Gazete Vatan Logo

Whatsapp gruplarındaki yazışmalar işten çıkarılma sebebi olabilir mi?

İletişim ağlarının her geçen gün artması özellikle çalışma yaşamında etkisini gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda mail üzerinden yapılan yazışmaların pek çoğu artık Whatsapp kanalından yapılarak zaman kaybının önüne geçiliyor. Çalışanlar arasında kurulan Whatsapp grupları üzerinden hem iş ile ilgili iletişim kuruluyor hem de özel yazışmalar yapılabiliyor. Ancak bu yazışmaların işverenin eline geçebiliyor. Bu durumda çalışanları 'İşten çıkarılır mıyım?' korkusu sarıyor. Konun detaylarını Avukat Cansen Erdoğan anlattı.

Whatsapp gruplarındaki yazışmalar işten çıkarılma sebebi olabilir mi?

ÖZLEM ATİLA / gazetevatan.com

Teknolojinin en hızlı ilerlediği sektörlerin başında iletişim geliyor. Whatsapp ise bu iletişim yöntemlerinin belki de en başında gelen, hemen herkesin günlük hayatında sıkça kullandığı bir uygulama. İş hayatında da oldukça yaygın olarak kullanılan Whatsapp uygulamasının, çalışanlar için işlerin hızlanmasına, süreçten herkesin haberdar olmasında katkısı büyük.

Whatsapp gruplarında, bazen yapılacak işler dışında, işyeri şartlarının, prim ve maaşların, yöneticilerin ya da işverenlerin eleştirildiği ve hatta sınırı aşan yorumların yapıldığı mecralar olarak karşımıza çıkabiliyor. Peki bu yazışmaların ortaya çıkması durumunda çalışanları neler bekliyor. Avukat Cansen Erdoğan çalışanların merak ettiği konun detaylarını gazetevatan.com’a anlattı.

Türk hukukunda henüz whatsapp ve sair dijital uygulamalarla ilgili ayrı bir düzenlemenin bulunmadığına işaret eden Erdoğan, “Bunlarla ilgili ihtilaflarda mevcut kanunlara ve düzenlemelere atıfta bulunmak suretiyle oradaki maddeler ışığında kararlar veriliyor.” Diyerek şunları söyledi:

Haberin Devamı

İŞ AKDİNİN FESHİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

“Çalışanların kendi aralarındaki Whatsapp yazışmaları sebebi ile iş akdinin feshi mümkün değildir. Çünkü bu yazışmalar esasen gizlidir ve bu yazışmalara delil olarak dayanılması, gizlilik esasına aykırıdır. Hukuka aykırı bir delile dayanmak mümkün değil.”


Çalışanların kendi aralarında kurduğu whatsapp grupları üzerinden yapılan iş ile ilgili olumsuz yorumlar, 4857 sayılı İş Kanununun 25. Maddesindeki iş akdinin haklı nedenle fesih maddelerinden biri olan; “İşçinin işverene veya ailesine karşı şeref ve namusuna dokunacak sözler söylemesi veya davranışlarda bulunması ya da işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması veya işçinin işverene veya aile üyelerinden birine sataşması” olarak değerlendirilse de Yargıtay aynı fikirde değil."

KİŞİSEL VERİ OLARAK KABUL EDİLİYOR

Yargıtay tarafından verilen emsal niteliğindeki karara değinen Cansen Erdoğan, "Yargıtay 9.Hukuk Dairesi; 'Whatsapp sistemi, telefon ve internet ortamında internet vasıtası ile iletişimi gerçekleştiren bir sistemdir. Burada kişi, kişiler ile iletişime geçtiği gibi gruplar kurarak grup içiresinde iletişim gerçekleştirilmektedir. Ancak bu sistem kendi içinde korunan ve 3. kişilere kapalı bir konumdadır. Dolayısı ile işçilerin iş akışını bozmadığı ve çalışmaların etkilemediği sürece bir grup kurmaları ve burada iletişim içinde olmaları yasak değildir. İşçilerin bu kapsamda burada iletişimlerinin kişisel veri olarak da korunması esastır.' Gerekçesiyle bu durumun haklı fesih oluşturmayacağı kanaatine varmıştır." ifadelerini kullandı. 

Haberin Devamı

Avukat Cansen Erdoğan sözlerini şöyle sonlandırdı;

"Yargıtay tarafından HMK 189/2 maddesi gereğince hukuka aykırı olarak elde edilmiş söz konusu kayıtlarının fesih sebebi yapılamayacağı belirtilmiştir. Bununla birlikte ilk derece mahkemelerin bazı kararlarında bu kuralın gözetilmediği de görülmekte."