Gazete Vatan Logo

MEB'de yeni dönem! Milli Eğitim Bakanlığı son dakika olarak duyurdu, zorunlu oluyor

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Uzun süredir gündemdeydi. Tamamen değişiyor. MEB son dakika olarak duyurdu. Zorunlu oluyor. Bakan Özer detayları tek tek açıkladı. Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği tamamlanmak üzere. Aday öğretmenler 240 saat mesleki eğitim alacak. Süreç sonunda mülakat yapılmayacak. Eğitimlere katılmayanlar 3 yıl görev yapamayacak. Öğretmenlik kariyer mesleği haline getirilirken maaşlar da kariyer basamaklarına göre değişecek. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Kanunla, uzman öğretmenlere ödenen eğitim-öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim-öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltildi.

MEB'de yeni dönem! Milli Eğitim Bakanlığı son dakika olarak duyurdu, zorunlu oluyor

MEB flaş gelişmeyi resmen duyurdu. Zorunlu oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun uygulanmasına yönelik yönetmelik çalışması tamamlanmak üzere. Öğretmenliği bir kariyer mesleği haline getiren kanunla öğretmenler sınav stresinden kurtuluyor. Öğretmenlerin kariyer yolculuğu, sınavlar yerine oryantasyon ve mesleki eğitim odaklı olacak.

Öğretmenlerin akademik kariyer yapması özendirilecek. Kanunda "adaylık", "öğretmenlik", "uzman öğretmenlik" ve "başöğretmenlik" olmak üzere 4 basamaklı bir kariyer gelişim sistemi tanımlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de hafta başında yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki haftadan itibaren eğitimle ilgili tüm paydaşların görüşünü alarak hazırlamış olduğumuz yönetmeliğe son şeklini vereceğiz" demişti. Kanunun uygulanmasına yönelik detaylar şöyle:

MEBde yeni dönem Milli Eğitim Bakanlığı son dakika olarak duyurdu, zorunlu oluyor

AKS KALDIRILDI: Aday öğretmenlik, üniversiteden mezun olduktan sonra, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı (KPSS) kazanan kişinin atandıktan sonraki 1 yıllık dönemine verilen isim. En az 1 yıl içinde çalışıp başarılı performans gösteren öğretmenler, Adaylık Kaldırma Sınavı'na (AKS) giriyordu. Sınavda başarı gösteren kişiler öğretmen olarak atanıyordu. Yeni dönemde artık AKS uygulanmayacak. Bunun yerine mesleki gelişim temelli bir değerlendirme süreci getirilecek.

Haberin Devamı

240 SAAT EĞİTİM: Adaylık için minimum bir yıl, maksimum 2 yıllık bir süre öngörülüyor. Bundan sonraki öğretmen atamalarında öğretmenler, okullarına gidecekler ama hemen dersten sorumlu olmayacaklar. Öğretmenler, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak. 240 saatlik bir mesleki gelişim ve oryantasyonlarıyla ilgili eğitim alacaklar, sınıf içi, okul içi ve okul dışı uygulamaları tamamlayacaklar.

MÜLAKAT YOK: Süreci tamamlayan öğretmenler bir değerlendirme komisyonundan geçecekler. Değerlendirme komisyonuna öğretmenler gitmeyecek, herhangi bir mülakat ya da kanaat belirtme olmayacak. Öğretmenlerin 240 saatlik eğitimi tamamlayıp tamamlamadığına bakılacak.

Haberin Devamı

MEBde yeni dönem Milli Eğitim Bakanlığı son dakika olarak duyurdu, zorunlu oluyor

EĞİTİMLER ZORUNLU

KİMLER BAŞARISIZ SAYILACAK? Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na mazeretsiz katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu'nca yapılacak değerlendirmede başarısız olanların görevine son verilecek ve bunlar 3 yıl süreyle öğretmenlik mesleğine alınmayacak.

