Geri Dön
Kobiİşveren hangi durumlarda çalışanın günlük ücretini yarıya düşürebilir?

İşveren hangi durumlarda çalışanın günlük ücretini yarıya düşürebilir?

Kanuna göre işverenin çalışanların ücretlerini yarım olarak ödeme hakkı vardır. Ancak bu uygulama, sadece belirli durumlar ortaya çıktığında ve belirli bir süre zarfı için geçerli olabilir. İşte yarım ücret uygulaması ile ilgili detaylar...

İşveren hangi durumlarda çalışanın günlük ücretini yarıya düşürebilir?

İşçilere yarım ücret ödenmesi sadece kanun ile belirlenmiş sınırlar içerisinde yapılabilir. İş Kanunu'na göre, kimi sebeplerle çalışmayan veya çalıştırılamayan işçilere, işveren tarafından çalışmıyor olmalarına oldukları halde günlük ücretlerinin yarısı ödenir.

HANGİ DURUMLARDA YARIM ÜCRET ÖDENİR?

İş Kanunu madde 40, "24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir." demektedir.

YARIM ÜCRET ÖDENEN ZORLAYICI SEBEPLER NELERDİR?

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik'e göre zorlayıcı sebepler: İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri nedenlerdir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler