Geri Dön

İhlas Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! İhlas Suresi okumanın yararları ve faziletleri neler?

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir mü’min olacağı için sûre bu adla anılmaktadır. Peki, İhlas Suresi okumanın yararları ve faziletleri neler? İhlas suresi anlamı ne? İşte İhlas Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri!

İhlas Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! İhlas Suresi okumanın yararları ve faziletleri neler?

İhlas, mümin kulun Allah'ı görmese de Allah'ın onu gördüğünü bilerek ibadet etmesi demektir. ''Dinde samimiyet'' şeklinde özetlenen ihlas kelimesi, münafıkların gösteriş için yaptıkları ibadetlerle taban tabana zıttır. Mekke'de inen ve kutsal kitabımızdaki en kısa surelerden biri olan İhlas Suresinde hem dinde samimiyet hem de Tevhid inancı anlatılır.

İHLAS SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ!

- Kul Huvellahu Ehad

De ki: Allah birdir

İhlas Suresinin ilk ayetinde geçen Ehad, aynı zamanda Esma-i Hüsna'daki 99 isimden biridir. Ehad kelimesi, hem ''tek'' hem de ''bir'' manasına gelir. İslam akaidinin temelini oluşturan tevhid inancı ve tasavvufun en önemli ilkelerinden biri ''vahdet-i vücut'', Ehad ismine dayanır.

Hem İslam müfessirlerine hem de mutasavvıflara göre tek hakikat vardır, o da Allah'tır. Onun dışında kalan her şey fanidir. Rahman Suresinin 27. ayetinde de sadece Allah'ın zatının baki olduğu bildirilmektedir.

İhlas Suresini tefsir eden alimler, varlıkları ikiye ayırmıştır. Varlıklar ''Vacibü'l Vacib'' (Zorunlu Varlık) ve ''Mümkün varlık'' olarak ikiye ayrılır. Mümkün varlıklar, var veya yok olma ihtimalleri eşit seviyede olandır. Çünkü var olmaları da yaşamaları da kendi iradelerine bağlı değildir. Zorunlu varlık ise Allah'tır. Çünkü her yaratılan şeyin bir yaratıcısı vardır.

Allah'tan başka ilah edinmek ve ona kulluk etmek ise en büyük günahtır. Dinimizde tüm günahlar Allah dilediği takdirde affedilebilir. Mahşer gününde affedilmeyecek tek günah ise Allah'a ortak koşmaktır.

İhlas Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri İhlas Suresi okumanın yararları ve faziletleri neler

- Allahu Samed

Allah tüm kusurlardan münezzehtir ve hiçbir varlığa muhtaç değildir.

Esma-i Hüsna'da yer alan bir diğer isim Samed'dir. Samet ismi, kimseye muhtaç olmayan demektir. Allah, kimseye muhtaç olmadığı gibi kainattaki her şey ona muhtaçtır. Aldığımız her nefes, akıl ve özgür irade Allah'ın bize bahşettiği en büyük nimetlerdir.

İnsan özgür iradesini kullanarak başkalarına iyiyle kötüyü, haramla helali birbirinden ayırabilir ve aklını kullanarak muhtaç olduğu tek varlığın Allah olduğunu anlayabilir. Çünkü aldığımız nefes O'nun rızası ve takdiriyledir. İnsan, Allah'a muhtaç olduğunun farkına varırsa, dünyevi zevklere tamah etmez ve yalnızca Allah'a ibadet eder.

 Kulluk bilincinin ilk mertebesi, insanın kendisinin aciz ve muhtaç olduğunu bilmesidir. Bu idrak, kulun kibirlenmesinin önüne geçer. Canı verenin de alanın da Allah olduğunu bilir. Ona karşı kulluk görevlerini yerine getirir ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyar.

- Lem Yelid Velem Yuled

O doğmamış ve doğurmamıştır.

İncil'de Hz. İsa'nın babasının Allah olduğu yazar. Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde bunun, Allah'a atılmış bir iftira olduğu bildirilir. Yüceler yücesi olan Allah, insani vasıflar taşımaz. O tek yaratıcıdır. Doğmak ve doğurmak gibi şeyler ise insana ve hayvana mahsustur.

- Velem Yekun Lehu Kufuven Ehad

Hiçbir şey ona denk ve eşit değildir.

Allah'ın zatı, sıfatı, ilmi ve kudreti sonsuzdur. Kainattaki ve alemlerdeki hiçbir şey Onunla mukayese edilemez.

İhlas Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri İhlas Suresi okumanın yararları ve faziletleri neler

İHLAS SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

- Yolculuğa çıkmadan önce İhlas Suresini 99 kez okumak, kazalardan korur.

- İhlas Suresi, kalpteki endişelerini, vesveseleri, sıkıntıları dindirir. Kulun kalben rahatlamasını ve mutmain olmasını sağlar.

- İhlas Suresi, tövbelerin Allah katında kabul edilmesine vesile olur.