Gazete Vatan Logo

SGK'dan karşılıksız para desteği! Bugün başladı, ayda 3.984 TL ödenecek, başvurular e-Devlet'ten...

Sosyal Güvenlik Kurumu harekete geçti. Karşılıksız para desteği sağlanıyor. SGK tarafından yapılan son dakika açıklamasında hibe başvurularının bugün başladığı duyuruldu. Ayda 3.984 TL olarak ödenecek hibe desteğinden yararlanmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden yapmaya başladı. Vatandaşlara 20 ay boyunca destek sağlanacak. SGK hibe desteği ile ilgili detaylar ise vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasına girdi. Kimler SGK'dan karşılıksız para desteği alabilir? Hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılmaya başlayacak? SGK tarafından Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi projesi kapsamında hibe desteği fırsatı sunuluyor. Kadın işverenlere aylık net asgari ücrete kadar destek veren “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up) 7 ilde başladı.

SGK'dan karşılıksız para desteği! Bugün başladı, ayda 3.984 TL ödenecek, başvurular e-Devlet'ten...

SGK'dan hibe desteği! Başvuru süreci bugün başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu e-Devlet kapısı üzerinden gelen müracaatları değerlendiriyor. Ayda karşılıksız 3.984 TL ödeme yapılacak. Mali destek 20 ay boyunca devam edecek. 

Kadın işverenleri desteklemek, onları rekabete karşı daha dayanıklı hale getirmek, girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, kadınlara yeni iş olanakları yaratmak ve kayıtlı kadın istihdamını artırmak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından Avrupa Birliği destekli “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” kısa adıyla “Women-Up” Projesi hayata geçiriliyor.

Daha önce “Anneler İşe, Çocuklar Kreşe” ve "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi” projelerini hayata geçiren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından başlatılan projelere bir yenisi daha eklendi. Kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanlarının kayıt dışı istihdamının önüne geçmek için “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” başladı. Başvurular alıyor. SGK son dakika olarak duyurdu. Hibe desteğinin detayları belli oldu. İşte karşılıksız para desteğine başvurmak isteyenler için SGK tarafından yapılan bilgilendirmenin tüm detayları...

Haberin Devamı

SGKdan karşılıksız para desteği Bugün başladı, ayda 3.984 TL ödenecek, başvurular e-Devletten...

PROJE HAKKINDA

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up), Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan bir mali destek projesidir. Proje kapsamında uygulama illerindeki gerekli şartları taşıyan 4.000 kadın işveren mali destekten faydalanacaktır. Toplam mali destek tutarı yaklaşık 25 milyon Avro (€)’dur.

Projenin amaçları:

• Kadınların iş gücüne katılımını ve kayıtlı istihdamını desteklemek,

• Kadın girişimciliğini teşvik etmek,

•Kadın çalışanların mesleki becerilerini ve istihdam edilebilirliklerini geliştirerek yeni iş olanakları yaratmak.

Projenin Hedef Kitlesi

Kadın girişimcilere ait genç işletmelerden (05.03.2012 tarihinden sonra kurulan) en fazla 9 işçi çalıştıran ve yanına ilave olarak kadın işçi alan işverenler projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Haberin Devamı

MALİ DESTEK MİKTARI NE KADARDIR?

Proje kapsamında mali desteğe hak kazanan işverenlere verilecek destek miktarı, bir işçinin işverene olan toplam maliyetinin %65’ini geçmemek üzere, net asgari ücret tutarına kadardır (2022 yılı için bu tutar 3.984 TL). Bir işçinin işverene toplam maliyeti için baz alınan tutar ise asgari ücrettir. Proje uygulama süresince, ortalama 4.000 kadın işverene 20 ay süreyle mali destek verilecektir.

Mali Destek Uygulamasından Kimler Faydalanabilir?

a) İşverenin Taşıması Gereken Şartlar Nelerdir?

• Hibe başvurusunda bulunacak işveren kadın olmalıdır. Ortaklı işletmelerde ise en az iki ortak kadın olmalıdır.

 •Hibe başvurusunda bulunacak işverenlerin işletmeleri 05.03.2012 tarihinden sonra kurulmuş olmalıdır.

