Geri Dön

Kamu çalışanları izinli sayılacak

‘Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler’ konulu genelge yayımlandı.

Kamu çalışanları izinli sayılacak

Depremler sebebiyle OHAL ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan mezkur tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacaklar veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakların belirlenmesine ilişkin hususlar il valilerince değerlendirilecek. Esnek çalışma yöntemlerine göre çalışanlar, fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak. İdari izinliler görevini yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak.