Geri Dön

Elektrik ile ilgili flaş karar! Artık yürürlükten kaldırıldı

Elektrik ile ilgili yeni karar verildi. Farklı bölgelerde birden fazla lisanssız tesis kurulumuna izin veren yönetmelik düzenlemesi yürürlüğe girdi. Ayrıca Tüketim tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere kurulan tesisler için üretim ve tüketim tesislerinin aynı ölçüm noktasında olması şartı aranmayacak. Bu durumdaki tesislerin aynı dağıtım bölgesinde yer alma şartı da yürürlükten kaldırıldı.

Elektrik ile ilgili flaş karar! Artık yürürlükten kaldırıldı

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişiklik uyarınca belediyeler ve bağlı kuruluşları ile sanayi kuruluşları ve sulama amaçlı kuruluşlar; bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurabilecekler. Birden fazla üretim tesisi kurmak istenirse, farklı görevli tedarik şirketi (GTŞ) bölgesi sınırları içinde de üretim tesisi kurulabilecek. 

Bu tesislere ait elektrik veriş ve çekiş verilerinin bildirimleri de GTŞ’lere yapılabileceği gibi Enerji Piyasaları İşletme AŞ’ye (EPİAŞ) de yapılabilecek. EPİAŞ ayrıca üretim ve/veya tüketim tesisleri farklı dağıtım ya da GTŞ bölgesi sınırları içinde olursa; mahsuplaşma işlemlerini de yürütecek.

Başka bir değişiklik de organize sanayi bölgeleriyle (OSB) ilgiliydi. OSB dağıtım lisans bölgesi içindeki üretim tesisleri, OSB dağıtım lisans bölgesi dışındaki aynı kişiye ait tüketim tesisleri ile ilişkilendirilebilecek. 

AYNI ÖLÇÜM NOKTASINDA OLMA ŞARTI KALKTI

Tüketim tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere kurulan tesisler için üretim ve tüketim tesislerinin aynı ölçüm noktasında olması şartı aranmayacak. Bu durumdaki tesislerin aynı dağıtım bölgesinde yer alma şartı da yürürlükten kaldırıldı. 

BİRDEN ÇOK TEDARİKÇİ VARSA AYLIK MAHSUPLAŞMA YOK

Üretim tesisi ile ilişkilendirilen birden fazla tüketim tesislerinin tamamının enerji tedariği tek bir tedarikçiden karşılanmaz ise aylık mahsuplaşma işlemi yapılmayacak ve ilgili tedarikçilerce tüketim için tedarikçi ve tüketici arasındaki sözleşme veya ikili anlaşma hükümlerine göre fatura tahakkuk ettirilecek ve bedeller tahsil edilecek. İlgili dönemde üretilen enerjinin ise GTŞ tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilecek ve bu enerji ile ilgili olarak EPİAŞ ve GTŞ tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak. Ancak serbest tüketici hakkını kullanmayarak GTŞ’den elektrik alan tüketim tesisleri için bu fıkra hükmü uygulanmayacak.