Geri Dön

İşe geç kalmak kovulma sebebi midir?

Çalışanlar, işe geç kalmaları durumunda bunun işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi amacıyla kullanılıp kullanılamayacağını merak ederken, işe geç kalınması ile ilgili fesih yapıldığında kıdem ve ihbar tazminatlarının durumunun ne olacağı ise öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

İşe geç kalmak kovulma sebebi midir?

İşe geç kalmak işten kovulma sebebi midir sorusuna yanıt arayan çalışanlar, bu durumun kendileri açısından nasıl sonuçlar doğurabileceğini de merak ediyor.

İŞE GEÇ KALAN İŞÇİ KONUSUNDA YARGITAY NE DİYOR?

İş Kanunu'na göre işçinin işe geç kalması ile ilgili bir hüküm ya da somut olarak ifade edilmiş süreler bulunmamaktadır ancak çalışanın iş görme edimini yerine getirmesi için işine vaktinde gitmesi elbette onun bir yükümlülüğüdür. Bu durumda Yargıtay kararlarına bakmak doğru olacaktır.

Yargıtay 22 Hukuk Dairesi, 2011/3658 E.: “… davacının iş sözleşmesinin devamı sırasında 176 mesai gününden 127 gün işe geç kaldığı, uyarılmasına rağmen mesaiye geç geldiği ve davacının işe geç gelmesinden dolayı işyerinde olumsuzlukların yaşandığı, üretimde aksamalar olduğu anlaşılmaktadır. Davacı işçinin bu davranışlarının özen yükümlülüğüne aykırı nitelikte olduğu bellidir. Fesih işleminin davacının sadece son kez işe geç kalmasına dayanmadığı, süre gelen geç kalmaların tümünün fesih sonucunu oluşturduğu, bu suretle feshin geçerli sebebe dayandığı anlaşılmaktadır…”

22 Hukuk Dairesi, 2011/5040:“…davacının iş sözleşmesinin devamı sırasında fesihten önceki son 4 aylık zaman dilimi içinde 19 kez geç kaldığı ve davacının işe geç gelmesinden dolayı işyerinde olumsuzlukların yaşandığı, üretimde aksamalar olduğu anlaşılmaktadır. Dinlenen tanıklar davacının bu konuda önceden sözlü olarak uyarıldığını da bildirmişlerdir. Davacı işçinin bu davranışlarının özen yükümlülüğüne aykırı nitelikte olduğu açıktır. Fesih işleminin davacının sadece son kez işe geç kalmasına dayanmadığı, süre gelen geç kalmaların tümünün fesih nedenini oluşturduğu, bu suretle feshin geçerli sebebe dayandığı anlaşılmaktadır.”

İŞE GEÇ KALAN İŞÇİ KOVULABİLİR?

Çeşitli Yargıtay kararlarından anlaşıldığı üzere bir kaç defa işe geç kalmak fesih sebebi olmasa da işçinin bunu alışkanlık haline getirmesi, bu durumun işin aksamasına sebep olması, uyarılmasına rağmen bu eylemine devam etmesi gibi durumlarda işveren tarafından geçerli sebeplerle iş sözleşmesi feshedilebilmektedir.

İşe geç kalma sebebiyle yapılan fesihler haklı fesih değil geçerli fesih statüsünde olup bu durumda işçinin ihbar ve kıdem tazminatlarını alması gerekmektedir ancak işin içinde kötü niyet unsuru olması gibi bazı sebeplerle işçi bu hakkını da kaybedebilir.