Geri Dön
EmekliEmekliler de 100 TL ek ödeme alacak! 1 Nisan'da başlıyor...

Emekliler de 100 TL ek ödeme alacak! 1 Nisan'da başlıyor...

On binlerce kişi ilgilendiren düzenleme Meclis'te kabul edildi ve yürürlüğe girdi. Emeklilik ve ek ödeme düzenlemesi de uygulamaya geçirildi. Uzman erbaşların yaş haddinin tespitinde, doğum tarihlerinde ay ve gün yazılı olmayanların emeklilik işlemlerinde doğum tarihi olarak "1 Temmuz" tarihi esas alınacak. Ayrıca, uzman erbaşlar, yaş haddini doldurdukları yılın ağustos ayı içinde emekliye sevk edilecekler. Değişiklik uyarınca çalışanların yanında, 01.04.2021 tarihinden itibaren 100 TL'lik ek ödemeden emekliler de yararlanacak.

Emekliler de 100 TL ek ödeme alacak! 1 Nisan'da başlıyor...

Uzman erbaşların emeklilik ve intibak işlemlerini de içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Mart 2021 günü Resmî Gazete'de yürürlüğe girdi. Söz konusu yasal değişiklikler sonucu uzman erbaşlarla ilgili yapılacak SGK uygulamaları açıklığa kavuşturuldu.Emekli Sandığı Kanununa eklenen hükümler çerçevesinde uzman erbaşlar, (55) yaşını doldurdukları tarihe kadar çalışabilecekler. (55) yaşını doldurdukları tarihte yaş haddinden resen emekliye sevk edileceklerdir. Bu şekilde emekliye sevk edilenler hakkında emekli veya yaşlılık aylığı bağlanması hususunda memuriyete başlama tarihlerinin 2008/Ekim ayı öncesi ve sonrasına göre Emekli Sandığı Kanununa veya SGK (5510 sayılı) Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Bu kapsamda, uzman erbaşların, sözleşme yenileme üst sınırı olan (52) yaşına girmeleri nedeniyle görevleri ile ilişikleri kesilerek, talepleri hâlinde emekli aylığına hak kazanacakları tarihe kadar devlet memuru kadrolarına atanmaları şeklindeki uygulama 05.03.2021 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş'ın yazısına göre; yaş haddinin tespitinde, doğum tarihlerinde ay ve gün yazılı olmayanların emeklilik işlemlerinde doğum tarihi olarak "1 Temmuz" tarihi esas alınacaktır. Ayrıca, uzman erbaşlar, yaş haddini doldurdukları yılın ağustos ayı içinde emekliye sevk edileceklerdir.

EK ÖDEMEDEN YARARLANMA

05.03.2021 tarihinden önce, ilgili kanunda yapılan değişiklik gereğince devlet memuru olarak istihdam edilip, söz konusu devlet memuru kadroları esas alınarak emekli veya malullük aylığı bağlananlar ile gerek bu kapsamda emekli veya malullük aylığı almakta iken gerekse devlet memuru olarak görev yapmakta iken vefat edenlerden dolayı dul ve yetim aylığı bağlananlar, 01.04.2021 tarihinden itibaren Emekli Sandığı Kanunda belirtilen usul ve esaslara göre söz konusu (100,00 TL tutarındaki) ek ödemeden yararlandırılacaklardır. Ancak, bu kapsamda ilgililere geçmişe dönük olarak herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Devlet memuru olarak atanmayan uzman erbaşlar dâhil, uzman erbaş olarak görev yapmakta iken herhangi bir nedenle görevinden ayrılanlardan, bilahare farklı kurum, görev ve sigortalılık statüsünde görev yapmak suretiyle emekli olanların, Emekli Sandığı Kanunda yer alan ilgili hükümlerden yararlandırılmalarına ilişkin önceki esasların uygulanmasına devam edilecektir.

Değişiklik uyarınca 01.04.2021 tarihinden itibaren 100 TL'lik ek ödemeden yararlanacak emeklilere ait ve kurumlarından temin edilmiş bilgiler esas alınarak, müstahaklık incelemesi kurum kayıtlarının kontrolü suretiyle yapılacak ve ilk ödemeler sistemsel olarak gerçekleştirilecektir.Diğer yandan 05.03.2021 tarihi itibarıyla, yapılan değişiklik gereğince hâlen devlet memuru olarak istihdam edilenlerin emekli veya malullük aylığına hak kazandıklarında kendileri, vefat etmeleri hâlinde ise hak sahipleri de, aylıklarının başlangıç tarihi itibarıyla Emekli Sandığı Kanun hükümlerinden yararlandırılacaktır.

İNTİBAKLARIN DÜZELTİLMESİ İŞLEMLERİ

Yapılan değişiklikler çerçevesinde, uzman erbaşlık görevinin yaş sınırı nedeniyle sona ermesi sonrasında 6000 sayılı Kanuna göre devlet memuru olarak atanmaları sonrasında derece ve kademeleri Devlet Memurları Kanununa göre yeniden düzenlenmiş olanların söz konusu intibak işlemlerinin iptal edilerek, ilgililerin uzman erbaşlıkta geçen süreleri ile devlet memurluğunda geçen sürelerinin toplamının, devlet memurluğunun sona erdiği tarihteki en son öğrenim durumları esas alınarak 3269 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi ve buna göre derece, kademe, gösterge ve ek göstergelerinin yeniden belirlenmesi ve böylece bu kişilerin, devlet memurluğu kadrolarına atanmaksızın doğrudan uzman erbaş statüsünden emekli olan emsalleri ile arasındaki farkın ortadan kaldırılması sağlanmıştır. Buna göre, ilgililerin talepleri üzerine, talep tarihindeki katsayılar esas alınarak hesaplanacak prim farkları tutarının, aylıklarından 24 eşit taksitle kesilmek suretiyle yararlandırılacakları 3269 sayılı Kanuna eklenen madde kapsamında ilgililerin derece, kademe, gösterge ve ek gösterge değişiklikleri aşağıdaki açıklamalar uyarınca gerçekleştirilecektir.

Uzman erbaş olarak görev yapmakta iken herhangi bir nedenle görevinden ayrılanlardan (yaş sınırı nedeniyle ayrılanlar dâhil), 6000 s. Kanun hükümlerinden yararlanarak Millî Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarına atanmayan veya atanma hakkı bulunmayanlar söz konusu madde ile tanınan intibak değişikliğine ilişkin hükümden yararlandırılmayacaklardır.