Gazete Vatan Logo

Emekli askerlerin televizyonlarda strateji paylaşmalarına yasak geliyor

TSK’dan ayrılan veya emekli olan askerlerin basın ve yayın mecralarında açıklama yapmaları izne bağlanıyor.

Emekli askerlerin televizyonlarda strateji paylaşmalarına yasak geliyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TSK Personel Yasası ile askerlikle ilgili diğer yasalarda değişiklik öngören 60 maddelik torba yasa teklifini dün açıkladı.

AK Parti’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu teklife göre, kendisine özel bir mezuniyet (yetki) verilmediği halde, “görevde oldukları süre içerisinde bulundukları makam ve görevlerine ilişkin unvanlarını kullanarak veya görevi ve unvanı gereği öğrendiği askeri işlemler, teşkilat, harekât, tesisat veya hazırlıklar hakkında beyanat veren, yazı yazan veya açıklama yapanlara 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Teklifte, görevdeki personelin yanı sıra kamu görevi sona erenler açıkça belirtilirken, ayrıca “her kim olursa olsun” ifadesiyle yetki ayrımı yapılmayacağı belirtildi. Teklifte, “fiili daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde” ifadesiyle öngörülen cezada artışa açık kapı bırakıldı.