Gazete Vatan Logo

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Yaşlılara Saygı Haftası açıklaması!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye Cumhuriyeti, sosyal bir hukuk devletidir. Bu bağlamda kültürümüzde çok değerli bir konumu haiz bulunan, hayat kıdemi fazla büyüklerimiz olan yaşlılarımıza, ihtiyaç duydukları kamu hizmetlerinin yaşlı nüfus oranındaki artıştan etkilenmeden, sürekli ve sürdürülebilir şekilde ve her durumda üstün kalitede sunulması gerektiği tartışmasızdır. Bu çerçevede demografik dönüşüm süreci içerisindeki ülkemiz nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımında yaşanan değişimin incelenmesi, yaşlı nüfusumuzun artışıyla oluşacak yeni ihtiyaç ve fırsat alanlarının ele alınması, yaşlılarımızın hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları veya yaşamaları muhtemel sorunların tespiti, söz konusu olası sorun alanları için gereken önlemlerin alınması ve yaşlılarımıza yönelik kamu hizmetlerinin bölgesel ve bireysel niteliklere göre çeşitlendirilerek, aksatılmadan ve daha nitelikli şekilde sunulması için kamu kurumlarımız tarafından alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasında büyük fayda görmekteyim” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Yaşlılara Saygı Haftası açıklaması!

TBMM Başkanı Şentop, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Şentop, hayat tecrübeleri ve birikimleri ile toplumun temel yapı taşları konumunda olan yaşlıların Yaşlılara Saygı Haftası’nı hürmetle kutladığını belirterek, “Yaşlılarımız, büyüklerimiz bizim hem geçmişimiz hem geleceğimizdir. Onlara gereken saygıyı, ilgiyi ve hürmeti göstermek, onları her koşulda el üstünde tutmak, Aziz Milletimizin mümeyyiz vasıflarından biridir ve insani esaslara dayanan medeniyetimizin büyüklüğünün göstergesidir. Hayat şartları ile tıp ve sağlık teknolojisi alanında yaşanan önemli gelişmeler, insan ömrünü uzatmıştır. Buna karşılık doğurganlık ve ölüm hızlarında görülen yavaşlama neticesinde 65 yaş ve üzerindeki kişilerin toplam nüfus içindeki oranının dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de arttığı görülmektedir. Ülkemizde hayat kıdemi fazla büyüklerimizin yaşadığı sorunlar ve bunların çözümü konusunda daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini, 18-24 Mart tarihlerini kapsayan Yaşlılara Saygı Haftası vesilesiyle bir kez daha hatırlatmayı borç bilirim. Güncel veriler ışığında 2021 yılında dünya genelinde 65 yaş ve üzeri 764 milyonu aşkın kişi bulunmaktayken, bu sayının 2050 yılında 1,5 milyarı aşacağı tahmin edilmektedir. Yaşlı nüfus açısından dünya genelinde 167 ülke arasında 68’inci sırada yer alan ülkemiz de bu artıştan payını almaktadır. TÜİK’in 18 Mart 2022 Cuma günü açıkladığı verilere göre, Türkiye’de yaşlı nüfus olarak ifade edilen 65 yaş üzerindeki kişi sayısı 2016-2021 yılları arasında yüzde 24 oranında artmış; yaşlı nüfusumuzun toplam nüfusumuz içindeki oranı 2010 yılında yüzde 7,2 iken, 2021 yılında yüzde 9,7’ye yükselmiştir. Ayrıca 2080 yılında bu oranın yüzde 25,6’ya ulaşması beklenmektedir. Yine TÜİK verilerine göre ülkemizde, 2021 yılında toplam 25 milyon 329 bin 833 hanenin yüzde 24,1’inde en az bir yaşlı bulunmaktadır. Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden 'yaşlı bağımlılık oranı' da 2021 yılında yüzde 14,3’e yükselirken, çalışma çağındaki yüz kişiye düşen çocuk sayısını ifade eden 'çocuk bağımlılık oranı' ise yüzde 33’e düşmüştür. Gelecek perspektifi noktasında ülkemizde yaşlı bağımlılık oranının 2025 yılında yüzde 16,4’e, 2030’da yüzde 19,6’ya, 2040 yılında yüzde 25,3’e, 2060’da yüzde 37,5’e ve 2080 yılında yüzde 43,6’ya çıkacağı öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Başkan Şentop, şunları kaydetti:

Haberin Devamı

“Türkiye Cumhuriyeti, sosyal bir hukuk devletidir. Bu bağlamda kültürümüzde çok değerli bir konumu haiz bulunan, hayat kıdemi fazla büyüklerimiz olan yaşlılarımıza, ihtiyaç duydukları kamu hizmetlerinin yaşlı nüfus oranındaki artıştan etkilenmeden, sürekli ve sürdürülebilir şekilde ve her durumda üstün kalitede sunulması gerektiği tartışmasızdır. Bu çerçevede demografik dönüşüm süreci içerisindeki ülkemiz nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımında yaşanan değişimin incelenmesi, yaşlı nüfusumuzun artışıyla oluşacak yeni ihtiyaç ve fırsat alanlarının ele alınması, yaşlılarımızın hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları veya yaşamaları muhtemel sorunların tespiti, söz konusu olası sorun alanları için gereken önlemlerin alınması ve yaşlılarımıza yönelik kamu hizmetlerinin bölgesel ve bireysel niteliklere göre çeşitlendirilerek, aksatılmadan ve daha nitelikli şekilde sunulması için kamu kurumlarımız tarafından alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasında büyük fayda görmekteyim. Bu hafta vesilesiyle, yaş almış büyüklerimizin her şart altında hak ettikleri vefa ve saygıyı görmeleri gerektiği bilinciyle tekrar kendilerine en derin sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.”

Haberin Devamı