Geri Dön

Maaşlarda ve ikramiyelerde büyük artış! Tablo değişti, 1.946 lira fark oluştu

Memur ve memur emeklisi milyonları ilgilendiren açıklama! 5,3 milyon kamu personeli ve emeklisi bekliyordu. 3600 ek gösterge düzenlemesi resmen onaylandı. Maaş ve aylıkların yanında emekli ikramiyeleri de artıyor. Rakamlar tek tek açıklandı, tamamen değişti. 3600 ek gösterge düzenlemesine göre, birinci derece olmak şartıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600’e yükseltildi. Kapsam genişletildi, düzenleme sadece polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini değil, tüm kamu çalışanlarını ilgilendiriyor. Emekli aylıklarına 1.946 lira, ikramiyelere ise 70.210 lira ilave ödeme geliyor. İşte 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm detayları...

Maaşlarda ve ikramiyelerde büyük artış! Tablo değişti, 1.946 lira fark oluştu

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması! Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına büyük zam! Resmen değişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan açıklama geldi. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının uygulanmasında da taban aylıklar değişiyor. Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, 3600 ek gösterge ile detayları tek tek anlattı. 

Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 1 Temmuz 2022 günü itibarıyla kabul edildi. 66 maddeden ibaret olan bu kanun da en önemli düzenleme hiç şüphesiz yaklaşık 5 yıldan beri sabırla bekleyen kamu çalışanlarına yönelik yapılan ek gösterge düzenlemesi gelmektedir. Belirtilen düzenlemenin yanı sıra işverenlere verilecek asgari ücret desteğinden vergi, emeklilik ve diğer birçok konuda yeni düzenlemeler yer almaktadır.

SON ANDA 3600 EK GÖSTERGE KERVANINA KATILANLAR

3600 ek gösterge düzenlemesi başlangıçta sadece polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine vaadedilmişti. Daha önceki yazılarımızda müteaddit defalar dile getirdiğimiz üzere Devlet Memurları Kanunu’nda memurların hizmet sınıfları, unvanları, aylık dereceleri, hiyerarşik yapı ve görev ve sorumlulukları nazara alınarak sadece nicelik olarak fazla olan bu 4 meslek mensubu değil, tüm kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemesinde faydalanmaları gerektiğinin altını çizerek vurgulamıştık. Bu meyanda 5,3 milyon kamu personeli ve emeklisinin ek gösterge düzenlemesinden faydalanacak olmasını olumlu bulduğumu tekrar ifade etmek isterim.

Mezkûr Kanun Teklifinde yer almayan ancak sonradan TBMM komisyonlarında Ek Göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilen sosyal güvenlik denetmenleri, gelir uzmanları, mali hizmetler uzmanları gibi kariyer meslekler ile il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerin emekli aylıklarında 1.946 TL ve ikramiyelerinde 70.210 TL ilave ödeme olacaktır. Bu kapsamda bu kişilerden 1. dereceli, 30 yıl hizmeti olanların emekli aylıkları 7.659 TL’den 9.605 TL’ye, emekli ikramiyeleri ise 276.161 TL’den 346.371 TL’ye yükselecektir.

Son derece isabetli bulduğumuz bu düzenlemeden kamunun âdeta dinamosu işlevini gören 4 yıllık üniversite mezunu şeflerin hiyerarşik konumları, icra ettikleri görevlerinin önemi ve sorumlulukları nazara alınmamasının büyük eksiklik olduğunu belirtmek isterim. Bu bağlamda kamuda çalışan şeflerin ek göstergelerinin de ivedi olarak 3600 Ek Göstergeye yükseltilerek taleplerinin yerine getirilmesini umuyorum.

Maaşlarda ve ikramiyelerde büyük artış Tablo değişti, 1.946 lira fark oluştu

ÜST DÜZEY KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

Ek göstergesi bakanlık genel müdürü dengi ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık müşaviri unvanlı kadrolara atanacak. Açıktan atanan bakan yardımcılarından görevden alınan veya görevleri sona erenler bakanlık müşaviri kadrosuna atanacak.

İl valilerinden veya il valiliği yapmış olanlardan görevden alınanlar, vali-mülkiye başmüfettişi unvanlı kadrolara getirilecek. Genel müdür ve üzeri üst kademe kamu yöneticilerinin, sona eren yöneticilik görevine dair iki yıl süren mali haklarından daha alt düzeydeki üst kademe yöneticileri de yararlanacak.

Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarındaki unvansız daire başkanı ve muadili kadrolarda yer alan personelin görevden alınmaları veya görevlerinin sona ermesi hâlinde, 703 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılan ve atanacakları kadro ve mali hakları konusunda düzenlemeler içeren 375 sayılı KHK’nin ek 18. maddesinde öngörülen işlemler tesis edilecek. Böylece, hiyerarşik olarak üst kademe yönetici olan bakan yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müstakil daire başkanı gibi kadrolar için mevcut olan görev sonrası atama güvencesinden kadrolarının özelliğine göre bu yönetici kadrolarda bulunanların da yararlanması sağlanacak.

İŞVERENLERE DESTEK

01.07.2022-31.12.2022 döneminde uygulanacak asgari ücretin maliyeti SGK uzun vadeli sigorta kolları priminden %5 oranındaki SGK teşviki düşürülerek yaptığımız hesaplamaya göre işverenlere maliyeti 7.603,43 TL’ye varmaktadır. Bu maliyetler karşısında işverenlerin desteklenmesi maksadıyla 2022 yılı Temmuz ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 3,33 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Maaşlarda ve ikramiyelerde büyük artış Tablo değişti, 1.946 lira fark oluştu

GÖZE ÇARPAN DİĞER DÜZENLEMELER

Engelliler Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, belediye ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine engellilerin erişimine yönelik eksikleri tamamlaması için verilen 4 yıllık süre 8 yıla çıkarılacaktır.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının uygulanmasında taban aylıklar bu Temmuz ayından itibaren 2.500 TL’den 3.500 TL’ye yükseltilecektir.

Devlet Yardımları Genel Müdürlüğüne verilen görevler ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına verilen “kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, personel kayıtlarını merkezî olarak tutmak, kurumlar arası veri paylaşımı ve değişimi için gerekli teknik koordinasyonu sağlamak” görevi çerçevesinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında görev yapan kariyer uzmanı personel ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına devredilen Kamu Personel Bilgi Sistemi’nin geliştirilmesinde, işletilmesinde ve sürdürülmesinde görev yapan diğer personelin naklen atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI 3500 TL’YE YÜKSELECEK

Öte yandan bakanlık tarafından yapılan çalışmada tüm emeklileri ilgilendiren çok önemli bir düzenleme de yer alıyor. Düzenleme ile mevcutta 2.500 TL olan en düşük emekli aylığı 3.500 TL’ye çıkıyor. Bu kapsamda 2022 Temmuz ayı itibariyle bütün emeklilerin aylıklarına ilk altı aylık zam da uygulanacak.

İŞTE UNVANLARA GÖRE ORTAYA ÇIKAN RAKAMLAR

AVUKAT

Mevcut ek gösterge: 3000

Mevcut emekli maaşı: 7.878

Mevcut emekli ikramiyesi: 284.073

Ek gösterge: 3600

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.605

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 346.371

Emekli aylığı farkı: 1.728

Emekli ikramiyesi farkı: 62.299

BEKÇİ

Mevcut ek gösterge: 3000

Mevcut emekli maaşı: 7.978

Mevcut emekli ikramiyesi: 284.073

Ek gösterge: 3600

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.705

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 346.371

Emekli aylığı farkı: 1.728

Emekli ikramiyesi farkı: 62.299

UZMAN ERBAŞ

Mevcut ek gösterge: 3000

Mevcut emekli maaşı: 7.978

Mevcut emekli ikramiyesi: 284.073

Ek gösterge: 3600

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.705

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 346.371

Emekli aylığı farkı: 1.728

Emekli ikramiyesi farkı: 62.299

UZMAN JANDARMA

Mevcut ek gösterge: 3000

Mevcut emekli maaşı: 7.978

Mevcut emekli ikramiyesi: 284.073

Ek gösterge: 3600

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.705

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 346.371

Emekli aylığı farkı: 1.728

Emekli ikramiyesi farkı: 62.299

MATEMATİKÇİ, FİZİKÇİ, KİMYAGER

Mevcut ek gösterge: 3000

Mevcut emekli maaşı: 7.878

Mevcut emekli ikramiyesi: 284.073

Ek gösterge: 3600

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.605

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 346.371

Emekli aylığı farkı: 1.728

Emekli ikramiyesi farkı: 62.299

İSTATİSTİKÇİ, İKTİSATÇI

Mevcut ek gösterge: 3000Mevcut emekli maaşı: 7.878Mevcut emekli ikramiyesi: 284.073

