Gazete Vatan Logo

Kiracılara kritik uyarı! İmza atan kiracı evi boşaltmak zorunda kalıyor

Ev sahibi ve kiracı milyonları ilgilendiriyor. Tahliye taahhütnamesiyle ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı. Ev sahibi ile tahliye taahhütnamesi imzalayan kiracı tarihi olmayan boş kağıda imza atsa bile evi tahliye etmek zorunda kalıyor. Avukat Cansen Erdoğan konuyla ilgili bilinmeyenleri aktararak açıklamalarda bulundu.

Kiracılara kritik uyarı! İmza atan kiracı evi boşaltmak zorunda kalıyor

ALİCAN YILDIRIM/alican.yildirim@gazetevatan.com

Kiracı ve ev sahipleri arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklarda büyük artış yaşanıyor. Mülk sahipleri evlerine fahiş zam yapmak isterken, kiracılar ise bu duruma tepki göstererek oturdukları evi terk etmiyor. Bu durumunun önüne geçmek isteyen ev sahipleri kiracılara tahliye taahhütnamesi imzalatıyor. Üstelik taahhütnamede tarih sonradan yazılsa bile bu belge geçerli sayılıyor.

EV SAHİBİNE KOLAYLIK SAĞLIYOR

Tahliye taahhütnamesi kiralanan evin veya işyerinin belli bir tarihte boşaltılacağının kabul edildi bir belge olarak öne çıkıyor. Bunun imzalanmasındaki sebep ise ev sahibi bu belgeyi kiracıya imzalattığı zaman, taahhütnamede belirtilen tarihten evden tahliye etme hakkı oluyor. Kolluk kuvvetlerinden yardım alarak bu belge neticesinde kiracıyı tahliye edebiliyor. Yani ev sahibi kiracıyı tahliye etmek için prosedür ile uğraşmıyor. Mahkeme açılsa dahil, Yargıtay'ın geçtiğimiz zamanlardan verdiği kararlar neticesinde ev sahibi haklı bulunuyor ve kiracının tahliyesi isteniyor.

Haberin Devamı

KİRACI YASAL YOLLAR İLE EVDEN ÇIKARILABİLİYOR

Avukat Cansen Erdoğan gazetevatan.com'a konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tahliye taahhütnamesi hakkında bilgi veren Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Tahliye taahhütnamesi kiracının kiralananı ileri bir tarihte boşaltacağına dair sunduğu irade beyanıdır. Kiracının sunmuş olduğu bu beyan yasal olarak geçerlilik şartlarını sağlarsa ‘kiralanan taşınmazın tahliye edilmediği durumda kiralayan yani ev sahibi, yasal yollara başvuru yaparak kiracıyı icra veya dava yolu ile çıkarabilir."

İMZA ATAN KİRACI EVDEN ÇIKMAK ZORUNDA KALIYOR

Tahliye Taahhütnamesi düzenlenirken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi veren Avukat Cansen Erdoğan, "Taahhüt yazılı olarak yapılmalı ve kiracının imzası bulunmalı. tahliye taahhütnamesine baktığınızda 2 tane tarih görürsünüz; düzenleme tarihi ve tahliye tarihi taahhüdün düzenlenme tarihi kesinlikle kira sözleşmesinden sonraki bir tarih olmalıdır. Bu en önemli kurallardan biridir. Yani bu 2 tarih, kira sözleşmesinden önce ya da sözleşmeyle aynı tarihler olmamalıdır. Tahliye taahhüdü tarihi, düzenleme tarihinden sonraki herhangi bir tarih olabilir. Kanun koyucu makul süre olarak belirtmiş, uygulamada genel olarak en az 1 ay koyarak tahliye tarihi imzalatılmaktadır. Tarih kısmı boş olan tahliye taahhütlerinin ev sahibi tarafından sonradan doldurulmasını Yargıtay hukuka uygun görmektedir fakat taahhüdün geçerliliği, Türk Borçlar kanunu madde 27’deki şartlara bağlı olduğu için şartlar varsa taahhütnamede irade bozukluğunun mevcudiyeti iddia ve ispat edilebilir. O halde de taahhütname geçersiz sayılır." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"HAKSIZ EV SAHİBİ KİRACIYA TAZMİNAT ÖDEYECEK"

Cansen Erdoğan, ev fiyatlarındaki orantısız artışın ev sahipleriyle kiracıları karşı karışa getirdiğinin altını çizerek şunları söyledi;

"Ev sahipleri kiracıları türlü bahanelerle evden çıkarmaya başladı. Gayrimenkul fiyatlarındaki yüksek artışlar ve kira bedellerinin yüksek oluşu, kiracı ve kiralayan arasında ciddi oranda ihtilafa sebebiyet vermektedir. Öyle ki hukuk mahkemelerinde görülen davaların ciddi bir çoğunluğunu kira davaları oluşturmaktadır. Hal böyle olunca artan yüksek kiralar karşısında, ev sahipleri mevcut kiracıları evden çıkararak daha yüksek meblağlara kiraya verme eğilimine girmişlerdir. Haksız ya da mesnetsiz tahliyeler karşısında da ev sahiplerinin kiracıya tazminat ödeme yükümlülüğü getirilmiştir."

BUNU YAPAN EV SAHİBİ YANAR

Erdoğan, ev sahibinin kiracıya tazminat ödemesi haller hakkında bilgi vererek, "Buna göre, içinde yerleşik kiracı olan konut ya da iş yerini satın alan yeni malik, satın aldığı tarihten itibaren bir ay içinde kiracıya ihtar göndererek, kiracının altı ay sonra işbu meskenden çıkmasını talep edebilir. Kira sözleşmesinin süresi henüz sona ermediği hâlde oturduğu konutu ya da iş yerini boşaltmak zorunda kalan kiracı, aralarındaki kira sözleşmesinin süresi bitmeden taşınmazı satarak mağdur olmasına sebep olan eski malikten tazminat talep edebilir. Yaptığı masraflar ve gelir kayıplarını da önceki malikten isteyebilir." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

'AKRABAM GELECEK' DİYE EVDEN ÇIKARMAK İSPAT GEREKTİRİYOR

Kiracıya tazminat hakkı getiren diğer durumlardan da bahseden Erdoğan, "Bundan başka Borçlar Kanunun 350.maddesine göre kendisinin, eşinin, alt veya üst soyunun ya da kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut ya da işyerine ihtiyaçları olması halinde dava yoluyla kiracının tahliyesi talep edilebilir. Ancak bunun için ihtiyacın gerçek olması ve ispatlanması gerekir. Ev sahibi kiracıyı haklı neden olmaksızın tahliye etmişse kiracının bu haksız tahliye sebebiyle ev sahibinden tazminat hakkı vardır." ifadelerini kullandı.