Geri Dön
Dini Bilgiler1000 aydan hayırlı ne demek? Kadir gecesi için bin aydan daha hayırlı neden denir?

1000 aydan hayırlı ne demek? Kadir gecesi için bin aydan daha hayırlı neden denir?

Ramazan ayı içerinde yer alan Kadir Gecesi bugün idrak ediliyor. 'Bin aydan daha hayırlı olduğunu Kur'an'da bildirilen Kadir Gecesi için pek sorunun yanıtı sorgulanıyor. Merak edilen sorulardan biri de “1000 aydan hayırlı ne demek?” sorusu oldu. Peki, Kadir gecesi için bin aydan daha hayırlı neden denir?

1000 aydan hayırlı ne demek? Kadir gecesi için bin aydan daha hayırlı neden denir?

Bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen, Müslümanların rehberi Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Kadir gecesi idrak ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece “Şüphesiz, biz onu Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” Şeklinde anlatılıyor. Bugün ile ilgili merak edilen konulardan biri ise neden 1000 aydan hayırlı denildiği oldu. İşte 1000 aydan hayırlı ne demek? Kadir gecesi için bin aydan daha hayırlı neden denir? Sorularının yanıtı…

1000 AYDAN HAYIRLI NE DEMEK?

Araplarda büyük bir sayı anlatılmak istendiğinde "bin" kelimesi kullanılırdı. Bu nedenle ayet "bu bir gece içinde o kadar büyük iyilik ve hayır yapılmıştır ki insanlık tarihinde uzun bir zamanda bile bu kadar hayırlı iş yapılmamıştır." manasını ifade etmektedir. (Tefhimü’l-Kur'ân)

“Bin sene” veya “bin asır” değil de “bin ay” tabirinin kullanılması hususunda ise birkaç rivayet vardır:

  • Peygamber Efendimiz (asm) İsrail oğullarından bir erin Allah (cc) yolunda bin ay silah giyinmiş olduğunu anlatmıştı. Müslümanlar buna şaştılar ve amelleri kendilerine pek küçük göründü. Allah-ü Teâlâ da Kadir suresini inzal buyurdu. (Beyhakî)
  • Resulullah bir gün İsrailoğulları'ndan dört kişinin seksen sene (bin ay) Allah'a ibadet edip, göz açıp kapayacak kadar bir zaman günah işlemediklerini anlatmış, Eyyûb'ü, Zekeriyya'yı, Hazkil b. Acûz'u, Yuşâ b. Nûn'u zikretmişti. Ashab-ı kiram buna hayret ettiler. Bunun üzerine Cebrail (as) gelip "Ey Muhammed, ümmetin o birkaç kişinin seksen sene (bin ay) ibadetinden hayrete düştüler. Allah-ü Teâlâ sana ondan daha hayırlısını indirmiştir." diyerek Kadir suresini okudu da, "İşte bu senin ve ümmetinin hayran kalışınızdan daha hayırlıdır." dedi. Resulullah da sevindi. (İbn-i Ebi Hatim) 

KADİR GECESİ İÇİN BİN AYDAN DAHA HAYIRLI NEDEN DENİR?

"Bin ay" seksen üç sene dört aylık bir süreye tekabül eder. Geçmişteki salih kimselerin bir ömür boyu kazandıkları manevi mertebeyi bir gece içinde elde etme fırsatıdır.

Bir tek Ramazan, seksen sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise, Kur'an'ın bildirmesiyle bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra kat'i bir delildir. Evet nasılki bir padişah, saltanatında belki her senede, ya tahta geçme merasimi namıyla veyahut başka bir şaşaalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Halkını, o günde umumî kanunlar dairesinde değil; belki hususî ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalâde icraatına ve doğrudan doğruya lâyık ve sadık milletini, has teveccühüne mazhar eder. Öyle de: Ezel ve Ebed Sultanı olan onsekiz bin âlemin Padişah-ı Zülcelal'i; o onsekiz bin âleme bakan, teveccüh eden ferman-ı âlîşanı olan Kur'an-ı Hakîm'i Ramazan-ı Şerifte indirmiş. Elbette o Ramazan, mahsus bir bayram-ı İlahî ve bir meşher-i Rabbanî ve bir meclis-i ruhanî hükmüne geçmek, Cenab-ı Hakk'ın hikmetinin muktezasıdır. Madem Ramazan o bayramdır; elbette bir derece, adî ve hayvanî meşguliyetten insanları çekmek için oruca emredilecek.