ÜCRET ARTIŞI NASIL OLACAK? Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Kanunla, uzman öğretmenlere ödenen eğitim-öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim-öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltildi.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ NE OLACAK? Kanun, uzman öğretmenlik, başöğretmenlik, kadrolu, sözleşmeli ve özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlerin tamamını kapsıyor. Tüm öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı eğitimlere katılabilecek, sınavlara girebilecek ve sertifikasını alabilecek. Ancak ücret artışından sadece devlet okullarındaki öğretmenler yararlanabilecek.

MEBde yeni dönem Milli Eğitim Bakanlığı son dakika olarak duyurdu, zorunlu oluyor

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, 10 yılını doldurmuş öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek olan en az 180 saatlik mesleki gelişim eğitimlerine katılacaklar ve bu eğitimler sonucunda sınavda başarılı performans gösteren öğretmenler "uzman öğretmen" olacak. Uzman öğretmenlik unvanı için yapılacak yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Haberin Devamı

Uzman öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenler de en az 240 saatlik mesleki gelişim eğitimlerine katılacaklar. Sınavlar, aldıkları eğitimin içeriğini kapsayacak. Sınavları Milli Eğitim Bakanlığı yapacak. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

MEBde yeni dönem Milli Eğitim Bakanlığı son dakika olarak duyurdu, zorunlu oluyor

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili detaylar öğretmenler ve öğretmen adayları tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı yeni kanun ile ilgili sıklıkla bilgilendirme yapıyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği ile ilgili en çok merak edilen konuları maddeler halinde derledik. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun şifreleri...

1- Öğretmenlik mesleği öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere 3 kariyer basamağına ayrılacak

Haberin Devamı

Öğretmenliğin, "eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği" olarak tanımlandığı kanuna göre, öğretmenler bu görevlerini, Türk milli eğitiminin amaç ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlü olacak.

Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlenecek. Öğretmenlik mesleğine hazırlık, genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisiyle sağlanacak. Öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.

2- Aday öğretmenlere güvenlik soruşturması yapılacak

Aday öğretmenler, özel mevzuatında yer alan hükümler saklı kalmak üzere, aday öğretmenliğe atanabilmek için Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde sayılan şartlara ek olarak yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olacak. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'na göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olma ve Milli Eğitim Bakanlığınca ve/veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranacak.

3- Adaylık süreci sonunda başarılı olanlar öğretmenliğe atanacak

Adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamayacak. Bu süre içinde zorunluluklar dışında aday öğretmenlerin görev yeri değiştirilemeyecek. Aday öğretmenler, eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak. Aday öğretmenlerden adaylık süreci sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanlar öğretmenliğe atanacak.

4- Adaylıkta aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların görevine son verilecek

Aday öğretmenlerden atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların, adaylık süresi içinde atanma şartlarından herhangi birini kaybedenlerin, adaylık sürecinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların, aday öğretmenler için öngörülen Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na mazeretsiz katılmayanlarla bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu'nca yapılan değerlendirmede başarısız olanların görevine son verilecek ve bunlar 3 yıl süreyle öğretmenlik mesleğine alınmayacak. Görevlerine son verilmesi gerekenlerden aday öğretmenliğe başlamadan önce Devlet Memurları Kanunu'na göre memurlukta adaylığı kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur unvanlı kadroya atanacak. Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonu'nun oluşumu ve aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek.

5- Uzman öğretmenliğe atama nasıl yapılacak?

Kanunla öğretmenlik kariyer basamakları belirleniyor. Buna göre, aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlardan mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı ve mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası verilecek.

6- Başöğretmenliğe kimler atanabilecek?

Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası verilecek.

7- Kimler kariyer basamaklarında sınavlardan muaf tutulacak?

Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar, uzman öğretmen unvanı için öngörülen doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.

8- Hangi süreler Öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınacak?

Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınacak.

9- Uzman öğretmen ve başöğretmen hangi tarihten itibaren haklardan yararlanacak?

Öğretmen unvanından bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılacak. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adı değiştirilen öğretmenler, kazandıkları unvanları kullanmaya devam edecek.

