Gazete Vatan Logo

Denizbank'tan müşterilerine çok önemli duyuru!

Denizbank'ta hesabı olanlara ilişkin çok önemli duyuru. Banka yaptığı açıklamada hesap sahiplerini uyarıp 10 yıllık zaman aşımına dikkat çekti. Denizbank'tan yapılan açıklamada zaman aşımına uğrayacak mevduatların TMSF'ye devredileceği vurgulandı.

Denizbank'tan müşterilerine çok önemli duyuru!

Denizbank hem internet sitesinde duyurdu hem de tebligat ilanına çıktı. Denizbank'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bilindiği üzere 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62inci maddesine göre, Bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. Diğer taraftan, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62’inci maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 8inci maddesi gereğince bankaların, nezdlerindeki zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, aşağıdaki listede isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin 15 Haziran 2020 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat bakiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir."

Denizbanktan müşterilerine çok önemli duyuru