Geri Dön

KADİR GECESİ İBADETLERİ nelerdir? Kadir gecesinde okunacak dualar, kılınan namaz, çekilecek ve tesbihler ile Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler!

Kadir Gecesi ibadetleri, geceyi uygun ve doğru şekilde ihya etmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kadir Gecesi ibadetleri, duaları ve namazları 27 Nisan Çarşamba gecesinde yapılmak için arama motorları aracılığıyla dini kaynaklardan öğrenilmeye çalışıyor. Peki, Kadir Gecesi yapılacak ibadetleri nelerdir, ne zaman yapılır? Kadir gecesinde okunacak dualar, kılınan namaz, çekilecek ve tesbihler ile Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler…

KADİR GECESİ İBADETLERİ nelerdir? Kadir gecesinde okunacak dualar, kılınan namaz, çekilecek ve tesbihler ile Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler!

Kadir Gecesi ibadetleri, Müslümanlar tarafından araştırılıyor. "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olan Kadir Gecesi’nin Kur'an-ı Kerim'de de adı geçiyor. Müslümanlara rehberlik eden Kur'an ile tanışmanın gecesi olan Kadir Gecesi ibadetlerini yatsı namazını camide kılmak, tövbe ve istiğfar etmek, salât ve selam getirmek, dua ve zikretmek, Kur’ân okumak, namaz kılmak olarak sıralayabiliriz.  Peki, Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir, ne zaman yapılır? Diyanet’e göre Kadir gecesinde okunacak dualar, kılınan namaz, çekilecek zikirler ve tesbihler…

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELERDİR?

- Kur’ân-ı Kerîm okumak
- Tevbe istiğfar etmek
- Salat u selam getirmek
- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak
- Allah’ı çokça zikretmek
- Sadaka vermek

“Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek, Kadir Gecesi’ni ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır.” (Müslim, “Salâtü’l-Müsafirîn”, 175)

Kutsal Kitap Kuran-ı Kerim'in, Ramazan ayı içerisinde indirildiği ise şu ayetlerde geçiyor:

“Şüphesiz, biz onu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cibril) o gecede, Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadr, 87/1–5)

Bir hadiste, bugünün ibadetle geçirilmesine dair ise şu ifadeler yer alır:

"Peygamberimiz Kadir Gecesi’ni ibadetle geçirir, aile fertlerini de ibadet etmeleri için uyarırdı. (Tirmizî, “Savm”, 72)

Kadir Gecesi’ni ihya etmek, feyiz ve bereketinden azami ölçüde faydalanmak gerekir. Kadir Gecesi’ni ihya edemeyen manevi nimetlerden mahrum olur.

“Ramazan ayı size yaklaştı. Onda bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. Kim Kadir Gecesi’nin hayır ve bereketinden mahrum kalırsa bütün hayır ve bereketten mahrum kalır. Onun hayırından ancak hayırdan mahrum olan kimseler yararlanamaz” (ıbn Mâce, “Savm”, 2)

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, “Fazlu leyleti’l-Kadr”, 1; Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 175-176).

Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i‘tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, “Fazlu leyleti’l-Kadr”, 5; “İ?tikâf”, 1; Müslim, “İ?tikâf”, 1-5; Tirmizî, “Savm”, 73).

Bir hadiste Resûl-i Ekrem’in Kadir gecesinde, “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!” şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, “Da?avât”, 84; İbn Mâce, “Du?â?”, 5).

Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.

KADİR GECESİ İBADETLERİ nelerdir Kadir gecesinde okunacak dualar, kılınan namaz, çekilecek ve tesbihler ile Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler

KADİR GECESİ ZİKİRLERİ

100 "Elem neşrah leke sadrak..."

100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."

100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

100 İstiğfar ” estağfirullah el azim ve etübü ileyk”

100 La ilaheillallah

100 Elhamdülillah

100 Allahü Ekber

100 Sübhanallah

100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

100 Salavat(Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.)

KADİR GECESİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313)

Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabb

KADİR GECESİ NAMAZI

Kadir namazının kılınışı da şöyledir; İki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.

KADİR GECESİ İBADETİ NE ZAMAN YAPILIR, SAATİ?

Kadir Gecesi akşam vakti başlayıp tan yeri ağırınca biter. 

Kur’an’da belirtildiği üzere Kadir Gecesi, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an, Ramazan ayında ve bu gecede indirilmiştir. Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Fakat hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır. Zirr b. Hubeyş konu hakkında şöyle konuşmuştur: “Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) İbn Mes’ud’un, (r.a.) ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır’” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179). 

Yine Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette ise Hz. Peygamber “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuştur. Böylece Ramazan ayının 27. gecesini ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.