10-Her unvan için ayrı ayrı olmak üzere ilave bir derece verilecek

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecek. Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek.

11- Ek gösterge ve tazminatlar yükseldi

Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu ile diğer yasaların bu düzenlemeyle çelişmeyen hükümleri uygulanacak. Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını haiz olanların, eğitim ve öğretim tazminatında iyileştirmeye gidiliyor. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltiliyor.

Buna göre Başöğretmenler için ilave eğitim, öğretim tazminatı oranı % 40'dan % 120 oranına yükseltiliyor. Bunun maaş karşılığı 2022 yılının Ocak ayı için geçerli olan maaş katsayısına göre 9500*0,235445*%80 = 1.789,37 TL'dir. Ancak bu tutar tavan olarak uygulanacak tutardır. Bu tutardan sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.Uzman öğretmenler için ilave eğitim, öğretim tazminatı oranı % 20'den %60 oranına yükseltiliyor. Bu artışın 2022 yılının Temmuz ayı için geçerli olan maaş katsayısına göre parasal karşılığı 9500*0,235445*%40 = 894,69TL'dir. Bu tutardan sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılıyor. Diğer derecelerde bulunan öğretmenler bakımından da bu artışa göre düzenleme yapılması öngörülüyor. Ek gösterge, ikinci derecede bulunan öğretmenler için 3000, üçüncü derecede bulunanlar için 2200 olarak belirlenirken dördüncü derece için 1600, beşinci derece için 1300, altıncı derece için 1150, yedinci derece için 950, sekizinci derece için 850 olacak. Bu madde, 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

12- Daha önce uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını haiz olanlar da yararlanacak

Yayımlandığı tarihte uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını haiz olanlar bu düzenlemeden yararlanacak.

 

MEBde yeni dönem Milli Eğitim Bakanlığı son dakika olarak duyurdu, zorunlu oluyor

 'HİÇBİR ÖĞRETMEN DİĞERİNDEN DAHA DEĞERLİ DEĞİLDİR'

Bakan Özer son röportajında Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair önemli değerlendirmelerde bulundu. 

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi;

"Öğretmenlere mahsus bir kanuni düzenleme talebi 60’lı yıllara kadar gidiyor. Farklı paydaşların görüşlerinin alındığı bir süreç var. Dolayısı ile 60 yıllık bir deneyim var.

Gelecek haftadan itibaren tüm paydaşların görüşlerini alacağız sonra da gerekli saha çalışmalarını yapacağız. Asgari müşterekte bir öğretmenlik meslek kanunu ortaya koyacağız. 60 yıllık bir özlemi gidereceğiz. Zaman içinde daha da iyileşecektir. Öğretmenlik meslek kanunu öğretmenleri bölen ve parçalana değil onları ödüllendiren kanundur.

Mevcut öğretmenler hak kaybına uğramadı yeni öğretmenler için de daha iyi bir sistem oluşturuldu.

Öğretmenlerimiz atandıklarında okullara gidecekler ama hemen derse başlamayacaklar, Okul içi ve okul dışı uygulamalar ön görüyoruz. Bunu 1 sene içinde tamamladıkları zaman, değerlendirme komisyonu olacak. Bu komisyona öğretmenler gitmeyecek, komisyon öğretmen değerlendirecek ve evraklara bakacak sonra uygun bulunursa kadroya geçecek mazereti varsa iki yıla çıkarılacak.

Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar güçlüdür, onun için bir uzmanlıkta 10 yılı tamamlayanlar için 180 saatlik eğitimler ve yazılı sınavlar öngörülüyor. Şu an 500 bine yakın öğretmen uzmanlığa geçmek için hazırdır. 660 bin tane uzman, 88 tane başöğretmen var zaten. 

Öğretmenler arasında bir hiyerarşi kurmuyoruz. Hiçbir öğretmen diğerinden daha değerlidir demiyoruz. Sadece kariyerle ve özlük hakları ile ilgili bir durum bu. Öğretmenlik meslek kanunu tüm öğretmenleri kapsıyor, özel okullardaki öğretmenler de yararlanabilecek."