Gazete Vatan Logo

Matematikten yine çaktık!

DGS’ye katılan lisans ya da meslek yüksek okulu mezunu 325 bin adaydan 33 bin 298’i hiçbir matematik sorusu yapmadı. Sayısal sorularını yanıtlayan 38 bin 778 aday ise yanlışları doğrulardan fazla olunca sıfırın altında ham puan aldı

Matematikten yine çaktık!

Meslek Yüksekokulları (MYO) ve Açıköğretim Fakültesi (AÖF) lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçebilmeleri için yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) sonuçları, öğrencilerimizin matematikte acilen düzeltilmesi gereken durumunu bir kez daha gözler önüne serdi. 60 sayısal ve 60 sözel olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği sınavı geçerli sayılan 325 bin 438 adayın 2017 DGS sayısal ortalaması 7,58, sözel ortalaması ise 23,91 oldu.ÖSYM’nin hazırladığı ‘2017 DGS Değerlendirme Raporu’na göre sayısal testte 33 bin 298 (Yüzde 10,2) aday, sözel testte ise 22 bin 736 (Yüzde 7) aday testlerdeki hiçbir soruyu cevaplamadı. Sayısal testteki soruları cevaplayan adayların ham puan dağılımlarına bakıldığında puanların düşük olduğu, 38 bin 778 (Yüzde 11,9) adayın negatif ham puana sahip olduğu görüldü. Sözel testte ise negatif ham puana sahip olan aday sayısı 2 bin 434 (Yüzde 0,7) oldu.

Sıfırın altında 41 bin kişi

Sayısal testte tüm adaylardan elde edilen ham puan dağılımında en sık görülen puanın 0 olduğu vurgulanan raporda 38 bin 358 (Yüzde 11,8) adayın sayısal testten 0 ham puan aldığı belirtildi. Dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü sınavda yanlışları doğrulardan fazla olan 38 bin 778 (Yüzde 11,9) aday ise sıfırın bile altına düşerek -11,25 ile -0,25 arasında değişen negatif ham puanlar aldı. Sayısal ham puan dağılımında 0 puanda oluşan yığılmanın temel nedeni olarak 33 bin 298 (Yüzde 10,2) adayın sayısal testteki hiçbir soruya cevap vermemesi gösterildi. Sözel teste ait ham puan dağılımında 0 puana sahip 23 bin 201 (Yüzde 7,1) aday, negatif ham puan alan 2 bin 434 (Yüzde 0,7) aday bulunduğu saptandı. Toplamda ise 41 bin 212 kişi sıfırın altında ham puan aldı.

Haberin Devamı

31 bini örgün eğitimde

Sınavı geçerli 325 bin adayın 120 bin 269’u (Yüzde 37) bir lisans programına yerleşti. Lisans programlarına yerleşen adayların 88 bin 286’sı (Yüzde 73,4) AÖF lisans programlarına, 31 bin 983’ü (Yüzde 26,6) ise AÖF dışı örgün eğitimli lisans programlarına girdi. AÖF lisans kontenjanlarının yüzde 83’üne MYO mezunları, yüzde 14’üne ise AÖF ön lisans mezunları yerleşti. AÖF dışındaki lisans programlarına ait kontenjanların yüzde 73’üne MYO mezunları, yüzde 23’üne ise AÖF ön lisans mezunu adaylar girdi. AÖF ön lisans ve MYO programlarından mezun olan adayların sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan dağılımlarına göre eşit ağırlık ve sözelde AÖF ön lisans mezunlarının, sayısal da ise MYO mezunlarının daha başarılı olduğu görüldü.

Haberin Devamı

YKS’deki gibi 0,5 ham puan önerisi

Geçtiğimiz 23 Temmuz’da yapılan 2017 DGS’nin ayrıntılı şekilde incelendiği raporda sınavla ilgili iki öneri sunuldu. Toplam 120 soru için 140 dakikalık sürenin az olduğuna dikkat çekilerek sürenin 180 dakikaya çıkarılması tavsiye edildi. Ayrıca adayların sayısal ve sözel testlerde negatif ve sıfır ham puanlarda yoğunlaştıkları göz önüne alınarak DGS ile lisans programlarına yerleşmek üzere puanlarının hesaplanabilmesi için tıpkı YKS’de olduğu gibi her iki testten de en az 0,5 ham puan alma koşulunun getirilmesi önerildi.

Haberin Devamı

Sözelde kadınlar önde

Sınavı geçerli 325 bin adayın yüzde 75’inin MYO, yüzde 25’i AÖF ön lisans programlarından mezun olduğu belirtilen rapora göre katılanların yüzde 57’sini erkek, yüzde 43’ünü ise kadın mezunlar oluşturdu. DGS puanlarının dağılımları cinsiyete göre incelendiğinde sayısal ve eşit ağırlık türlerinde erkek ve kadınların eşit, sözelde ise kadın adayların daha başarılı olduğu görüldü. 2017 DGS’ye katılan (Yüzde 57) ve bir lisans programına yerleşen (Yüzde 63) erkek adayların oranı kadın adaylara kıyasla daha yüksek oldu.