Geri Dön
Çalışma HayatıTazminat kararı! Milyonlarca çalışana güzel haber

Tazminat kararı! Milyonlarca çalışana güzel haber

Tüm çalışanları sevindirecek karar! İşçi-işveren milyonları ilgilendiriyor. İşverenin bunu yapması mümkün değil. Cezası var. Günümüzde kullandığımız WhatsApp, Bip, Telegram, Signal ve benzeri uygulamaları hem iş hayatında hem de özel hayatta sıklıkla kullanılıyor. İşverenin dâhil olduğu ya da olmadığı, işverene ait telefonlarla ya da kendilerine ait şahsi telefonlarla kurulan bu ilişkilerde çoğu zaman iş ile ilgili özel konuşmalar yapılıyor. Peki, WhatsApp ve benzeri sistemlerde yapılan yazışmalar çalışanlar aleyhine delil olarak kullanılabilir mi? Bu yazışmalar gerekçe gösterilip çalışanlar tazminatsız işten çıkarılabilir mi? İşte detaylar...

Tazminat kararı! Milyonlarca çalışana güzel haber

Akıllı telefonlar ile beraber çıkan mesajlaşma uygulamaları artık iş hayatında da sık sık kullanılıyor. Telefon ve internet ortamında internet vasıtası ile iletişimi gerçekleştiren bu uygulamalarda şahıslar bire bir veya değişik sohbet grupları kurarak 24 saat boyunca iletişim sağlalıyor. Bu iletişim şeklinin çalışma hayatı boyutuna bakıldığında çalışanların da kendi aralarında işverenin dâhil olduğu ya da olmadığı, işverene ait telefonlarla ya da kendilerine ait şahsi telefonlarla çok sayıda gruplar kurarak iletişim hâlinde olduğu görülebilmektedir. Peki WhatsApp ve benzeri sistemlerde yapılan yazışmalar çalışanlar aleyhine delil olarak kullanılabilir mi? İşverenin, çalışanların rızası olmadan WhatsApp yazışmalarını ele geçirmesi suç teşkil eder mi?

Bu yazışmalar gerekçe gösterilip çalışanlar tazminatsız işten çıkarılabilir mi? Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş WhatsApp grup yazışmaları nedeniyle işten atılma ve uygulanan cezalar hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

WHATSAPP YAZIŞMALARI KİŞİSEL VERİ KAPSAMINDA

WhatsApp, Bip, Telegram, Signal ve benzeri sistemler aracılığıyla çalışanların yazışmalarına yönelik yargı kararlarına bakıldığında; çalışanların kendilerine ait iş yeri ile ilgili olmayan telefonlarıyla doğrudan doğruya ya da gruplar kurarak yapmış oldukları yazışmalar gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle belirtilen yazışmaların hukuki olmayan yollarla elde edilerek işten çıkarmaya bahane edilemez.

Belirtilen sistemlerin işten çıkarmaya konu olmasında genel olarak;

- İşçilerin iş akışını bozup bozmadığı ve

- İş yerindeki çalışmaların etkilenip etkilenmediği,

Hususları ön plana çıkmaktadır. Bu hususlara dikkat edildiği sürece çalışanların grup kurmaları ve burada iletişim içinde olmaları yasak değildir. Belirtilen hususların olmaması hâlinde yapılan işten çıkarmalar da geçerli olmayacaktır. Bu hâllerde işten çıkarılanlar başta kıdem tazminatı olmak üzere diğer işçilik haklarına hak kazanabilecektir.

4 YILA KADAR HAPİS VAR!

Kişisel verilere ilişkin suçlarla ilgili Türk Ceza Kanunu’nda hapis cezası öngörülmektedir. Buna göre kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişinin, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda çalışanın kendine ait telefonuyla yapmış olduğu yazışmaları hukuka aykırı olarak ele geçiren ve yayan işveren ve işveren yetkilileri para cezalarının yanı sıra hapis cezaları ile karşı karşıya kalabilirler.

MİLYONLARCA CEZA KESİLDİ!

Kişisel verilerin korunması kanunu tüm işverenleri kapsamaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanununda veri sorumlusunun;

- Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

- Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve

- Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusunun bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildirmesi gerekmektedir.

01.01.2020-31.12.2020 döneminde toplam 68 adet kurul toplantısı gerçekleştirilmiş olup, bu toplantılar sonucunda kurul tarafından toplam 1.018 adet karar alınmıştır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği uyarınca kanunda öngörülen idari yaptırımlara karar vermekle görevli olan Kurul, 2020 yılı içerisinde 147 veri sorumlusu hakkında uygulanan idari para cezasının miktarı 21.390.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler