Geri Dön
EkonomiDeğerli konut vergisinde son gün yaklaşıyor!

Değerli konut vergisinde son gün yaklaşıyor!

Bedeli 6 milyon 173 bin liradan fazla olan taşınmazı bulunan kişilerin ödemekle yükümlü olduğu değerli konut vergisi ilk taksit ödemesi yaklaşıyor. 28 Şubat tarihine kadar ilk taksit ödemesinin yapılması gerekiyor. Peki değerli konut vergisi nedir, nasıl hesaplanır? Değerli konut vergisi ödemekle yükümlü kişiler kimler? İşte merak edilen tüm detaylar...

Değerli konut vergisinde son gün yaklaşıyor!

Geçen yıl uygulamaya başlanan ve yaklaşık 200 bin konutu kapsayan değer konut vergisi için beyanname süresi pazartesi günü sona eriyor. Bu yıl için bina değeri 6 milyon 173 bin lirayı aşan konut sahipleri beyanname verecek ve değerli konut vergisi ödeyecek. İlk taksit ödemesinin 28 Şubat'a kadar yapılması gerekiyor. Değerli konut vergisinden bu yıl 30 milyon 78 bin liralık bir gelir bekleniyor.

BEYANNAME SÜRESİNİ KAÇIRMAYIN

Değerli konut vergisinde sınır her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Geçen yıl 5 milyon 227 bin lira olan bu tutar 2022 için 6 milyon 173 bin lira oldu. Bu tutarın üzerinde konuta sahip olanlar değerli konut vergisi ödeyecek. Değerli konut vergisi, beyannamenin verildiği yetkili vergi dairesi tarafından yıllık alınıyor. Emlak Vergisi Kanunu'na göre şubat ve ağustos sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor. Değerli konut vergisinin mükellefi olmasına rağmen hiç beyanda bulunmayanlar veya matrahı düşük beyan edenler ile vergilerini taksit süreleri içinde ödemeyenler hakkında gerekli incelemeler ve cezai işlemler yapılıyor.

UYGULAMA 2021'DE BAŞLADI

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, değerli konut vergisinde ilk uygulama 2020 yılı olarak belirlenmiş ancak pandemi sürecinde 2021'e ertelenmişti. İlk uygulama 2021'de başladı ve 23 milyon liralık bir gelir elde edildi. Bu yılın bütçesinde ise değerli konut vergisinden 30 milyon liranın üzerinde bir gelir öngörülüyor. 2023 yılında 32 milyon 860 bin TL ve 2024'te ise 35 milyon 747 bin liralık gelir elde edileceği tahmin ediliyor.

TOPLAM DEĞER ESAS ALINACAK

Mesken nitelikli taşınmaza gerek paylı mülkiyet gerekse el birliği mülkiyet halinde malik olunması durumunda, matrah olarak taşınmazın toplam değeri esas alınacak. Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlarla birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanacak. Şirketler, vakıflar ve dernekler de sahip oldukları nitelikli konutun vergisini verecek.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ KİŞİLER KİMLERDİR?

-Mesken nitelikli taşınmaza ilişkin değerli konut vergisini taşınmazın maliki öder. Mesken nitelikli taşınmaz üzerinde intifa hakkı varsa vergi, intifa hakkın sahip kişi tarafından ödenir.

-Mesken nitelikli taşınmazın maliki veya intifa hakkı sahibi yoksa malik gibi tasarruf edenler vergiyi ödemekle mükelleftir.
-Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef olurlar. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDEN MUAF KİŞİLER KİMLERDİR?

-Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının maliki olduğu mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinden muaftır. Bu kurumların intifa hakkına sahip oldukları mesken nitelikli taşınmazlar da değerli konut vergisinden muaftır ve vergi, söz konusu taşınmazların kuru mülkiyet sahipleri bakımından aranmamaktadır.

-Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanır. Muafiyet, bu kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım için de uygulanır.
-Karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı ve merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinden muaftır.

-Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar ilk satışa, devir ve temlike konu edilmediği sürece vergiden muaftır. Bu muafiyet hükmü arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar için de uygulanır. Söz konusu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması durumunda muafiyetten yararlanılması mümkün değildir.