Geri Dön
EkonomiBorcu olana kötü haber! Resmen değişti, 15 gün süresi var

Borcu olana kötü haber! Resmen değişti, 15 gün süresi var

Borcu olanları yakından ilgilendiren bir karar yürürlüğe girdi. Borçluya 15 gün süre tanınıyor. İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Haczedilen malın borçlu tarafından rızaen satışına ilişkin hususları düzenleyen yönetmelik yürürlüğe girdi. Buna göre, borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine müracaat ederek malın satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecek.

Borcu olana kötü haber! Resmen değişti, 15 gün süresi var

İcra ve İflas Kanunu uyarınca haczedilen malın borçlu tarafından rızaen satışına ilişkin hususları düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, İcra ve İflas Kanunu'nda yer alan borçluya satış yetkisi verilmesine dair hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor. Buna göre, borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine müracaat ederek malın satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecek. İcra müdürü, rızaen satış yetkisi verilmesini isteyen borçluya, kıymet takdirinin kesinleşmesinden sonra cebri satış işlemlerini durdurarak haczedilen malın rızaen satışı için bir yetki belgesi düzenleyip tebliğ edecek.

15 GÜN SÜRE VERİLECEK

Rızaen satış için düzenlenen yetki belgesiyle borçluya 15 günlük süre verilecek. Bu süre, yetki belgesinin borçluya tebliğinden itibaren başlayacak. Borçlunun, anlaştığı alıcının adı ve soyadını, kimlik numarasını, tüzel kişi ise unvanını, vergi kimlik numarasını, ticaret sicil numarasını, MERSİS numarasını, anlaştıkları bedeli ve malın ayırt edici özelliklerini verilen süre içinde icra dairesine bildirmesi gerekecek. Alıcı, borçluyla anlaştıkları bedeli 15 günlük süre içinde icra dairesinin banka hesabına ödeyecek. İcra müdürü, gerekli bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra rızai satışın şartlarının sağlandığını tespit ederse, satışın onayı ile malın devir ve teslim işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi için dosyayı derhal mahkemeye gönderecek. Mahkeme, 10 günde dosya üzerinden yapacağı inceleme sonucunda talebin kabulüne veya reddine kesin olarak karar verecek. (Saba)