Geri Dön
Personel AlımıTicaret Bakanlığı 8 ilde 75 muayene memuru alacak! İşte başvuru şartları!

Ticaret Bakanlığı 8 ilde 75 muayene memuru alacak! İşte başvuru şartları!

Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli muayene memuru alacak. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. Adayların, KPSS puan türünden en az 70 puan almaları gerekiyor. Başvurular 16 Temmuz'da sona erecek. Peki, Ticaret Bakanlığı memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, Ticaret Bakanlığı muayene memuru başvuru şartları!

Ticaret Bakanlığı 8 ilde 75 muayene memuru alacak! İşte başvuru şartları!

Ticaret Bakanlığı açıktan atama yoluyla sözlü sınavla sözleşmeli muayene memuru alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alınacak personel Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde istihdam edilecek. Peki, Ticaret Bakanlığı memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, Ticaret Bakanlığı muayene memuru başvuru şartları!

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

ç) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak

TİCARET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular dijital ortamda 07.07.2021-16.07.2021 tarihleri arasında alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul

edilmeyecek. Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday çağırılacak.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ticaret.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce www.ticaret.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.

MUAYENE MEMURU ALIMI SINAVI NASIL OLACAK?

Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar; “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; mezun olduğu örenim dalı itibarı ile bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak.

Ticaret Bakanlığı 8 ilde 75 muayene memuru alacak İşte başvuru şartları
Ticaret Bakanlığı 8 ilde 75 muayene memuru alacak İşte başvuru şartları