Gazete Vatan Logo

Tck 102 Cinsel Saldırı Suçu Nedir? Cinsel Saldırı Suçu Cezası Nedir?

TCK 102 cinsel saldırı suçu, kişilerin cinsel arzularını tatmin etmek için bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi suçudur. Bu suçta kişinin vücut dokunulmazlığı fiziksel temas ile ihlal edilir.

Tck 102 Cinsel Saldırı Suçu Nedir? Cinsel Saldırı Suçu Cezası Nedir?

Cinsel saldırı suçu, cinsel arzuların tatmini amacı ile bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal etme suçudur. Bu ihlal fiziksel temasta bulunulmasıyla oluşmaktadır. Cinsel saldırı suçu, kişinin mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal derecesine göre iki şekilde incelenir. Bunlardan ilki basit cinsel saldırı suçu, ikincisi ise nitelikli cinsel saldırı suçudur. Basit cinsel saldırı suçuna sarkıntılık suçu da denir.

Kişinin rızası dışında öpmek, dokunmak gibi davranışlar sarkıntılık olarak kabul edilir. Burada cinsel ilişki seviyesinde bir sarkıntılık olmaz. Nitelikli cinsel saldırı suçu ise diğer adı ile tecavüzdür. Vücuda sair bir cisim ya da organ sokulması ile suç işlenmiş olur. Bu suç eski TCK'da ırza geçme suçu başlığı ile düzenlenmiştir. 

Cinsel Saldırı Suçu Cezası Nedir?

Basit cinsel saldırı suçunun cezası beş yıldan on yıla kadar hapis cezası olur. Nitelikli cinsel saldırı suçunda ise on iki yıldan az olmamak kaydı ile hapis cezası hükmedilir. Bu eylem eşe karşı işlenirse mağdurun şikayetine göre cezada farklılıklar olabilir. Nitelikli suç eğer ruh ya da beden bakımından kendini koruyamayacak birine veya kan bağının bulunduğu birine karşı işlenirse suç ağır cezayı gerektirir. 

Haberin Devamı

Sarkıntılık Olarak Kabul Edilen Basit Cinsel Saldırı Suçları Nelerdir?

Mağdurun yanağından öpmek, 

Mağdurenin eteğini ya da giysilerini üzerinden çıkarmaya çalışmak,

Mağdurun ensesinden öpmek,

Mağdurun cinsel organına dokunmak,

Mağdura sürtünmek (özellikle toplu taşıma araçlarında vücuda cinsel amaçlı temasta bulunma)

Mağdurun göğsüne dokunmak ya da okşamak.

Eşe Karşı Basit Cinsel Saldırı Suçu

Eşe karşı işlenen cinsel saldırıda yalnızca tecavüz suçu olarak TCK'nın 102/2. maddesinin ikinci cümlesinde suç olarak düzenlenmesine karar verilmiştir. Basit cinsel saldırı eşler arasında herhangi bir suça sebebiyet vermediğinden bu suç olarak düzenlenmez. Evli olan kişiler birbirlerine basit cinsel saldırı olarak tanımlanan eylemleri gerçekleştirdiğinde bu suç oluşturmaz ve mahkumiyete karar verilmesi hukuka aykırı olur.

Haberin Devamı