Geri Dön

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor! Tamamen ücretsiz

SGK resmen duyurdu. Tüm vatandaşları doğrudan ilgilendiriyor. Hiçbir ücret talep edilemiyor. Pek çok kişi haberdar olmadığı için ödeme yapıyor. Sağlık hizmetleri ile ilgili atılan adımlar vatandaşların hayatını kolaylaştırırken birçok hizmete de ücretsiz olarak erişmek mümkün hale geldi. Devlet hastanelerinde ücretsiz olarak sunulan bazı hizmetlerden özel hastanelerden de ödeme yapılmadan yararlanılabiliyor. Acil servisten yoğun bakım sevisine, yenidoğan ünitesinden yanık tedavisine özel hastanelerin para talep edemeyeceği hizmetler listelendi. Ancak bazı hastaneler ücretsiz sunulan hizmetler için hasta ve yakınlarından ödeme talebinde bulunabiliyor. Böyle bir durumda nasıl bir yol izlemek gerekiyor? İşte özel hastaneler tarafından ücretsiz sunulan hizmetler ve para talebi ile karşılaşan hastaların yapması gerekenler...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor! Tamamen ücretsiz

SGK özel hastanelerin ücret talebinde bulunamayacağı hizmetleri açıkladı. İlave ücret 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 73. Maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlendi. Ancak birçok kişi bu hizmetler için ödeme yapıyor. Özellikle acil servisler ve yoğun bakım üniteleri özel hastanelerin en çok ücret talebinde bulunduğu bölümler olarak dikkat çekiyor. 

ACİL SERVİS HİZMELERİ

Acil servislerde verilen acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinden vatandaşlar ücret ödemeden yararlanabiliyor. Sağlık Uygulama Tebliği gereğince acil hal nedeni ile sunulan acil sağlık hizmetleri ve yoğun bakım hizmetleri için hiçbir genel sağlık sigortalısından ilave ücret  talep edilemiyor. Acil hal tanımı ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı durumları kapsıyor. 

HANGİ VAKALAR ACİL DURUM SAYILIYOR?

Trafik kazası, boğulma vakaları, terör olayları nedeniyle yaralanma, iş kazası, uzuv kopması, elektrik çarpması, donma, iç kanamaya ve kanamaya neden olabilecek kırıklar, omurga kırıkları, yanıklar ve göz yaralanmaları, ciddi alerjik reaksiyonlar, solunum yollarında tıkanma, astım krizi gibi şikayetler ile özel hastanelerin acil servislerine başvuran vatandaşlardan hiçbir ücret talep edilemiyor.

KATKI PAYI İSTENEMEZ

Katılım payı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 68 inci maddesine göre uygulanıyor. Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre; acil haller ile sunulan acil sağlık hizmetleri için, hiçbir genel sağlık sigortalısından katılım payı alınamıyor.

YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ

Sağlık Uygulama Tebliği gereğince acil hal nedeni ile sunulan acil sağlık hizmetleri ve yoğun bakım hizmetleri için hiçbir genel sağlık sigortalısından ilave ücret alınmıyor. Acil hal tanımı ise ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren hayatın veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı durumları ifade ediyor. Ayrıca Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında yer alan kişilerden de yoğun bakım hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. 

YANIK TEDAVİSİ HİZMETLERİ

Devlet hastanelerinde herhangi bir ücret ödenmeyen yanık tedavisi özel hastanelerde de ücretsiz olarak karşılanıyor.

KANSER TEDAVİSİ (RADYOTERAPİ, KEMOTERAPİ, RADYO İZOTOP TEDAVİLERİ),

Genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında yer alan kişilerin SGK ile sözleşmeli hastanelere başvurmaları halinde kanser hastaları için yapılan radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri ile ilave ücret alınmayacak işlemler listesinde yer alıyor. Bu tedavilerden hiçbir ilave ücret talep edilemiyor.

YENİDOĞANA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ

Sağlık hizmet sunucuları yeni doğana verilen sağlık hizmetleri ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden hiçbir ilave ücret alamıyorlar. Küvöze alınma işleminde de para talep edilemiyor.

 ORGAN, DOKU VE KÖK HÜCRE NAKİLLERİNE İLİŞKİN SAĞLIK HİZMETLERİ,

Organ nakli Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli, Sağlık Bakanlığı'nca organ nakli merkezi ruhsatı olan sağlık merkezlerde yapıldığında ücret SGK tarafından karşılanıyor.  Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, ilave ücret alınamayacak hizmetler arasında sayıldığından bu tedavilerden hiçbir ek ödeme talep edilemiyor.

Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, Hemodiyaliz tedavileri, Kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemlerin ücreti de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor. Özel hastaneler bu hizmetlerin karşılığında ücret talebinde bulunamıyor. Ancak bazı hastaneler özellikle acil servis ve yoğun bakım hastalarına fatura çıkarıyor. Hastalar böyle bir durumla karşı karşıya kaldığında nasıl bir yol izlemeli?

Özel hastaneler acil servis başvurularında hasta yakınlarının bazı belgeler imzalamasını isteyebiliyor. Ancak bu belgelerin hukuki olarak herhangi bir yaptırımı bulunmuyor. Acil servis başvuruları hastane tarafından poliklinik üzerinden yapılırsa hastalardan tedavi sonrasında ücret talebinde bulunabiliyor. Böyle bir durumda hasta mahkeme yolu ile hak arayışına gidebiliyor. Bu nedenle hasta yakınlarının acil servis başvurularında imzalatılan metni okuması önem taşıyor. 

YEŞİL ALAN HASTALARINDAN ÜCRET TALEP EDİLİYOR

Acil servislerden ücret alınması Yeşil Alan Uygulaması Genelgesi’ne göre yapılıyor. Yeşil alan hafif yaralanma ve hastalık durumlarını ifade ediyor. Bu hastaların sağlık durumu sarı ve kırmızı alan hastalarına göre daha az aciliyet barındırıyor. Bu nedenle özel hastanelerde yeşil alan hastalarından ücret talep ediliyor.