Geri Dön

Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, maaşlar değişecek, mayısta...

Emekli, memur, ETY'li, sözleşmeli olarak çalışan milyonlarca kişi bekliyordu. 3600 ek gösterge, ETY, sözleşmelilerin kadro meselesi ile ilgili yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hükümetten art arda açıklamalar geliyor. Toplumun büyük kesimini etkileyecek değişiklikler ile ilgili detaylar belli oluyor. Toplu sözleşmede gündeme gelen konular da mayıs ayında Meclis'e gelecek.3600 ek gösterge ve sözleşmelilerin kadro haklarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu iki konuyla ilgili son toplantı 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Ardından da konu TBMM gündemine gelecek. Yüz binlerce kişinin beklediği EYT düzenlemesi ile ilgili ise Hem Ak parti Meclis grubundan hem de parti yöneticilerinden önemli açıklamalar geldi. Açıklamalarda toplumun önemli kesimlerini ilgilendiren konularla ilgili takvimin işletildiği belirtilerek konuların öncelikli olarak sırayla ele alınarak çözüme kavuşturulacağı vurgulandı. İşte 3600 ek gösterge, EYT ve sözleşmeli personelin kadro meselesi ile ilgili son dakika gelişmelerinin ayrıntıları...

Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, maaşlar değişecek, mayısta...

Milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro meselesi ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar için EYT düzenlemesi için  kritik viraj mayıs ayı olacak. 3600 ek gösterge düzenlemesinin Mayıs ayında Meclis'te olması bekleniyor. Daha sonra sırasıyla, sözleşmeli memura kadro ve EYT çalışması ile milyonların merakla beklediği düzenlemeler gerçekleştirilecek.

EMEKLİ VE MEMUR EK ZAM ALDI

2022 yılı ile birlikte asgari ücrete yapılan tarihi artış ve vergilerin kaldırılmasının ardından emekliler ve memurlar için ek zamlar gerçekleştirildi. Vatandaşlara ve şirketlere yapılan bu mali desteklerden sonra yine milyonların beklediği konular ile ilgili görüşmeler ve çalışmalar başladı.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN TASLAK METİNLER OLUŞTURULDU

Öncelikle geçen yıl ağustos ayında toplu sözleşme metnine giren 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerin kadro haklarıyla ilgili çalışmalar başlatıldı. Bununla ilgili sendikalarla iki ayrı toplantı yapılırken taslak metinler de ortaya çıkmış oldu.

SON TOPLANTI 10 MAYIS'TA

Bu iki konuyla ilgili son toplantı 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Ardından da konu TBMM gündemine gelecek.

MİLYONLARIN MERAKLA BEKLEDİĞİ KONULAR TEK TEK ÇÖZÜME KAVUŞACAK

Bu arada Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili de önemli açıklamalar yapıldı. Hem Ak parti Meclis grubundan hem de parti yöneticilerinden gelen açıklamalar bu konunun da gündeme alındığını ve çalışmaların devam ettiğini gösterdi.

Zaten açıklamalarda toplumun önemli kesimlerini ilgilendiren konularla ilgili takvimin işletildiği de belirtildi. Buna göre konular öncelikli olarak sırayla ele alınarak çözülüyor.

6 MİLYON MEMUR VE EMEKLİ BEKLİYOR

3600 ek gösterge konusu şu anda görevdeki 4 milyona yakın memur ile 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiriyor. 657 sayılı yasanın ekli cetvelinde belirtilen unvanlara göre gösterge rakamları yeniden düzenleniyor.

Buradaki düzensizlik ve haksızlık konuları tek tek çözülürken bütüncül bir anlayış ile hiyerarşiye uygun olarak ek göstergeler artırılıyor.

Böylece her unvan, sorumluluk ve hiyerarşiye göre ek gösterge rakamları oluşturularak bu sorun tarihe karışacak. Ek gösterge artışları memurların maaşlarını ve emekli ikramiyeleri ile birlikte emekli aylıklarını artıracak.

Burada emekli aylıklarında 1400 lirayı geçen artışlar olurken ikramiyelerde 50 bin lirayı bulan bir ek artış yaşanacak. Bu noktada ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da masada yer buldu.

Çalışmalar sonunda göstergesi olmayan memur kalmayacak. Üniversiteler. Mahalli idareler gibi alanlardaki yöneticiler de ek gösterge artışı yaşayacak. Yine şube müdürleri, daire başkanlarında ek gösterge düşüşleri önlenmiş olacak.

SÖZLEŞMELİYE YENİ HAKLAR

Resmi gazetede yayımlanan toplu sözleşme metninin 52. Maddesinde sözleşmeli personel ile ilgili de düzenleme yapılacağı yer aldı.

Söz konusu maddede, "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır" ifadeleri yer aldı. Buna öre sözleşmeli personelin de kadrolular ile aynı haklara sahip olmaları sağlanacak.

Bu çerçevede yürütülecek çalışmalarda özellikle kamuda 4B'li olarak bilinen personelin durumunun ele alınması bekleniyor.

Bu personelin büyük çoğunluğu Milli Eğitim bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunuyor. Ayrıca bu çalışmalara 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre yerel yönetimlerde belediyelerde çalışan personelin de dahil edilmesi bekleniyor.

Bu çalışmalar sonunda sözleşmeli personele tayin, görevde yükselme kurumlar arası geçiş gibi kısıtlı haklar verilmiş olacak.

657 sayılı Devlet memurları Yasası'nın 4. Maddesinin B bendinden sözleşmeli personel şöyle tarif ediliyor:

"Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının; bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir."

SIRADA EYT DÜZENLEMESİ VAR

Bütün bu çalışma takvimi ile birlikte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili de çalışmalar devam ediyor. Bu konuda da hem AK Parti grubundan hem de parti yönetiminden bu konuda çok sayıda açıklama da yapıldı.

EYT konusunda öncelikli olarak kapsamın belirlenmesi gerekiyor. Bu yasadan kimlerin yararlanacağı böylece belli olacak.

Yani 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yıl ve prim şartını tamamlamış sadece yaşı bekleyen sigortalılar olarak tarif edilen EYT'de farklı kurumlarda çalışanlar, primi eksik olanlar, staj sigortası olanlar gibi farklı yapıda vatandaşlar da bulunuyor.

Bütün bunların kapsam dahilinde olup olmadığının tarifi gerekecek. Ardından ne şekilde emekli olacakları, belli şartlar konulup konulmayacağı da çalışılacak.

Ancak yapılan açıklamalar bu çalışmaların 2022 yılı içinde bitirileceği yönünde. Mayıs ayında 3600 ek gösterge ve sözleşmeli konusunun Meclis'e gelmesinin ardından EYT konusunda da açıklamaların yapılması bekleniyor.