• Kadın işverenlerin işletmeleri proje uygulama illeri olan; Ankara, İstanbul, Samsun, Aydın, Denizli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteriyor olmalıdır.

• Kadın işveren, ilave olarak işe alacağı kadın çalışan için hibe başvurusunda bulunabilecektir. İşe alınan kadın çalışan son takvim yılındaki bir yıllık ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmelidir.

Haberin Devamı

• İlave olarak istihdam edilen kadın çalışan 21.02.2022 tarihinden sonra işe alınmış olmalıdır.

• Proje kapsamında destek alacak kadın işverenlerişin yapısına göre esnaf,sanayi veya ticaret odalarına kayıtlı olmalıdır.

• Proje kapsamında destek alacak işverenler, en fazla 9 işçi çalıştırıyor olmalıdır (hiç işçi çalıştırmayanlar da dahil). Birden fazla işyeri olan kadın işverenin işçi sayısı, toplam işçi sayısı üzerinden değerlendirilecektir.

• Eğer kadın işveren birden fazla işyerine sahipse, sadece bir tane işyeri için başvuruda bulunabilir.

• Kadın işverenin SGK’ya olan toplam prim borcu brüt asgari ücret tutarını geçmemelidir. Bu hesaplamada yeniden yapılandırılan borç tutarı dikkate alınmayacaktır.

• Belirlenen kriterlere uygun ilave kadın istihdamının, hibe alındığı sürece devamlılığının sağlanması gerekmektedir

Haberin Devamı

b) İşçinin Taşıması Gereken Şartlar Nelerdir?

• İstihdam edilecek kadın işçi en az 1 ay süreyle işsiz olmalıdır.

• İlave olarak işe alınan kadın işçi, kadın işverenin birinci derece yakını olmamalıdır.

• İlave olarak işe alınan kadın işçi 65 yaşından küçük olmalıdır.

• İlave olarak işe alınan kadın işçi kendi sigortalılığından dolayı aylık almıyor olmalıdır.

Mali Destek Uygulamasından Kaç Kişi Yararlanabilir?

Proje kapsamında destek sağlanacak iller bölgesel farklılıklara göre, kadın işverenlerin yoğunluğu dikkate alınarak seçilmiştir. Bu iller: Ankara, İstanbul, Denizli, Aydın, Samsun, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’dır.

Proje uygulama illerinde mali destekten yararlanacak kişi kontenjanları tabloda belirtilmiştir.

SGKdan karşılıksız para desteği Bugün başladı, ayda 3.984 TL ödenecek, başvurular e-Devletten...

Projenin uygulandığı illerde yukarıdaki tabloda belirtilen kotalarda mali destek sağlanacaktır.

İlk başvuru sırasına göre kesin listeler ve yedek listeler oluşturulacaktır. Kesin listede yer açılması durumunda yedek listeden kesin listeye aktarım yapılacaktır.

Mali Destek Başvuru ve Yararlanma Süreci Nasıldır?

SGKdan karşılıksız para desteği Bugün başladı, ayda 3.984 TL ödenecek, başvurular e-Devletten...

Proje Mali Destek Başvuru Çağrısında projeden yararlanma şartları, projenin uygulanacağı iller, başvuruların başlama tarihi ile başvuruların ne şekilde yapılacağı ilan edilmiştir. Bu çağrıda belirtilen tarihten (21.02.2022) sonra kadın işverenler hibe desteği için başvuruda bulunabilecektir.

Ön Başvuru işlemleri sadece e-devlet üzerinden yapılacaktır. Projeye başvurabilmeniz için öncelikle e-devlet şifrenizin olması gerekmektedir. Sistem, başvuru numarasını başvuru sırasına göre otomatik olarak verecektir. Kesin kayıt ise SGK İl Müdürlükleri bünyesinde bulunan yerel proje ofislerinde yapılacaktır.

