Geri Dön
EğitimÇocuklar yaşayarak öğreniyor

Çocuklar yaşayarak öğreniyor

Gelişen teknolojiyle birlikte çocukların asıl eğitim yuvalarının doğa olduğu göz önünde bulundurularak geliştirilen 5D Eğitim Programı çocuk eğitiminde yeni bir model sunuyor.

Çocuklar yaşayarak öğreniyor

Teknolojinin son yıllarda hızla gelişmesiyle birlikte yeni yetişmekte olan çocuklar üzerine etkileri bilinen bir gerçek. Hızla gelişen bu dünyaya gözlerini açan çocukların eğitim durumlarında yeni bir güncelleme yapma gerekliliği her geçen gün hızla artıyor. Geçmiş yüzyıldan kalma öğretim yöntemleri bu çağda yeni bireylerin yetiştirilmesini artık karşılamıyor. Çocukların merak duygusuyla başlayarak, araştırma, sorgulama ve üretme becerilerini arttıracak yeni eğitim modelleri hem dünyada hem Türkiye’de gelecek yıllar için eğitim sisteminin başlıca konuları arasında yer alacak. Tam da bu amaca hizmet edecek şekilde Türkiye’de eğitime gönül vermiş bir ekip tarafından Multibem Eğitim 5D Programı geliştirildi.

5D Eğitim Programı, Türkiye’nin kadim kültürü ve değerleri ile yoğrulan, aynı zamanda dünyayı yakından takip eden canlı bir eğitim programı olma özelliği taşıyor. Türkiye’de yüzlerce okulda uygulanan programın özünde Doğa, Dil, Düşünce, Duygu Derinliği, Davranış başlıklarıyla bir eğitim programı sistemi hedefleniyor.

NEDİR 5D EĞİTİM PROGRAMI?

5D Eğitim Programı’nda Doğa hakkında çocukların zengin bir bakış açısına sahip olduğuna ve asıl eğitim yuvalarının doğa olduğuna inanılıyor. Dilin doğadaki zenginlikle çocuklara daha güzel konuşma yetisi kazandırdığı, çocukların kelime haznelerini zenginleştirdiği ve çocuk edebiyatına bakış açılarını geliştirdiği fikri kazandırılıyor. Düşünce ile doğadan aldıkları ilham ve zengin dil yeteneğiyle sorgulayıp, keşfederek özgün içerikler üretmesinin yolu açılıyor. Duygu Derinliği ile öğrenciler rüzgârın sesini, ağacın duygusunu, insanların haklarını anlama yolunda ilerleme amacı güdülüyor. Davranış ile Doğa, Dil, Düşünce ve Duygu Derinliğini çocuklar kendi iç dünyalarında harmanlıyorlar. İnsan olmanın kıymetini bilerek akıl eden, düşünerek sorgulayan öğrenciler keşfederek, öğrenmenin ezber değil bir zevk olduğunu hissederek eğitim alıyorlar. Eğitimi daha kalıcı kılabilmek için orman, 5D sisteminde bir mihenk taşı olarak kendine yer buluyor.

ÇOCUKLAR DOĞAYLA VE DOĞAL MALZEMELERLE BULUŞUYOR

Bu eğitim yaklaşımı ile doğal malzemeler içinde doğaya dokunan, doğaya saygı duyan, çevresinin farkında ve çevresel duyarlılık geliştirmiş, gözlemci, araştırmacı, meraklı ve sorgulayan çocuklar yetiştirilmesi hedefleniyor.

Çocuklarda duygusal gelişimi destekleyen; bireye, canlılara duyarlılığı arttıran; sevgi saygı, yardımlaşma, işbirliği, sabır, sorumluluk gibi evrensel değerleri geliştiren bir program olan 5D sisteminde sanatsal faaliyetlerle çocukların hayal güçleri destekleniyor ve yaratıcı düşünme yollarını kullanabilmeleri sağlanıyor.

Çocuklar yaşayarak öğreniyor

GELECEK NESİLLERE EKOLOJİ VE DOĞA EĞİTİMİ

Yaşadığımız gezegeni korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın tüm insanlığın sorumluluğunda olduğu bilinciyle yola çıkan eğitim programı bu sorumluluğu kazanmak ve alışkanlık haline getirmek için öğrencileri doğaya karşı bilinçle yetiştirmeyi ve geleceğe daha yaşanılabilir bir dünya bırakmayı hedefliyor.

Türkiye’de yüzlerce okulda uygulanmakla birlikte BEM Okulları’nda örnek teşkil edecek şekilde uygulanan Multibem Eğitim 5D Programı’nda çocuk edindiği doğa eğitimleri ile, yaşadığı ekosistem hakkında farkındalık oluşturuluyor, diğer canlılar ile empati kurmasını sağlanıyor. Doğa, çocuğun akademik gelişimi için pek çok veri sunarken, onu psikolojik gelişimi açısından da destekleyerek ruhsal olarak rahatlaması amacı güdülüyor.