Geri Dön
Personel AlımıBelediyeye KPSS 70 puanla en az lise mezunu 80 memur alınacak!

Belediyeye KPSS 70 puanla en az lise mezunu 80 memur alınacak!

Çankaya Belediyesi açıktan atama yoluyla zabıta memuru alıyor. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Çankaya Belediyesi'ne KPSS 70-75 puanla, en az lise mezunu 80 zabıta memuru alımı yapılacak. Peki, Çankaya Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Çankaya Belediyesi memur alımı başvuru şartları!

Belediyeye KPSS 70 puanla en az lise mezunu 80 memur alınacak!

Çankaya Belediyesi 80 zabıta alacak. Zabıta alımı ilanı Resmi Gazete'te yayımlandı. İlana göre, Çankaya Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak. Peki, Çankaya Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Çankaya Belediyesi memur alımı başvuru şartları!

ÇANKAYA BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvuru belgelerini 13.09.2021 tarihinden 17.09.2021 tarihine kadar (mesai saatleri arasında) Şehit Gönenç Caddesi No: 20/1 Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binası içinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine teslim etmeleri gerekiyor.

Başvurular şahsen yapılacak. Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacak.

Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacak. Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında belediye tarafından yapılacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen zabıta memuru kadroları için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak

1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

1. Sınava girmek isteyen adaylar, (http://www.cankaya.bel.tr/) adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecekler.

2. Nüfus cüzdanının veya kimlik kartının aslı ve fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),

5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

8. Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),

9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)