Gazete Vatan Logo

SGK resmen duyurdu! Maaş bağlanıyor, temmuzda değişti, malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı...

Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal medya aracılığı ile kamuoyuna duyurdu. Aylık bağlanıyor. Gerekli şartlar tek tek açıklandı. Emekli olma imkanı tanınıyor. Ayrıca hak sahipleri de ölüm aylığından yararlanabiliyor. Bazı sektörlerde 30 günlük sigorta primi ödenmiyor. Geçici iş kollarında 10 günden az çalışılması durumunda çalışan kişi kalan günlerin primlerini isterse kendisi tamamlayabiliyor. Taksi, dolmuş ve şehir içi otobüs şoförleri de sigortalarının eksik kısmını tamamlayabiliyor. Bu şekilde emekli olmak mümkün. Prim ödemeleri temmuzda asgari ücrete yapılan zam ile birlikte değişti. İşte detaylar...

SGK resmen duyurdu! Maaş bağlanıyor, temmuzda değişti, malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı...

6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle Kanuna eklenen ek 6 ıncı madde ile 1/3/2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir veya birden fazla kişi yanında kısmi iş sözleşmesiyle bir ay içinde 10 günden az çalışanlara, kendileri tarafından prim ödemeleri imkanı sağlanıyor. Bu sigortalılar, 5510 sayılı Kanu'nun hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılıyor. 

Taksi şoförü 10 günden az çalışmış ise kolay sigorta kapsamında 23 gün prim ödeyip (2016) 30 gün sigortasını tam yatırmış oluyor. Taksi şoförü 10 günden fazla 30 günden az çalışıyor ise sigortası belirlenen gün kadar işvereni tarafından ödeniyor. .Arta kalan günleri şoför kendisi dilerse 30 güne tamamlayabiliyor. 

GEREKLİ ŞARTLAR

Hizmet akdi, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmama (tarım da dahil) ve kamu görevlisi olarak çalışmama,

İsteğe bağlı sigortalı olmama,

Banka sandıklarına tabi çalışmama,

Gelir veya aylık almama,

18 yaşını doldurmuş olma,

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

SGK resmen duyurdu Maaş bağlanıyor, temmuzda değişti, malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı...

 

MÜRACAAT ŞEKLİ

Bu sigorta kolu kapsamına dahil olmak isteyenler, SGK internet sitesinde örneği yer alan “Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi”ni, toplu taşıma aracı sahibinin bağlı bulunduğu meslek odası ya da meslek kooperatiflerince onaylatarak, araç sahibiyle şoför arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile birlikte şoförlük mesleğini yaptıkları sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezlerine müracaat etmeleri gerekiyor.

Toplu taşıma aracı sahibinin beyanı ve bağlı olduğu odanın onayının bulunmadığı işe giriş bildirgeleri işleme alınmıyor. Ay içerisinde birden fazla toplu taşıma aracı sahibinin yanında çalışılması veya yeni bir toplu taşıma aracı sahibiyle çalışmaya başlanılması durumunda, her araç sahibiyle yapılan kısmi süreli iş sözleşmelerinin SGK’ya verilmesi gerekiyor. 

MAMULLÜK VE YAŞLILIK AYLIĞI ALABİLİYORLAR 

Bu sigortalılara, 5510 sayılı Kanu'na göre gerekli şartları yerine getirmeleri halinde kendilerine malullük ve yaşlılık aylığı, ölümleri halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanacak, kendileri ya da bakmakla yükümlü oldukları kişiler, genel sağlık sigortasından sağlanan sağlık yardımlarından yararlanacaklar.

PRİM İŞLEMLERİ

2022 yılı için, Ek-6 sigortalılarının ödemeleri gereken aylık prim tutarı; prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla, sigortalılar tarafından beyan edilen günlük kazanç tutarının 29 katı üzerinden hesaplanıyor.

Prime esas kazancın hesaplanacağı gün sayısı her yıl bir puan artırılarak 2023 yılında 30 güne ulaştığında sabitleniyor. Buna göre 2022 yılı için, asgari ücret üzerinden prime esas kazanç beyanında bulunan bir Ek-6 sigortalısının ödemesi gereken aylık prim tutarı: 5.004 TL × %32,5 × 29 ÷ 30= 1.572,09 TL olarak hesaplanıyor. Bu kapsamdaki sigortalıların yüzde 3 oranındaki işsizlik primini de ödeyerek işsizlik sigortasına tabi olmayı talep etmeleri halinde ödemeleri gereken aylık prim tutarı 5.004 TL × %35,5 × 29 ÷ 30= 1.717,21 TL oluyor.

PRİM TUTARLARI DEĞİŞTİ

Ancak temmuz ayı itibarıyla asgari ücrete yapılan zam sonrası prim tutararı da değişti. Temmuz sonrası için aylık ödenecek pi-prim, 6.471,00 TL × %32,5 × 29 ÷ 30= 2032 TL olarak hesaplanıyor.