Geri Dön

KDK'dan ücretli öğretmenlerin ek ücretleri ile ilgili tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ücretli öğretmenleri ilgilendiren önemli karar! KDK, ücretli öğretmenlerin de kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler gibi 1 saat hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinden faydalanması gerektiği yönünde tavsiye kararı aldı.

KDK'dan ücretli öğretmenlerin ek ücretleri ile ilgili tavsiye kararı

Ücretli öğretmenleri ilgilendiriyor. KDK'dan ek ders ücreti ile ilgili tavisye kararı çıktı. Ücretli öğretmenlere, derse hazırlık ve planlama görevi karşılığında, her 10 saat için 1 saat ek ders ücreti verilmesi ile ilgili bir öğretmenin KDK'ya yaptığı başvuru sonucu KDK'dan önemli bir karar çıktı.

İŞTE O KARAR!

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 11. maddesinin birinci fıkrası şu şekildedir:

"(1) Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dahil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir."

Bu mevzuat hükmü doğrultusunda kadrolu öğretmenlere fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti verilmektedir.

Bir ücretli öğretmen, 30 saat derse girmelerine rağmen hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti alamadıklarını belirtmiş ve KDK'ya başvurmuştur.

Kamu Denetçiliği Kurumu yaptığı incelemede, 439 sayılı Kanunun ek 1. maddesindeki "öğretmenlere" ifadesi ile Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın tanımlar maddesindeki "Öğretmen" tanımını göz önünde bulundurarak Hazırlık ve planlama görevi karşılığında ödenmesi gereken ek ders ücretleri açısından kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmen ayrımına yer verilmediği belirtmiştir.

KDK bu tespiti sonrasında, çalışma barışının sağlanması açısından ücretli öğretmenlere de hazırlık ve planlama ek ders ücreti verilmesi yönünde 2/6/2021 tarihinde MEB'e tavsiyede bulunmuştur. KDK'nın bu tavsiye kararı önemli olup, MEB'in tavsiye kararını dikkate alıp düzenleme yapması ve bu düzenlemenin Cumhurbaşkanlığından onay alması durumunda, ücretli öğretmenler hazırlık ve planlama ek ders ücreti alabilecektir.