Ek gösterge: 3600

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.605

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 346.371

Emekli aylığı farkı: 1.728

Emekli ikramiyesi farkı: 62.299

JEOLOG, HİDROJEOLOG, HİDROLOG, JEOMORFOLOG

Mevcut ek gösterge: 3000

Mevcut emekli maaşı: 7.878

Mevcut emekli ikramiyesi: 284.073

Ek gösterge: 3600

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.605

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 346.371

Emekli aylığı farkı: 1.728

Emekli ikramiyesi farkı: 62.299

ÖĞRETMEN

Mevcut ek gösterge: 3000

Mevcut emekli maaşı: 7.878

Mevcut emekli ikramiyesi: 284.073

Ek gösterge: 3600

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.605

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 346.371

Emekli aylığı farkı: 1.728

Emekli ikramiyesi farkı: 62.299

POLİS

Mevcut ek gösterge: 3000

Mevcut emekli maaşı: 7.978

Mevcut emekli ikramiyesi: 284.073

Ek gösterge: 3600

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.705

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 346.371

Emekli aylığı farkı: 1.728

Emekli ikramiyesi farkı: 62.299

HEMŞİRE (ALANINDA 4 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU)

Mevcut ek gösterge: 3000

Mevcut emekli maaşı: 7.878

Mevcut emekli ikramiyesi: 284.073

Ek gösterge: 3600

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.605

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 346.371

Emekli aylığı farkı: 1.728

Emekli ikramiyesi farkı: 62.299

DİN GÖREVLİSİ (ALANINDA 4 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU)

Mevcut ek gösterge: 3000

Mevcut emekli maaşı: 7.878

Mevcut emekli ikramiyesi: 284.073

Ek gösterge: 3600

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.605

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 346.371

Emekli aylığı farkı: 1.728

Emekli ikramiyesi farkı: 62.299

HEMŞİRE (YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU)

Mevcut ek gösterge: 2200

Mevcut emekli maaşı: 7.659

Mevcut emekli ikramiyesi: 276.161

Ek gösterge: 3600

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.605

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 346.371

Emekli aylığı farkı: 1.946

Emekli ikramiyesi farkı: 70.210

DİN GÖREVLİSİ (YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU)

Mevcut ek gösterge: 2200

Mevcut emekli maaşı: 7.659

Mevcut emekli ikramiyesi: 276.161

Ek gösterge: 3600

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.605

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 346.371

Emekli aylığı farkı: 1.946

Emekli ikramiyesi farkı: 70.210

GELİR UZMANLARI

Mevcut ek gösterge: 2200

Mevcut emekli maaşı: 7.659

Mevcut emekli ikramiyesi: 276.161

Ek gösterge: 3600

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.605

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 346.371

Emekli aylığı farkı: 1.946

Emekli ikramiyesi farkı: 70.210

MALİ HİZMETLER UZMANLARI

Mevcut ek gösterge: 2200

Mevcut emekli maaşı: 7.659

Mevcut emekli ikramiyesi: 276.161

Ek gösterge: 3600

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.605

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 346.371

Emekli aylığı farkı: 1.946

Emekli ikramiyesi farkı: 70.210

DENETMENLER

Mevcut ek gösterge: 2200

Mevcut emekli maaşı: 7.659

Mevcut emekli ikramiyesi: 276.161

Ek gösterge: 3600

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.605

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 346.371

Emekli aylığı farkı: 1.946

Emekli ikramiyesi farkı: 70.210

İL MÜDÜR YARDIMCISI

Mevcut ek gösterge: 2200

Mevcut emekli maaşı: 7.659

Mevcut emekli ikramiyesi: 276.161

Ek gösterge: 3600

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.605

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 346.371

Emekli aylığı farkı: 1.946

Emekli ikramiyesi farkı: 70.210

ŞUBE MÜDÜRÜ

Mevcut ek gösterge: 2200

Mevcut emekli maaşı: 7.659

Mevcut emekli ikramiyesi: 276.161

Ek gösterge: 3600

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.605

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 346.371

Emekli aylığı farkı: 1.946

Emekli ikramiyesi farkı: 70.210

İLÇE MÜDÜRÜ

Mevcut ek gösterge: 2200

Mevcut emekli maaşı: 7.659

Mevcut emekli ikramiyesi: 276.161

Ek gösterge: 3600

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.605

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 346.371

Emekli aylığı farkı: 1.946

Emekli ikramiyesi farkı: 70.210