 UYARI: Başvuru kayıtları sistem tarafından oluşturulduğu ve tutulduğu için sistemden ön kayıt yaptırmayan bir kişinin mali destekten faydalanması mümkün değildir

Ön Başvuru Aşaması

Ön Başvuru işlemi 21 Şubat 2022 Pazartesi saat 14:00’dan itibaren e-devlette SGK Kurum Hizmetleri sekmesinde bulunan “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN UP) Hibe Ön Başvurusu ve Takibi” adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

Bu aşamada projeden faydalanabilmesi için kadın işverenin ve kadın işçinin uygunluk kriterleri program tarafından kontrol edilecektir. Uygunluk kriterlerinden oda kayıt durumu ile ilgili olarak ön başvuru aşamasında işverenin beyanına göre işlem yapılır. Bu beyanın doğruluğu ise kesin kayıt sürecinde getirilecek belge ile teyit edilir.

Uyarı: Proje uygunluk kriterlerinden birisi olan ilave olarak istihdam edilecek kadın işçinin, ön başvurudan önce işe alınmış olması gerektiği unutulmamalıdır. 

UYARI: Proje uygunluk kriterlerinden birisi olan ilave olarak istihdam edilecek kadın işçinin, ön başvurudan önce işe alınmış olması gerektiği unutulmamalıdır.

Kontroller sonucunda kendisi ve istihdam ettiği işçinin tüm kriterlerini sağladığı anlaşılan adayların ön başvuru kaydı oluşturulur. Bu işverenlere kesin kayıt için sistemden randevu verilir ve randevu tarihleri adaylara SMS ile bildirilir.

Ön başvurusu tamamlanan ve kesin kayıt randevusu oluşturulan adayların, ekranlarında durumlarıyla ilgili bilgiler görüntülenir. Bu bilgiler arasında işyerinin ve işçinin bilgileri, iletişim bilgileri, randevu bilgileri yer alır. Ayrıca işverenin kesin kayıt için yapması gereken hazırlıklar ile hazırlaması gereken belgelerin neler olduğu, bu belgelere nasıl ve nereden ulaşabilecekleri
e-devlet ekranında görüntülenir.

UYARI: Eğer ön başvuru aşamasında e-devlet ekranında başvuruda bulunan kadın işverenin işyeri tescil bilgisi görünmüyorsa/yoksa öncelikle işyeri tescilinin yapılması için işyerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik Merkezine başvurması gerektiği unutulmamalıdır

İller için belirlenen kontenjandan fazla uygun ön başvuru olması halinde "önce gelen alır" kuralı uygulanır ve kontenjan dolduktan sonra gelen uygun başvurular yedek listeye alınır. Yedek liste kontenjanları her il için belirlenen asil kontenjan kadar olup, bu sayının tamamlanması durumunda o il için başvurular kapatılır. Yedek listeye kaydedilen adaylara otomatik olarak randevu verilmez.

UYARI: Ön Başvuru aşamasında sorun yaşanması halinde İl Müdürlüklerinde yer alan proje ofislerine başvuru yapabilirsiniz.

Kesin Kayıt Aşaması

Ön başvuru aşamasında başvurusu onaylanan adayların, kesin kayıt işlemi için oluşturulan randevu gün ve saatinde işyerinin bulunduğu ildeki proje ofisine başvurmaları gerekir. Kesin kayıt işlemi için işverenin şahsen veya yetkili temsilcisi aracılığıyla başvurması gerekmekte olup, aksi halde kesin kayıt işlemi yapılmaz.

 UYARI: Yetkili temsilcinin başvurması halinde yetkili olduğunu gösteren belgeyi yanında getirmesi gerektiği unutulmamalıdır.
Randevu zamanında gelmeyen adaylardan, en geç randevu gününe kadar bizzat veya telefonla geçerli mazeret bildiren adaylar için sistemden uygun yeni randevu oluşturulur.

Kesin kayıt için randevu zamanında proje ofisine gelen işverenin ve işçinin proje koşullarını taşıyıp taşımadığı üzerinden tekrar kontrol edilir. Kontrol akabinde kesin kayıt işlemi için istenen belgeler kontrol edilir ve kesin kayıt tamamlanır. 

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler Nelerdir?

