Gazete Vatan Logo

Sultan Melikşah nasıl öldü? Melikşah kaç yaşında öldü? Melikşah'tan sonraki sultan kimdir?

Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Melikşah Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile internette en çok araştırılan tarihi kişilikler arasında geliyor. Sultan Melikşah döneminde Büyük Selçuklu Devleti en geniş sınırlarına ulaşmış, sınırlar Anadolu'dan Umman'a Kafkasya'dan Hindistan önlerine kadar ulaşmıştı. Sultan Melikşah dönemi Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemi olarak bilinir. Peki, Sultan Melikşah nasıl öldü? Melikşah kaç yaşında öldü? Melikşah'tan sonraki sultan kimdir? Melikşah'ın ölümü ve sonrasında yaşananlar...

Sultan Melikşah nasıl öldü? Melikşah kaç yaşında öldü? Melikşah'tan sonraki sultan kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde anlatılan Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Melikşah'ın hükümdarlık dönemi pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Tarihi kaynaklarda kabiliyeti ve cesareti ile dikkati çeken Sultan Melikşah'ın dönemi Büyük Selçuklu Devleti en geniş sınırlarına ulaştığı dönem olarak biliniyor. Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemi olarak bilinen Melikşah dönemi, hayatı ve ölümü tarihi dizi ile birlikte pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Sultan Melikşah nasıl öldü? Melikşah kaç yaşında öldü? Melikşah'tan sonraki sultan kimdir? Melikşah'ın ölümü ve sonrasında yaşananlar...

SULTAN MELİKŞAH KİMDİR?

Saltanatının ilk yıllarında, Sultan Alparslan zamanında da iki defa isyan etmiş ve affedilmiş olan amcası Kavurt tekrar isyan etti. Bu isyan bastırılarak Kavurt yayının kirişiyle boğdurularak idam olundu. Karahanlılar ülkesine yürüyen Melikşâh Semerakant’a kadar olan bölgeyi ele geçirdi. Her iki hanedanın arasında akrabalık kuruldu.

Gazneliler de aynı akıbete uğradılar ve Melikşâh’ın yüksek hâkimiyetini kabul etmek zorunda kaldılar. Kutlamış’ın oğlu Süleyman Şâh’ı Anadolu’ya göndererek O’nu bu ülkeye emîr olarak atadı. Kutlamış-oğlu Süleyman Şâh kısa zamanda baştan başa bütün Anadolu’yu ele geçirdi. İzmit başkent olmak üzere (1077) Anadolu Selçuklu Hanedanı’nın temelini attı. Melikşâh zamanında Selçuklu İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaştı. Doğuda Seyhun Nehri ve Tanrı Dağları’ndan batıda Akdeniz ve Boğazlar’a, kuzeyde Kafkas Dağları’ndan güneyde Hint Denizi’ne kadar ulaşılmıştı. Melikşâh döneminin en önemli iç olaylarından birisi de Hasan Sabbah’ın lderi olduğu Batınî hareketidir.

Haberin Devamı

SULTAN MELİKŞAH NASIL ÖLDÜ?

Hasan Sabbah, Alamut Kalesi’nde kurduğu yalancı cenneti ile bir tarikat kurmuş, tarikatına mensup fedailerle birçok Türk ve Müslüman ileri gelenlerine karşı suikastlar düzenlemeye başlamıştı. Saltanatının son yıllarında Batınîler’le uğraşan Sultan Melikşâh 38 yaşında iken zehirlenerek öldü.

MELİKŞAH'TAN SONRA KİM SULTAN OLDU?

Sultan Melikşâh’ın ölümünden kısa bir süre sonra Vezir Nizam’ül-Mülk de Batınîler tarafından öldürüldü. Şeklen Irak ve Horasan’daki Büyük Selçuklu Sultanları’na bağlı olmak üzere Kirman Selçukluları, Suriye Selçukluları ve Anadolu Selçukluları olarak İmparatorluk parçalandı. Melikşâh’tan sonra yerine 5 yaşındaki oğlu Mahmud tahta çıkarıldıysa da Berkyaruk onu tanımadı. Berkyaruk da 1104 yılında öldü. Yerine kardeşi Muhammed Tapar (1105-1118) Isfahan’da tahta çıktı. Tapar’dan sonra Selçuklu Devleti’nin son büyük hükümdarı Sultan Sançar (1118-1157) tahta çıktı. Gurlular’ı, Karahanlılar’ı, Harezmşahlar’ı tekrar vergiye bağladı. Halifenin siyasî gücü ele geçirme çabalarına tekrar son verdi, O’na yalnızca dinî görevleri bıraktı. Ancak Karahıtaylar’a 1141’de Katvan’da yenildi. Bu yenilgi Sultan Sançar için bir dönüm noktası oldu ve bir daha toplanamadı. 1153 yılında ayaklana göçebe Oğuzlar’a tutsak oldu. Üç yıllık esaretten sonra kurtarılan Sultan Sançar 1157 yılında 72 yaşında iken öldü.

Haberin Devamı