Geri Dön

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı! 10 stajyer hazine kontrolörü alınacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığına 10 stajyer hazine kontrolörü alımı amacıyla sınav yapılacak. Sınava giriş ve başvuru şartları Resmi Gazete'te yayımlandı. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Hazine ve Maliye Bakanlığı stajyer hazine kontrolörü sınavı ne zaman? İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı! 10 stajyer hazine kontrolörü alınacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece “Stajyer Hazine Kontrolörü” kadrosuna en fazla 10 Stajyer Hazine Kontrolörünün alımı amacıyla giriş sınavı yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı stajyer hazine kontrolörü sınavına ilişkin bilgiler Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı stajyer hazine kontrolörü başvurusu nasıl yapılır? Hazine ve Maliye Bakanlığı stajyer hazine kontrolörü sınavı ne zaman? İşte başvuru şartları ve sınava ilişkin detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere en fazla 10 stajyer hazine kontrolörü alınacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olması,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSSP18, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 (iki yüz) kişi içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir.),

d) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden en az biri için sınav son başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde ÖSYM tarafından yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS veya e-YDS) en az 70 (yetmiş) puan almış olması,

e) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (1 Ocak 2021) 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

f) Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olması,

g) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olması,

h) Süresi içinde başvurmuş olması, gerekmektedir.

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına iki kez girip de kazanamamış olanlar, bir daha bu sınava katılamazlar.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI STAJYER HAZİNE KONTROLÖRÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Giriş sınavı için başvurular 3 Şubat 2021'de başlayacak ve 17 Şubat'a kadar "https://sinav.hmb.gov.tr" adresi veya bakanlık internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul

edilmeyecek. Sınava başvuruda ayrıca, HES kodu bilgisi başvuru esnasında kaydedilmeyen adayların

başvuruları sistem tarafından kabul edilmeyecek.

Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak. Yazılı Sınav, 20-21 Mart 2021 tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları olmak üzere dört ayrı oturumda Ankara’da T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecek.

SINAV KONULARI

Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku kısımları), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku kısımları)

Ekonomi: Mikro İktisat, Makro İktisat, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar

Maliye: Maliye Teorisi (Kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi), Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, her alandan veya birleştirilen alanlardan 50 (elli) puandan az not alınmaması kaydıyla, ortalamasının 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan olması gerekiyor. Giriş Sınavını kazananların isimleri Bakanlık internet sayfasında ilan edilecek.