Geri Dön
Çalışan Haklarıİşyerini telefonla arayarak izin alan işçi işten çıkarılabilir mi? İşçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenir mi?

İşyerini telefonla arayarak izin alan işçi işten çıkarılabilir mi? İşçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenir mi?

Yargıtay'dan emsal karar! Yargıtay sözlü izin ile ilgili önemli bir karara imza attı. İşyerini telefonla arayarak bilgi veren işçinin davasında Yargıtay son noktayı koydu. İşverenin, işe gelinmediği gerekçesi hakkında tutanaklar düzenlendiğini öne süren işçi iş akdinin haksız olarak feshedildiğini gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme haklı nedene dayalı olarak feshedildiğine ilişkin kararını Yargıtay bozdu. Peki, İşyerini telefonla arayarak izin alan işçi işten çıkarılabilir mi? 3 gün devamsızlık yapan işçi işten çıkarılabilir mi? Telefonla izin alan işçi taminatsız kovulur mu? İşçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenir mi? İşte Yargıtay’ın kararı!

İşyerini telefonla arayarak izin alan işçi işten çıkarılabilir mi? İşçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenir mi?

Yargıtay’dan önemli karar! İşverenin, işe gelinmediği gerekçesi hakkında tutanaklar düzenlendiğini öne süren işçi iş akdinin haksız olarak feshedildiğini gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme işvereni haklı bulurken Yargıtay kararı bozdu. Peki, İşyerini telefonla arayarak izin alan işçi işten çıkarılabilir mi? 3 gün devamsızlık yapan işçi işten çıkarılabilir mi? Telefonla izin alan işçi taminatsız kovulur mu? İşçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenir mi? İşte Yargıtay’ın kararı!

İŞYERİNİ TELEFONLA ARAYARAK İZİN ALAN İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILABİLİR Mİ?

Bir fabrikada gece bekçisi olarak çalışan genç, annesi vefat haberiyle sarsıldı. Cenaze töreni için memleketine doğru yola çıkan bekçi, telefonla işyerini alarak acı haberi verdi. Cenazeden sonra işyerine dönen bekçi, hayatının şokunu yaşadı. 3 gün işe gelmediği gerekçesiyle kapı önüne konulan işçi, mağdur olduğunu öne sürerek İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

İŞÇİYE KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ÖDENİR Mİ?

Davacı bekçi, annesinin cenazesine gideceğini davalı şirkete telefonla bildirerek gittiğini, ancak cenazeye gidilen tarihlerde işe gelinmediği gerekçesi hakkında tutanaklar düzenlendiğini ve iş akdinin haksız olarak feshedildiğini ileri sürdü.

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti alacağı, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti.

3 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILABİLİR Mİ?

Davalı işyeri sahibi ise davacının işyerine ve amirlerine haber vermeksizin izinsiz ve mazeretsiz olarak 3 gün işe gelmediğinden 4857 sayılı İş Yasası 25/11-g maddesi uyarınca sözleşmenin haklı nedene dayalı olarak feshedildiğini dile getirdi.

YARGITAY KARARINI VERDİ!

Davacının işyerinde fazla mesai yapıldığında bu durumun bordrolara yansıtıldığını, yıllık izinlerini kullanan davacının çalıştığı süre boyunca hafta tatilleri ve resmi tatiller ile dini bayramlarda çalışıp yıllık ücretli izinlerini kullandığını beyanla davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savundu. Mahkeme, feshin haksız olduğu kanaatiyle kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin reddine hükmetti. Kararı davacı temyiz edince devreye Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi.

Yüksek mahkeme, davacının işe gitmediği 3 gün boyunca annesinin cenazesine katıldığına dikkat çekti.

İŞÇİNİN DEVAMSIZLIĞI HER ZAMAN İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI VERMEZ!

Kararda, "İşçinin yıllık iznini kullandığını belirterek işyerine gelmemesi, işverence izinli sayılmadığı sürece devamsızlık halini oluşturur. İşçinin işe devamsızlığı, her durumda işverene haklı fesih imkanı vermez.

Devamsızlık süresi, ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç işgünü olmadıkça, işverenin haklı fesih imkanı yoktur.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, davacının annesinin ölümü nedeniyle devamsızlık yaptığı ve bu sebeple işe devamsızlığının haklı sebebe dayandığı anlaşıldığından, işverence yapılan feshin haklı nedene dayanmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu maddi ve hukuki olgular nazara alındığında kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken yazılı gerekçeyle reddine karar verilmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler