Geri Dön
EkonomiEn az 5 bin 400 lira ödeniyor! Başvurular e-Devlet'ten yapılıyor, 12 ay boyunca...

En az 5 bin 400 lira ödeniyor! Başvurular e-Devlet'ten yapılıyor, 12 ay boyunca...

Milyonlarca kişi merakla bekliyordu. Ödemeler 29 Temmuz itibarıyla başladı; başvurular halen alınmaya devam ediyor. Aylık olarak 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek ödemesi yapılıyor; 12 ay boyunca düzenli olarak veriliyor. Sosyal yardım programlarına yenisi eklendi. 'Aile Destek Programı' ile ihtiyaç sahibi hanelere ödeme yapılacak. Destekten daha uzun süre yararlanmak için erken başvuru önemli. Başvurular, e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan da yapılabiliyor. Peki kimler kapsam dışı? Nasıl başvuru yapılıyor? 'Aile Destek Programı' ile ilgili bilinmesi gerekenler ne? İşte detaylar...

En az 5 bin 400 lira ödeniyor! Başvurular e-Devlet'ten yapılıyor, 12 ay boyunca...

Sosyal yardım programlarına yenisi eklendi. Başvuruları devam eden Aile Destek Programı ile geliri düşük ailelere ayda 600 liraya varan desteğin önü açıldı. Yeni program kapsamında ilk ödemeler yapılırken, başvurular da e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" dedi.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 12 ay boyunca düzenli olarak hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Gelir 1.833 liralık gelir şartından ne kadar azsa ödeme de o oranda artıyor.

NASIL BAŞVURULUYOR?

Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceği gibi, doğrudan başvuru yapan vatandaşın yerleşim yeri adresinin bulunduğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na da yapılabiliyor.

En az 5 bin 400 lira ödeniyor Başvurular e-Devletten yapılıyor, 12 ay boyunca...

KİME, NE KADAR ÖDENİYOR?

Hane içinde kişi başına düşen aylık geliri 450 lira ve altı olanlara 600 lira, 450 lira ile 911,15 lira arasında olanlara 550 lira, 911,15 ile 1.372,30 lira arasında olanlara 500 lira, 1.372,30 lira ile 1.833,45 lira arasında olanlara 450 lira aylık ödeme yapılıyor.

KİMLER KAPSAM DIŞI?

Başvuran kişinin; Türk vatandaşı olmaması, Mavi Kart sahibi olması, yerleşim adresinin yurt dışında olması, 18 yaşından küçük olması, hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurt dışında çalışan, yurt dışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınmıyor.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutuluyor.

HANE İÇİNDE KİŞİ BAŞI GELİR TUTARI NASIL BELİRLENİYOR?

Gelir seviyesi tespiti, hane yaklaşımı çerçevesinde yapılıyor ve hane geliri ile hanedeki kişi sayısı üzerinden, hane içindeki kişi başına düşen gelirin tespitini içeriyor. Bu nedenle hanedeki tüm bireylerin gelir, servet ve harcama bilgileri hesaplamaya dâhil ediliyor. Bu hesaplamada GSS gelir testi kapsamında kullanılan yöntem kullanılıyor.

Bu bilgiler, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden kurumların veri tabanlarındaki bilgilerin sorgulanması yoluyla ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca yapılan hane ziyaretleri veya temin edilen hane beyanları yoluyla elde ediliyor.

En az 5 bin 400 lira ödeniyor Başvurular e-Devletten yapılıyor, 12 ay boyunca...

GELİR TESPİTİNDEKİ HANE GELİRİ NASIL HESAPLANIYOR?

Hanedeki tüm bireylerin maaş, ücret, yevmiye gibi gelirleri ile düzenli sosyal yardım gelirleri hesaplamaya dâhil ediliyor.

Aylık olarak düzenli alınan maaş gibi gelirler doğrudan aylık gelir hesabına dâhil edilirken, yıl içinde düzenli olmayan mevsimsel gelirler yıllık tutarları üzerinden ortalama aylık tutarları hesaplanarak dahil ediliyor. Gelirler, brüt tutarları üzerinden değil haneye giren net tutarları üzerinden hesaplamaya dahil ediliyor.

Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi kullanılarak SGK'nın veri tabanlarından yapılan sorgular üzerinden resmi kayıtlara ulaşılıyor.

Ev, arsa, araba gibi servet unsurları aylık hane geliri hesabına dâhil edilirken Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nin yerelde yapılan incelemelere göre belirlediği rayiç bedel değerleri kullanılıyor.

Ev arsa gibi gayrimenkullerde rayiç bedel 240'a, binek araba, kamyon gibi motorlu araçlarda rayiç bedel 120'ye bölünerek aylık hane gelirine katkısı bulunuyor.

En az 5 bin 400 lira ödeniyor Başvurular e-Devletten yapılıyor, 12 ay boyunca...

Tarımsal, ticari ve hayvancılık gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler aylık olarak düzenli elde ediliyorsa aylık tutar, yıl içinde mevsimsel olarak değişen şekilde elde ediliyorsa yıllık tutar üzerinden hesaplanacak ortalama aylık tutar hesaplamaya dâhil ediliyor.

Gelir ve servet unsurları haricinde hanenin harcama durumu da, tespit edilemeyen gelir unsurlarının tespitinin sağlanması amacıyla, incelenebildiği ölçüde hesaplamaya dâhil ediliyor. Tespit edilen aylık geliri aşan bir harcama durumu varsa hane gelirine bu aşan miktar ekleniyor.

ÖDEME NE ZAMAN YAPILIYOR?

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılıyor.

Hak sahibi hanelere yapılacak ödemeler, hak sahipliği kararının alındığı Mütevelli Heyeti kararı tarihini içeren ay için başlıyor ve takip eden ay içinde ilk ödeme gerçekleştiriliyor.

2022 yılı Haziran ayı ile 2023 yılı Mayıs ayı arasındaki 12 aylık dönemde uygulanacak Aile Destek Programı'nın son ödeme dönemi olan 2023 yılı Mayıs ayı ödemesi takip eden Haziran ayı içinde gerçekleştirilerek program sonlandırılacak. Bu nedenle ailelerin destekten daha uzun süre yararlanmak için başvuruyu geciktirmemesi önem taşıyor.