Gazete Vatan Logo

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! İş akdi tazminatsız olarak feshediliyor

Tüm çalışanlar için geçerli. Pek çok kişi farkında olmadan yapıyor. İş akdinin sonlandırılmasına kadar gidiyor. Çalışan tazminat hakkını da kaybediyor. Çalışma hayatında uzaktan çalışma modeline geçilmesi ile daha da yaygınlaştı. Çalışanlar hem iş trafiği ile ilgili hem de çalışma arkadaşlarıyla sohbet için online platformları kullanıyor. Bu sohbetlerde kullanılan ifadeler ise çalışanın işini kaybetmesine yol açabiliyor. İşveren tarafından temin edilen bilgisayarlar üzerinden WhatsApp.gibi uygulamalar aracılığı ile yapılan mesajlaşmalar kayıt altına alınabiliyor. Bunun işçiye haber verilmeden yapılıyor olması yasalara uygun olmasa da çalışanların mesajlarında iftira ve hakaret içeren ifadeler kullandığı tespit edilirse işi akdi sonlandırılabiliyor. Anayasa Mahkemesi önemli bir karara imza attı. Karara konu olayda bir işçiden gerçeğe aykırı beyanla izin almaya çalıştığı ve WhatsApp üzerinden çalışma arkadaşlarıyla şirket yetkililerine iftira ve hakaret ettiği gerekçesiyle önce savunması istenmiş daha sonra iş sözleşmesi bu nedenle feshedilmiş. Anayasa Mahkemesi'nin kararının sonucu, işçi açısından yalnızca yeniden yargılama doğuruyor. Bu nedenle işçilerin özellikle işveren tarafından tahsis edilen bilgisayar ve telefonlar üzerinden kurdukları iletişime ve hatta iş arkadaşlarıyla olan WhatsApp gruplarındaki yazışmalara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Aksi taktirde çok uzun süren bir hukuk mücadelesine girişmeleri gerekecek ve sonucunda tazminatlı da olsa işlerini kaybedebilirler.

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! İş akdi tazminatsız olarak  feshediliyor

Çalışan milyonlarca kişi yapıyor. Tazminatsız işten çıkarılmayla sonuçlanabiliyor. İş arkadaşlarıyla WhatsApp yazışmaları nedeniyle işinden olan bir çalışan, soluğu Anayasa Mahkemesi'nde aldı. Mahkeme, yazışmaların alınmasını hukuka aykırı bulurken, işe iade davasının tekrar yapılmasını istedi.

İşyerlerinin çoğunda çalışanlar günlük işlerin yürütümü için online haberleşme kanallarını kullanıyor. Bu kanallardan en yaygını da WhatsApp. Çalışanlar, ayrıca iş arkadaşlarıyla haberleşmek ya da sohbet etmek için de bu kanalı kullanıyor. İşte işyeri WhatsApp gruplarındaki bu yazışmaların fesih gerekçesi için delil olarak sunulup sunulamayacağı konusunda Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz hafta çok önemli bir karara imza attı. Anayasa Mahkemesi kararına konu olayda bir işçiden gerçeğe aykırı beyanla izin almaya çalıştığı ve WhatsApp üzerinden çalışma arkadaşlarıyla şirket yetkililerine iftira ve hakaret ettiği gerekçesiyle önce savunması istenmiş daha sonra iş sözleşmesi bu nedenle feshedilmiş.

TAZMİNAT ALAMADI

Haberin Devamı

İşçi, İş Mahkemesi'nde işe iade davası açmış ve kazanmış. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi işe iade kararını kaldırmış. Yani işçi tazminat alamadan işinden olmuş. İşçi, ardından Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş. Anayasa Mahkemesi dosyayı incelerken önemli bazı noktalara işaret etmiş. İlki, haberleşme hürriyeti. Mahkeme, işçinin tarafından kullanımına tahsis edilen bilgisayar üzerinden yaptığı iletişimin denetlenebileceğine ve iletişim araçlarının kullanım koşullarına dair önceden bir bilgilendirme yapılmadığı hâllerde temel hak ve özgürlüklerinin işyerinde de korunacağı yönündeki haklı beklentiyle işyeri bilgisayarı üzerinden kişisel yazışmalar yapabileceğinin işveren tarafından da öngörülebilecek bir durum olduğunu vurgulamıştır.

İŞÇİ BİLGİLENDİRİLMELİ

Mahkeme, işyerlerinde tahsis edilen bilgisayar ya da telefon üzerinden kişisel iletişimde bulunan işçinin, iletilerinin izlenip denetlenmesi için bilgilendirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Bu yönde bir bilgilendirme olmadan işverenlerin iletişimi takip etmeleri veya denetlemeleri hukuka aykırı olacaktır. Mahkeme, işverenin işçinin yazışmalarını kişisel veri olduğunu vurgulayarak işverenin kişisel verilerin korunması borcuna aykırı davrandığını da ifade etmiştir.

Haberin Devamı

MESAJLARIN İZİNSİZ ELDE EDİLMESİ HUKUKA AYKIRI

Anayasa Mahkemesi'nin konuya ilişkin önemli bir diğer tespiti de WhatsApp yazışmalarının elde ediliş biçimine ilişkin. Karara konu olayda işçiyi işinden eden yazışmalar, işçinin bilgisayarını açık bırakması sonucunda sorumlu olan amiri tarafından elde edilmiştir. Bu nedenle yazışmalar, tamamen hukuka aykırı şekilde elde edilmiştir. Anayasa Mahkemesi, işçiye açık bir bilgilendirme yapılması gerektiği aksi takdirde işçi bilgilendirilmeden ve rızası olmadan yazışmaların delil olarak kullanılamayacağını ifade ederek, İş Mahkemesi'nin yeniden yargılama yapmasına karar vermiştir. Sonuç olarak işçinin işe iade davası İş Mahkemesi tarafından yeniden yapılacaktır.

İŞİNİZDEN OLABİLİRSİNİZ

Anayasa Mahkemesi'nin kararının sonucu, işçi açısından yalnızca yeniden yargılama doğuruyor. Bu nedenle işçilerin özellikle işveren tarafından tahsis edilen bilgisayar ve telefonlar üzerinden kurdukları iletişime ve hatta iş arkadaşlarıyla olan WhatsApp gruplarındaki yazışmalara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Aksi taktirde çok uzun süren bir hukuk mücadelesine girişmeleri gerekecek ve sonucunda tazminatlı da olsa işlerinden olabileceklerdir.

Haberin Devamı

ASGARİ ÜCRET YILLIK OLARAK BELİRLENİYOR

Bu arada asgari ücrete temmuz ayında yeni bir zam daha yapılacağı iddiaları ortaya atıldı. Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca asgari ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirleniyor. Uygulamada ise asgari ücret her yıl aralıkta başlayan komisyon çalışmaları sonrasında 2016'ya kadar altı aylık dönemler için olmak üzere belirleniyorken, 2016'dan bu yana yıllık olarak belirleniyor. Diğer yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararıyla asgari ücrette bir düzenleme her zaman yapılabilir. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde bu mekanizmaların işçi ve işveren taraflarıyla görüşülerek şekillenmesi söz konusu olabileceği gibi doğrudan asgari ücretin artırılması yoluna da gidilebilir. (Okan Güray Bülbül / Akşam)

Haberin Devamı