Gazete Vatan Logo

Bakanlıktan gelir vergisi kararı! Artık yapılmayacak

Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan gelir vergisi kararı! Artık yapılmayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı düzenlemeye göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tek işveren sayarak, ücret gelirleri kümülatif matrah dikkate alınarak tevkif suretiyle vergilendirecek.

Kamu görevlileri ayrıca beyanname vermeyecek. Böylece, genel bütçe kapsamında bulunan kamu idarelerinde çalışan personelin, yıl içinde bu kapsamdaki diğer kurum ve kuruluşlardan da ücret alması veya bu kapsamdaki diğer bir kurum ve kuruluşa nakil olması durumunda, elde ettikleri ücretler tek işverenden alınan ücret olarak değerlendirilecek.

Düzenlemeyle aynı takvim yılı içinde birden fazla işverenden ücret geliri elde eden özel sektör çalışanlarına da kolaylık sağlandı. Hizmet erbabının aynı takvim yılı içinde işveren değişikliği yaptığı durumlarda, talep etmesi ve işverenin de kabul etmesi halinde, yeni işverenin eski işverendeki Gelir Vergisi matrahını dikkate alarak kümülatif matrah üzerinden tevkifat yapılabilmesine imkân tanındı.