Geri Dön
Personel AlımıBeykoz Belediyesi KPSS'den en az 65 puanla memur alacak!

Beykoz Belediyesi KPSS'den en az 65 puanla memur alacak!

KPSS'den en az 65 puanla memur alınacak. Adayların en az lise mezunu olmaları Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmaları yeterli olacak. Beykoz Belediyesi memur alımı ilanını resmen duyurdu. Beykoz Belediyesi'ne veznedar, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni alınacak. Peki, Beykoz Belediyesi memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Beykoz Belediyesi memur alımı başvuru şartları ne?

Beykoz Belediyesi KPSS'den en az 65 puanla memur alacak!

İstanbul Beykoz Belediyesi memur alıyor. Beykoz Belediyesi memur alımı ilanı yayınlandı. İlana göre, Beykoz Belediyesi'ne veznedar, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni alınacak. Peki, Beykoz Belediyesi memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Beykoz Belediyesi memur alımı başvuru şartları ne? İşte Beykoz Belediyesi memur alımı 2021!

BEYKOZ BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Beykoz Belediyesi memur alımı başvurusu için adaylar sözlü sınava katılabilmek için; 05 Nisan 2021 - 09 Nisan 2021 tarihleri arasında Saat 17:00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) şahsen veya posta yoluyla; Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz/İSTANBUL adresine posta yolu ile başvuru yapabilecek. Ayrıca, başvurular elektronik ortamda https://form.beykoz.bel.tr/basvuru web adresinden veya basvuru@beykoz.bel.tr elektronik posta adresinden de yapılabilecek.

BEYKOZ BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

belirtilen boş Veznedar, Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar İşletmeni kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar şu şekilde belirtildi:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak.

a) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

c) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2020-KPSSP93 ve Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak,

Beykoz Belediyesi KPSSden en az 65 puanla memur alacak

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Formu (Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından www.beykoz.bel.tr temin edilebilecektir),

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

8. Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belge, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

9. 3 fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

Sınav Konuları:

Sözlü sınav; Beykoz Belediye Başkanlığı ana hizmet binasında 30 Nisan 2021 günü Saat 10:00 da yapılacak.

Sınav,

1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.