı. Tebliğde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2022 yılı için geçerli olmak üzere, yüzde 36,2 arttırılarak yeniden belirlendi. Yeni tutarlar 01 Ocak 2022'den itibaren uygulanacak. 

Elektrik fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Yüzde 36 arttı, EPDK duyurdu

EPDK, Elektrik Piyasasında 2022 yılında mevzuata aykırı durumlar için uygulanacak para cezalarını yüzde 36,2 arttırdı. Buna göre, Tebliğ’in 16. Maddesindeki 1. fıkranın a, b, c, ç, d ve e bentleriyle aynı maddenin 8. fıkrasında bildirilen mevzuata aykırı durumlar için EPDK tarafından uygulanacak cezalar, 2022 yılı için, aşağıdaki gibi güncellenerek tespit edildi. 

16. madde, 1. fıkra, a) Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hâllerinde; istenen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme imkânının verilmemesi hâllerinde, on beş gün içinde bilgilerin doğru olarak verilmesi veya inceleme imkânının sağlanmamasıyla ilgili ihtar verilecek. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere, 1.618.333 TL idari para cezası verilecek.

16. madde, 1. fıkra, b) Bu Kanun, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine, Kurul kararlarına ve talimatlara aykırı hareket edildiğinin saptanması hâlinde, aykırılığın niteliğine göre aykırılığın otuz gün içinde giderilmesi veya tekrarlanmaması ihtar edilecek ve yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettiren veya tekrar edenlere 1.618.333 TL idari para cezası verilecek.

Haberin Devamı

16. madde, 1. fıkra, c) Bu Kanun, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine aykırılık yapılmış olduktan sonra niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olmayacak şekilde aykırı davranılması durumunda ihtara gerek kalmaksızın 1.618.333 TL idari para cezası verilecek.

PARA CEZALARI ARTIYOR

16. madde, 1. fıkra, ç) Lisans müracaatında veya lisans yürürlüğü sırasında, lisans verilmesinde aranan şartlar konusunda, gerçek dışı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans verilmesini etkileyecek lisans şartlarındaki değişikliklerin Kurula bildirilmemesi hâlinde, 2.589.339 TL idari para cezası verilecek. 

16. madde, 1. fıkra, d) Lisans süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunulması hâlinde, otuz gün içinde iştirak ilişkisinin düzeltilmesi ihtar edilecek. Yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere 2.913.004 TL idari para cezası verilecek.

Haberin Devamı

16. madde, 1. fıkra, e) Piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptanması hâlinde, on beş gün içinde kapsam dışı faaliyetin veya aleyhte faaliyetin durdurulması ihtar edilecek. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere 3.236.677 TL idari para cezası verilecek.

16. madde, 8. Fıkra uyarınca; elektrik dağıtım şirketlerinin denetimleri haricinde de genel aydınlatma kapsamında tespit edilen yanmayan, yerinde olmayan armatür ve/veya direklere ilişkin eksiklerin giderilmesine ilişkin süre verilecek. Belirlenen sürelerde eksikliklerin giderilmemesi durumunun tespiti ile belirlenen her bir direk veya armatür için Bakanlığın Kurula bildirmesini müteakip, Kurul tarafından 1.285 TL idari para cezası verilecek.