Geri Dön
EkonomiBorcu olanlara müjde! Faizin bir bölümünü devlet ödeyecek, 4 taksit...

Borcu olanlara müjde! Faizin bir bölümünü devlet ödeyecek, 4 taksit...

Borcu olan yüz binlerce kişi bekliyordu Meclis'e sunuldu. Yeni düzenleme ile borçlar yapılandırılıyor. Faizin bir kısmını hazine ödeyecek. Çiftçilerin yapılandırılan borçlarının yüzde 30'u peşin geri kalanı ise 4 taksit ile ödenecek.

Borcu olanlara müjde! Faizin bir bölümünü devlet ödeyecek, 4 taksit...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan "Torba Yasa" ile çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan takibe düşmüş ve ödenmeyen borçları yapılandırılıyor. AK Parti Milletvekillerinin 2 Nisan 2021'de Meclis'e sundukları "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan, ödemesi geçen ve takibe düşen krediler yani sorunlu kredilerin yüzde 18 ve yüzde 12 faizle yapılandırılması öngörülüyor.

Torba Yasa'da yer alan düzenlemenin ayrıntıları şöyle:

1- Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçilere kullandırılan tarımsal kredilerden 31/12/2020 tarihi itibarıyla takibe düşen, sorunlu, yani "tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılan" kredilerle ilgili yapılandırma öngörülüyor.

2- Çiftçiler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar kooperatife başvuruda bulunmak kaydıyla yapılandırmadan yararlanabilecekler.

3- Yapılandırılacak kredilerde yüzde 12 ile yüzde 18 basit usulde faiz uygulanacak.

4- Çiftçiler yapılandırılacak kredi borcunu “Yapılandırmaya esas tutarın; defaten ödenmesi halinde borcun tamamı, taksitlendirilmesi halinde ise peşinata tekabül eden %30'u 2021 yılının Ekim ayı sonuna kadar, kalan tutarı ise 2022 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda üç eşit taksitte ödeyebilecek. İlk taksit 2021 yılının Ekim ayında ödenebilecek.

FAİZİN BİR KISIMINI DEVLET ÖDEYECEK

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç CNN Türk'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Sıkışmış olan çifçimizin yeniden nefes alabilmesi üretimde kalabilmesi adına yapmış olduğumuz bir değişikliktir. Pandemide tarım kredi kendi insiyatifi ile 31 Mart'a kadar bu borçların herhangi bir tahsilinde haciz yöntemine başvurmuyordu bekletiyordu. Şimdi o süreç bitti sıkıntılı hal olabileceği endişesi ile takibe düşmüş olan hacze gitme ihtimali olan borçlarını yapılandırıyoruz. Yüzde 18 faiz ile ama faizin yüzde 6'lıkı kısmını hazine çekecek. İyi bir orandır. İlk ödemesi 2021'in ekiminde hasat döndeminde olsun ki çifçi zorluk yaşamasın diye yüzde 30 peşin vermek suretiyle geri kalanını da 4 taksitle ödenecek."