Gazete Vatan Logo

Kredi kartı faizleriyle ilgili kritik uyarı! O parayı ödemek zorunda değilsiniz

Kredi kartı faizleriyle ilgili milyonlarca vatandaşa uyarılar peş peşe geldi. Bankaların asgari ödeme miktarı içinde haksız faiz uyguladığını vurgulayan TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez vatandaşa kritik uyarılarda bulundu.

Kredi kartı faizleriyle ilgili kritik uyarı! O parayı ödemek zorunda değilsiniz

ALİCAN YILDIRIM / alican.yildirim@gazetevatan.com

Kredi kartı borçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama geldi. Bankların faiz uygulamasıyla ilgili vatandaşa kritik uyarılarda bulunuldu. Konuyla ilgili bilinmeyenler hakkında bilgi veren TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez dikkat edilmesi gereken detaylar aktardı.

O BORCA FAİZ İŞLETİLMESİ HUKUKA AYKIRI

Vatandaşa kredi kartı faizleriyle bilmesi gereken noktaları anlatan TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, "Kredi kartlarında asgari ödeme yapan, tüketici; asgari ödemeden kalan miktar için doğal olarak faiz ödemek zorunda kalmaktadır. Eğer asgari ödemenin de tamamı yapamazsa, ödeyemediği asgari ödeme miktarı için de temerrüt faizi uygulanmaktadır. Burada sorun; asgari ödemeden sonra kalan dönem borcuna faizin başlangıç tarihidir. Bilindiği gibi kredi kartlarında hesap kesim tarihinden sonra en az 10 (on) gün sonra ödeme günü  zorunluluğu vardır. Ekstrede belirtilen ödeme tarihi aynı zamanda, borcun yasal vadesidir. Bankalar, dönem borcundan asgari ücret ödenmesi halinde, kalan borç için hesap kesim tarihinden itibaren akdi faiz işletmekte, eğer asgari borç ödenmedi veya eksik ödendi ise, kalan borcun tamamına temerrüt faizini, hesap kesim tarihinden başlatmaktadır. Bu uygulama; Yönetmeliğin yanlış ve Banka lehine  yorumu ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik, Madde 20 ve  BDDK nın bu yanlış yoruma ilişkin  görüşüne göre yapılmakta olup; hukuka açıkça aykırıdır." dedi.

Haberin Devamı

YARGITAY TÜKETİCİYİ KORUYOR

Konuyla ilgili Yargıtay kararlarından bahseden TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, "Çünkü, pek çok Yargıtay ilamında temerrüt faizi borçlunun para borcunu zamanında ödememesi ve temerrüde düşmesi halinde kanun gereği kendiliğinden işlemeye başlayan faizden bahsetmektedir. Kredi kartlarında, para borcunun zamanında ödenmesi, ekstrede belirtilen son ödeme tarihidir. Bu nedenle faiz ve temerrüt faizinin başlangıç tarihi, ekstrede belirtilen son ödeme tarihinde başlamalıdır. Bankalar hukuka ve hakkaniyete aykırı uygulamaları ile 10 gün fazla faiz tahakkuk ettirmekte, bu miktarı da borç ana parasına eklemektedir.  Bu durum 'kart uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz' hükmüne aykırıdır." dedi.

Haberin Devamı

 BORÇ ARTTIKÇA ÖDENEN MİKTAR ARTIYOR

Toplam borç arttıkça vatandaşın ödeyeceği ekstra para miktarının da artacağına dikkat çeken TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, "Ekstre toplam borcunun sadece 1.000 lirasını ödeyemeyen bir tüketici; faiz başlangıç tarihinin, hesap kesim tarihi alınması nedeniyle 10 günlük akdi faiz oranı üzerinden (Aylık % 3,57) 11,90 lira fazla ödeme yapmak zorunda kalacaktır. Bu faizde hesaplanması gereken faizle birlikte  ana paraya eklenip tekrar faiz işletileceği (bileşik faiz) düşünülürse, tüketicinin haksız ve hukuksuz ödemesi daha da çoğalacaktır. Bu nedenlerle, kredi kartlarında asgari ödemeden kalan miktara ödenecek faiz hesaplamasına; Borçlar Kanunu ve Yargıtay ilamları gereği, faizin başlangıç tarihinin, ödeme zamanında başlatılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

KANUNA MADDE EKLENMESİ GEREKİYOR

Sorunun giderilmesi için kredi ve banka kartlarını düzenleyen kanuna 'faiz başlama tarihi, ekstredeki son ödeme tarihtir' şeklinde bir ibare eklenmesi gerektiğine vurgun yapan TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, "Tüketicilere önerilerimiz; mutlaka kredi kartı ekstreleriniz kontrol ediniz. Kredi kartlarında asgari ödemeyi yaptıysanız, kalan dönem borcu için faiz; ödeme (vade tarihi ) tarihinden 1 gün sonra başlayacaktır, Faizinizi kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Bunun için öncelikle, ödeyemediğiniz ekstre borcunuzu saptayın. Daha sonra önceki ekstre son ödeme tarihi ile yeni hesap kesim tarihi arasında kaç gün olduğunu hesaplayın. 25.9.2023 tarihinden itibaren aylık akdi faiz; %3,57 olacaktır. Bu durumda günlük akdi faiz , 0,357/ 100 = 0,119 olacaktır. Hesaplama ödenemeyen meblağ x gün x 0,119 = Ödenemeyen meblağın yeni ekstreye yansıması gereken faiz. Eğer ekstreye yansıyan faiz hesapladığınız faizden fazlaysa, öncelikle bankaya hesaplama açıklaması ile birlikte itiraz edin. Banka işlemi düzenlemezse aynı gerekçeyle THH ne başvurun." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı