Geri Dön

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eğitim yardımları başlıyor! SED ve ŞEY yardım başvurusu nasıl yapılır? Yardımlar kimlere verilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması için 223,7 milyon lira kaynak ayırdı. Yeni eğitim öğretim yılında bakanlığın sunduğu desteklere ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık eğitim desteğinin, temel okul ihtiyaçların karşılanması için özellikle eğitim öğretim dönemlerinin başında yapılan materyal yardımları, sınava hazırlık malzemeleri yardımı ve diğer eğitim yardımlarını kapsadığını bildirdi. Peki, SED yardım başvurusu nasıl yapılır? SED yardımı kimlere verilir? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eğitim yardımı şartları!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eğitim yardımları başlıyor! SED ve ŞEY yardım başvurusu nasıl yapılır? Yardımlar kimlere verilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelere eğitim yardımı yapacak. 223,7 milyon lira kaynak ayrıldı. Destekler, materyal yardımları, sınava hazırlık malzemeleri yardımı ve diğer eğitim yardımlarını kapsıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eğitim yardımları pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eğitim yardımları neler? SED yardım başvurusu nasıl yapılır? SED yardımı kimlere verilir? İşte detaylar…

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI EĞİTİM YARDIMLARI

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK (SED) NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?

Muhtaç ve yoksul ailelerin çocuklarının bakımı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı veriliyor.

Bir dilekçe ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvurulur. Meslek elemanı (Sosyal Çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ve sosyolog) müracaatçı ile bir ön görüşme yapar. Durumunun sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmesi uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılır.  Müracaatçı hakkında sosyal inceleme yapılır. Sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik destek hizmeti ile çocuklarının ailesi yanında desteklenmesi uygun görülen verilmesine karar verilen kişilerin için gerekli işlemler başlatılır.

SED BAŞVURU ŞARTLARI

- Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

- Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

- Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

- Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

- Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

- Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

SED YARDIMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY) NEDİR, ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla, “Şartlı Eğitim Yardımı” yapılıyor. Ödemeler PTT aracılığı ile öncelikle annelere yapılmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) kapsamında yapılan ödeme miktarı şu şekilde:

İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 45 TL,

İlköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 50 TL,

Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 55 TL,

Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 75 TL’dir.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIM (ŞEY) ÖDEMESİ HANGİ DURUMDA YAPILMAZ?

Şartlı eğitim yardımdan faydalanan çocuğun;

- Örgün eğitim dışına çıkması,

- Bir ay içerisindeki okul devamsızlık süresinin 4 günden fazla olması,

- Yardım kaydının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına haber verilmeksizin ikamet adresinin değişmesi,

- Hanesinin Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının tespit edilmesi,

- Vefat etmesi,

- Hak sahibi ebeveynin vefat etmesi, halinde yardım durdurulur.

- Bütün bunların yanında ŞEY ve ŞSY başvurusu sırasında imzalanan sözleşmeye aykırılıkların tespiti halinde yardım ödemeleri geçici bir süreliğine durdurulabilir ya da tamamen kesilebilir.

AİLE YARDIMI KAPSAMINDA YAPILAN EĞİTİM YARDIMI NEDİR?

İkametgâhın bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına giderek ihtiyacınıza uygun yardım türleri için başvuruda bulunabilirsiniz. SYD Vakıfları düzenli ödeme yapılan yardım programlarının hedef kitlesinde olmayan kişiler/ haneler ile düzenli yardım programından faydalansa da çeşitli ihtiyaçları devam eden kişiler/hanelere düzenlilik arz etmeyen ve süreli yardımlar olarak adlandırılan yardımlar verebiliyor. Süreli yardım olarak gıda, giyim, eşya, eğitim, sağlık, yakacak, barınma gibi ihtiyaç alanlarına yönelik olup temel ihtiyaçları karşılayacak sınırda yapılıyor. İlk ve ortaöğretime devam eden öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla SYD Vakıflarının mali imkânları çerçevesinde çanta, önlük, kırtasiye vb. ihtiyaçlara yönelik destekler sağlanabiliyor.

Ayrıca, SYD Vakıfları tarafından yurt içinde yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören yükseköğrenim öğrencisi Türk vatandaşlarına, Vakıf Mütevelli Heyetince uygun görülen, düzenlilik arz etmeyen süreli yardımlar ayni ve/veya nakdi olarak yapılabiliyor. Muhtaçlık değerlendirmesi yapılırken, hesaplanacak gelir hesabı içinde, öğrencinin düzenli bir gelir, burs, yardım veya destek alıp almadığı ile öğrencinin ailesinin muhtaç durumda bulunup bulunmadığı da dikkate alınıyor. ardım ödemelerinde mükerrerliğe yol açmamak için 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında sosyal yardım alan öğrencilere ayrıca bu kapsamda yardım yapılmıyor.