Kesin kayıt işlemi için gerekli olan belgeler şunlardır:

a) İmzalı Kesin Kayıt Formu (Kesin kayıt işleminin başında programdan işveren bilgileri sorgulandıktan sonra özet bilgilerin yer aldığı formdur. İşveren tarafından getirilmeyecek olup kayıt esnasında proje ofisi personeli çıktı alacaktır.

b) İşveren Uygunluk ve Doğruluk Beyannamesi

c) Banka Muvafakat Formu (2 nüsha)

d) İşçi Proje Bilgilendirme Belgesi

e) İşveren-İşçi Kimlik Fotokopileri

f) İşveren Oda Kayıt Belgesi (İşverenin, işyerinin türüne ve faaliyet alanına göre ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Ticaret Odası veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösteren belge)

g) Ortaklıklar İçin Muvafakat Belgesi (Ortaklı işyerlerinde diğer ortakların veya şirket yetkililerinin projeden bilgilerinin olduğunu gösteren belgedir. Bu belge sadece ortaklı işyerlerinin kesin kaydında istenmektedir.)

h) Diğer Belgeler (vekaletname, yetki belgesi gibi belgeler)

Kesin kaydı başarılı olarak tamamlanan işverenler Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up) kapsamında mali destekten yararlanmaya hak kazanırlar.

Kesin Kayıt Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

E-devlet üzerinden yapılan ön başvuru sonrasında kesin kayıt için randevu alan işveren;

a) Türkiye Halk Bankası nezdinde kendi adına TL hesabı açtırmalıdır (Hesabı açtırırken hesap kesim ücreti talep edilmemesi için lütfen Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up) için olduğunu gişedeki görevliye bildiriniz).

b) Açtıracağınız hesapla ilgili Banka Muvafakat Formu 2 nüsha olarak doldurup imzalanmalıdır.

c) İşveren Uygunluk ve Doğruluk Beyannamesi 1 nüsha olarak doldurulup imzalanmalıdır.

d) İşçi Proje Bilgilendirme Belgesi istihdam edilen işçi tarafından 1 nüsha olarak doldurulup imzalanmalıdır.

Kayıt için gerekli belgeler kesin kayıt tarihinden önce tamamlanmalıdır. Ön başvuru sonrası proje web sitesinde (www.sgkkadinistihdaminindesteklenmesi.org) “Belgeler” sekmesinden kesin kayıt öncesi tamamlamanız gereken tüm belgelerin örneklerini bulabilirsiniz.

Kadın İşverenlerin Aylık Yükümlülükleri Nelerdir?

Projeden faydalanmanın devam etmesi için aylık olarak yerine getirilmesi gereken yükümlülükler ve uygunluk kriterleri vardır. Bu yükümlülükler ve uygunluk kriterleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İlave istihdam edilen kadın sigortalının ilgili dönemdeki Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi yasal süresinde verilmelidir,

b) İlgili dönemde kadın sigortalı en az 20 gün çalışmış olmalıdır,

c) Kadın işverenin Kuruma olan toplam prim borcu brüt asgari ücreti geçmemelidir,

d) Ön başvuru koşullarında yer alan ilave istihdam şartı devam etmelidir,

e) Kadın sigortalı 65 yaşını doldurmamış olmalıdır,

f) Kadın sigortalı kendi sigortalılığından dolayı aylık alıp almıyor olmalıdır,

g) Kadın işverenin hibeden yararlandığı toplam süre 20 ayı geçmemelidir.

UYARI: Kadın işverenin hibe kapsamında istihdam edilen işçiye, ilgili döneme ait ücretini ödeyip ödemediği kontrol edilecektir.

Mali Destek Ödemesi

Aylık mali destek ödemesi, aylık yükümlülüklerinizi tam olarak yerine getirmeniz, başvuru kriterlerini devam ettirmeniz ve herhangi bir usulsüzlük olmaması halinde; işçiyi çalıştırdığınız ayı takip eden ikinci ayın 10’una kadar, Halk Bankasında açmış olduğunuz TL hesabına yatırılacaktır (Örneğin 2022 yılı Nisan ayı için işverenlere ödeme 1-10 Haziran 2022 arasında
yapılacaktır).

Proje kurallarına göre ödemeye hak kazanabilmeniz için, her ay projenin başvuru şartlarını sağlamaya devam ettiğinizin ve işçinin maaş ve prim ödemelerini zamanında yaptığınızın kontrol edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla ödemeler 2 ay geriden yapılmaktadır.