Geri Dön

Resmi Gazete'de yayımlandı! Binlerce memuru ilgilendiriyor

Vergi müfettişlerinin görev yerlerinin belirlenmesine ilişkin hususlar hizmetin gerekleri, liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak düzenlendi. Yer değiştirme talebinde bulunan vergi müfettişlerinin durumları, görev puanı üstünlüğü esasına göre ve belirlenen kontenjanlar dahilinde incelenecek. Mazeret durumlarına ilişkin yer değişikliği taleplerinin yapılabilmesi için belirlenen şartların sağlanması gerekecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Binlerce memuru ilgilendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, isteğe bağlı görevlendirme işlemlerinde vergi müfettişleri, görev yapmak istedikleri grup başkanlıklarını her yılın mart ayı sonuna kadar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirecek.

Başkanlık, yer değiştirme talebinde bulunan vergi müfettişlerinin durumlarını, görev puanı üstünlüğü esasına göre ve belirlenen kontenjanlar dahilinde inceleyecek, mayıs sonuna kadar belirleyerek ilan edecek.

İsteğe bağlı olarak görev yaptığı grup başkanlığı değişen vergi müfettişleri görevlendirmenin yapıldığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren 3 yıl geçmedikçe yer değişikliği talebinde bulunamayacak. Bakanlık dışı geçici görevde ve ücretsiz izinde geçirilen süreler bu sürenin hesabında dikkate alınmayacak.

Başkanlık, hizmetin gereği ve ihtiyaçlar dahilinde, grup başkanlıklarında görevlendirilmesi gereken vergi müfettişi kontenjanını nisan içinde belirleyerek ilan edecek.

Sağlık mazereti, aile birliği mazereti, genel ve özel hayatı etkileyen nedenlerle engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talepleri dolayısıyla yapılacak görevlendirmeler aylık dönemler itibarıyla değerlendirilecek. Mazeret durumlarına ilişkin yer değişikliği taleplerinin yapılabilmesi için belirlenen şartların sağlanması gerekecek.

Haklarında yürütülen adli veya idari bir soruşturma sonucunda, yerlerinde kalmalarında sakınca görülen ya da üst üste 3 yıl performans değerlendirmesinden başarısız olan vergi müfettişlerinin görev yerleri değiştirilebilecek.

Vergi müfettiş yardımcılarından, yapılan yeterlik sınavında başarılı olanların ilk görevlendirilmeleri, hesaplanan performans puanıyla yeterlik sınav puanının toplamından oluşan başarı sırası, tercihleri ve mazeret durumları dikkate alınarak, ihtiyaçlar doğrultusunda tespit edilen grup başkanlıklarına yapılacak. İlk görevlendirmenin yapıldığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren 3 yıl geçmedikçe yer değişikliği talebinde bulunulamayacak.

Vergi müfettişliğine yeniden kabulleri uygun görülenlerin görev yapacakları grup başkanlığı, talepleri doğrultusunda belirlenecek.