Geri Dön

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sözleşmeli personel alacak! İşte GSB personel alımı şartları!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyurdu! Sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü, uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre sözleşmeli personel alınacak. Peki, GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları…

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sözleşmeli personel alacak! İşte GSB personel alımı şartları!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre, Ağ – Sistem Güvenliği Uzmanı, yazılım geliştime uzmanı, siber güvenlik uzmanı ve iş zekası uzmanı kadrolarında personel alınacak.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 17 -22 Kasım 2022 (17.00) tarihlerinde eDevlet aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar olan pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, f) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

g) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

h) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

i) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Ağ-Sistem Güvenliği Uzmanı

a) Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

b) SSL, VPN, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, içerik filtreleme, WAF/DAF, yük dengeleme gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bilgi işlem merkezinde en az 3(üç) yıl çalışmış olmak,

c) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Omurga Cihazları donanımları hakkında bilgi sahibi olmak,

e) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda, sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak,

f) Felaket Kurtarma Merkezi kurulumu, yönetimi ve replikasyonları konusunda bilgi sahibi olmak.

g) Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az ikisine sahip olmak,

Cisco Certified Network Associate (CCNA),

Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security)

Cisco Certified Network Professional (CCNP),

Cisco Certified Security Professional (CCSP),

Certified Information Systems Security Professional (CISSP),

Certified Ethical Hacker (CEH),

ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Licensed Penetration Tester),

CPTE (Certified Penetration Testing Engineer),

2) Yazılım Geliştirme Uzmanı

a) Yazılım Geliştirme Konularında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,

b) Tercihen 5.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek,

c) .NET, C# ve ASP.NET, MVC, MVVM konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

e) Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

g) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,

j) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,

k) Windows servisleri, Entity Framework 4/4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

l) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, ASP

vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

m) Web servisleri; XML, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

n) IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,

o) İş analistliği konusunda tecrübe sahip olmak,

p) Gereksinim belirleme metotları hakkında bilgi sahibi olmak,

q) İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri (entity relationship diagrams) gibi analiz teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,

r) Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

s) Tercihen iOS veya Android Mobil platformlarından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,

t) Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

u) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

v) Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)

3) Siber Güvenlik Uzmanı

a) En az 10.000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

b) LAN, WAN, Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

e) Checkpoint, Fortinet, Palo Alto güvenlik ürünlerinden biri veya daha fazlası hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

f) Temel güvenlik sistemlerinin (Firewall, IPS, Load Balancer, WAF, Mail Gateway, Web Gateway, NAC, DDos Protection) en az 3’ü hakkında bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,

g) Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Log Management ve SIEM ürünlerinin (ArcSight, QRadar ve Splunk ) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Active Directory, DNS, DHCP, IIS, PKI servisleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

j) "Incident Response" (güvenlik olaylarına müdahale) operasyonları konusunda tecrübeli olmak,

k) Kali Linux ve araçları konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

l) SOC/SOME bilgisine ve tecrübesine sahip olmak.

m) 5651 sayılı kanun hakkında bilgi sahibi olmak,

n) ITIL ve BGYS standartları konusunda bilgi sahibi olmak.

o) Aşağıdaki sertifikalardan en az 1’ine sahip olduğunu belgelemek:

CEH sertifikası,

OSCP sertifikası,

GPEN sertifikası,

ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Licensed Penetration Tester) sertifikası,

GMON sertifikası.

4) İş Zekâsı Uzmanı

a) SQL veritabanları tasarlamayabiliyor ve yönetimini yapabiliyor olmak,

b) ETL , OLAP ve OLTP modellerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesini yapabiliyor olmak,

c) Master data management ve data quality management konularından sorumlu ve gerekli yapıları yönetebiliyor olmak,

d) Veriambarı ve ETL yapılarının sürekli iyileştirilmesini yapabiliyor olmak,

e) Data Mining, Perdictive Analytics konuları ile ilgilenmesi ve altyapıda değer yaratacak fırsatları çıkarabiliyor olmak,

f) İş Zekası portfolyosunu genişletecek verileri veri ambarına besleyerek sürekli veri çeşitliliğinin büyümesi işlemlerini yapabiliyor olmak,

g) Sürekli iyileşme düşüncesi ile çalışarak birime iyileşme noktaları çıkarabiliyor ve bunların gerçekleşmesinde katkıda bulunabiliyor olmak,

h) Standart, Ad-Hoc ve dashboard raporlamalarını yapabiliyor ve gerekli yapıyı oluşturabiliyor olmak,

i) En az 3 yıl İş Zekası alanında çalışmış olmak,

j) Üniversitelerin en az lisans (Bilgisayar, Matemetik, İstatistik, Endüstri, Yazılım

Mühendisliği.) bölümlerinden mezun olmak,

k) Veritabanı tasarımı ve yönetimi, Data Mining (veri madenciliği), Predictive Analytics (kestirimsel analiz) ve Machine Learning (makine öğrenmesi) hakkında bilgi sahibi olmak,

l) BI/Raporlama araçları (Oracle OBIEE, Oracle ODI) konusunda tecrübeli olmak,

m) Veri ambarı, iş zekâsı, datamart, raporlama, ETL ve OLAP uygulamaları hakkında deneyim sahibi olmak,

n) İleri seviyede SQL, PL/SQL diline hâkim, query optimizasyonu konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

o) Oracle Database Performans Yönetimi, Oracle Database işlemleri (Relation’ların oluşturulması, table create, sequence, trigger, job, index, partitioning), Oracle Data Integrator ve/veya diğer ETL ürünlerini kullanabiliyor ve ETL çözümleri geliştirebiliyor olmak,

p) Oracle BI analitik uygulamalar ve Dashboard'lar geliştirme konusunda (KPI, MAP, Alert, Ad-hoc analiz, hiyerarşik kırılımlar, karşılaştırmalı analizler) en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,

q) Veri modelleme (fiziksel, mantıksal, kavramsal) bilgi sahibi olmak,

r) Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

Oracle Business Intelligence (OBI) Foundation Suite 11g Essentials,

Oracle Business Intelligence Foundation 10 Certified Implementation Specialist.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN