Gazete Vatan Logo

Regaip Kandili 2018 yılında ne zaman? Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

Regaip Kandili 2018 yılında ne zaman? Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Sorularının yanıtları merak konusu oldu. Müslümanlar için büyük önem taşıyan Regaip Kandili 2018 yılında ne zaman? Regaip Kandili ile ilgili tüm merak edilen konuları haberimizde derledik.

Regaip Kandili 2018 yılında ne zaman? Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

İslamiyet'te büyük yeri olan Regaip Kandili ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Regaip Kandili 2018 yılında 21 Mart'ı 22 Mart'a bağlayan gece idrak edilecek. İşte Regaip Kandili'nde yapılması gerekenler...

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarfetmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "Regâib"in aslı budur.

REGAİP ORUCU

Regaip kandilinde oruç tutmak çok faziletli bir nafile ibadettir.Bu oruç farz olmayıp sünnettir.Bugün oruç tutanlara 1 yıl oruç tutmuş sevabı verilir.Bu oruca geceden niyet etmek gerekir.

Kandil orucuna şöyle niyet edilir:

"Niyet eyledim Rıza-i şerifin için kandil orucu tutmaya"veya nafile oruç tutmaya "

Regaip kandilinde nafile oruca niyet edilebileceği gibi kazaya kalmış farz oruca da niyet edilip tutulabilir.Böylece hem kandil günü oruç tutma sevabı elde edilmiş olur,hem de borç olan kaza orucu ödenmiş olur.Ancak niyeti geceden kaza,yada nafile diye belirtmek gerekir.

Haberin Devamı

REGAİP KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER

- Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
- Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
- Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

- Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

- Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

- Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

- Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli. 8. Kişi kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

- Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

- Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

- Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va’z ü nasihat dinlenmeli;

- Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

- Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.

- Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

- Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

Haberin Devamı