Gazete Vatan Logo

Ubıh asıllı ne demek, Ubıh nedir? Ubıh neresi, Ubıhlar Türk mü?

Ubıh nedir, Ubıh asıllı ne demek? Gazeteci Hıncal Uluç’un hayatını kaybetmesinin ardından hayatını okuyan vatandaşlar Uluç, baba tarafından Ubıh asıllı olduğunu öğrendikten sonra arama motorlarına yönelerek Ubıh hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Ubıh neresi, Ubıh asıllı nedir? Ubıhlar Türk mü?

Ubıh asıllı ne demek, Ubıh nedir? Ubıh neresi, Ubıhlar Türk mü?

Vefat eden Hıncal Uluç’un hayatını okuyanlar Ubıh hakkında araştırma yapıyor. 1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç  baba tarafından Ubıh asıllı Anne tarafından ise dedesi Kilislidir. Ayrıca anneannesi Rumeli (Arnavut, Boşnak) göçmenidir. Peki, Ubıh asıllı ne demek, Ubıh nedir? Ubıh neresi?

Ubıh asıllı ne demek, Ubıh nedir?

Çerkes boylarından birisidir. Dilleri Ubıhça, bu dili konuşan son kişinin 1992 yılında ölmesiyle yok olmuştur.

Ubıhlar, Kuzey Kafkasya’nın batı ucunda yerleşik bir Çerkes halkıydı. Soçi Procopius, De Bello Gotico’da (Gotik Savaşı) βροῦχοι (Brouçoi) olarak adlandırdığı halkın Ubıhların ataları olduğu sanılır. Ubıhlar yarı göçebe olarak yaşıyorlardı. 

Sünni Müslüman olan Ubıhlar, bugünkü Soçi civarında Rus birliklerine yenilerek 1864 yılında bütün bir nüfus olarak Osmanlı topraklarına göç ettiler. Çoğunluğu Türkiye’de, Sakarya'nın Sapanca yöresine ve Balıkesir ilinin Manyas ilçesine yerleşti. Bu nüfusun önemli bölümü, aynı tarihlerde göçle gelen diğer Çerkes boyları ile karışmıştır.

İlk göç eden Ubıhların çocuklarından biri Abdülmecid'in eşi ve II. Abdülhamid'in manevi annesi olan Rahime Piristû Valide Sultan'dır. Göç eden Ubıhların bir sonraki nesil çocuklarından birisi de II. Abdülhamid'in eşlerinden Ayşe Dest-i Zer Müşfika (Kayıhan) Kadın Efendi'dir.

Kuzey Kafkasya’nın batı ucunda yerleşik olan Ubıhlar, komşuları Abhaz ve diğer Çerkesler gibi paganik bir halktı. Bölge erken dönem Hristiyanlıkla tanışmıştır. Osmanlıların bölgeyi fethiyle İslam diniyle tanıştılar ve Sünniliği benimsediler. Daha önceki dönemlerde pagandırlar.

Dilleri

Ubıhça, Kafkas dillerinin Kuzeybatı Kafkas dilleri öbeğine bağlı, Çerkesce ile akraba bir dildir. Ubıhların göçüyle birlikte, Kafkasya’da bu dili konuşan hiç kimse kalmadı. Türkiye’ye yerleşen Ubıhlar da, yazılı olmayan bu dili zamanla unuttular. Tevfik Esenç adlı kişi Ubıhçayı konuşan son kişiydi ve Ubıhçanın grameri ve sözlüğü çalışmalarında ünlü Fransız bilim insanı Georges Dumézil ile birlikte çalıştı. Tevfik Esenç’in (1904 – 7 Ekim 1992) ölümüyle Ubıhça ölü dillerden biri hâline geldi.

Ubıh neresi?

Bu Çerkes boyu Kuzey Kafkasya bölgesinde yer alır.