Geri Dön
EğitimMEB harekete geçti ve yarın başlıyor! 7 yıl sonra bir ilk...

MEB harekete geçti ve yarın başlıyor! 7 yıl sonra bir ilk...

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kritik adım! MEB harekete geçti, 7 yıl sonra yeni dönem resmen başlıyor. 26 bölgede 32 bin kişinin görüşü alındı. Bundan böyle yüzde 100'e ulaştırılacak. Tüm eğitim kademelerinde ve sınıf seviyelerinde güçlendirilecek. Yapılan çalışma ile bursluluk sınavına giriş koşulları değişiyor, burs verilen öğrenci sayısı da artırılıyor ve yabancı dil derslerine düzenleme geliyor. Öğretmenler için 3600 ek gösterge verilmesi de gündemde. İşte detaylar...

MEB harekete geçti ve yarın başlıyor! 7 yıl sonra bir ilk...

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Şurası 7 yıl aradan sonra yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde toplanıyor. Ana teması 'eğitimde fırsat eşitliği' olacak şuranın gündemi 'temel eğitimde fırsat eşitliği', "mesleki eğitimin geliştirilmesi' ve 'öğretmenlerin mesleki gelişimi' olarak belirlendi.

Şura öncesi Türkiye genelinde 32 bini aşkın paydaşın görüşleri alınırken 26 bölgede hazırlık çalıştayları yapıldı. 3 gün boyunca sürecek Şura'da alınacak kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınacak ve tavsiye niteliği taşıyacak.

MEB Şurası'nda özel ihtisas komisyonlarında görüşülmesi isteğiyle bakanlığa gönderilen öneriler şöyle:

TEMEL EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Beş yaş okullaşma oranının kısa vadede yüzde 100'e ulaştırılması için gerekli fiziki ve beşeri imkanlar sağlanmalıdır. Ayrıca 3-4 yaş için de eğitime erişim imkanları artırılmalıdır.

Dezavantajlı bölgeler ve gruplara yönelik okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak için farklı modeller (gezici öğretmen sınıfı, gezici sınıf, taşıma merkezi ana sınıfı, yaz eğitimi, taşımalı eğitim vb.) kullanılmalıdır.

Tüm eğitim kademelerinde ve sınıf seviyelerinde rehberlik hizmetleri güçlendirilmelidir. Zorunlu hallerde (salgın hastalıklar, afet durumu, süreğen hastalık durumu vb.) eğitim öğretim sürecinin kesintisiz devam etmesi için uzaktan eğitim ve alternatif erişim imkanlarını (mobil sınıf vb.) artıracak tedbirler alınmalıdır. Bursluluk sınavına giriş koşulları daha çok öğrenciyi kapsayacak şekilde genişletilmeli ve burs verilen öğrenci sayısı artırılmalıdır.

MESLEKİ EĞİTİMİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu teknik programlarında verilen derslerin en az yüzde 30'u yabancı dil olarak verilmelidir. Anadolu meslek programları için verilen mesleki yabancı dil derslerinin içeriği genişletilerek güçlendirilmelidir.

İş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan becerilere yönelik kısa süreli mesleki ve teknik eğitim programları düzenlenmelidir. Mesleki ve teknik eğitimde ürün ve eser ortaya koyan öğretmenlere teşvik verilmelidir. Mezun takip sistemi geliştirilmeli ve işlevsel hale getirilmelidir. Meslek lisesi öğrencilerine yurt dışı staj için maddi kaynaklar sağlanmalıdır.

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ

Birinci derece öğretmenler için 3600 ek gösterge verilmelidir. Eğitim çalışanları, istedikleri alanda lisansüstü eğitime teşvik edilmelidir. Öğretmen mesleki gelişim programları yeniden yapılandırılmalı, kıdem ile ilişkisi kurularak belli kıdem aralıkları için eğitim paketleri oluşturulmalı, eğitim kurulları ve zümreler daha işlevsel hale getirilmelidir. (Sabah)