Geri Dön
Personel AlımıŞişli Belediyesi 50 zabıta memuru alıyor! İşte Şişli Belediyesi zabıta alımı başvurusu detayları!

Şişli Belediyesi 50 zabıta memuru alıyor! İşte Şişli Belediyesi zabıta alımı başvurusu detayları!

Zabıta alımı 2021 ilanı yayınlandı. Şişli Belediyesi duyurdu. KPSS'den en az 70 puan ile zabıta memuru alınacak. Şişli Belediyesi 50 zabıta memuru alımına ilişkin yayınlanan ilanda başvuru için belirlenen koşullar ve şartlar resmen duyuruldu. Peki, Şişli Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu nasıl yapılır? Şişli Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları ne? Şişli Belediyesi zabıta alımı 2021 başvurusu detayları!

Şişli Belediyesi 50 zabıta memuru alıyor! İşte Şişli Belediyesi zabıta alımı başvurusu detayları!

Şişli Belediyesi zabıta memuru alımı ilanı yayınlandı. Şişli Belediyesi KPSS'den en az 70 puan ile 50 zabıta memuru alacak. Adayların Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmaları ve en az B sınıfı veya en az A2 Motosiklet ehliyetine sahip olmaları gerekiyor. Peki, Şişli Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu nasıl yapılır? Şişli Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları ne? Şişli Belediyesi zabıta alımı 2021 başvurusu detayları ve ilana ilişkin tüm detaylar...

ŞİŞLİ BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Şişli Belediyesi zabıta memuru alımı ilanı için adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için, başvuru belgelerini 19 Nisan 2021 - 07 Mayıs 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 8 - 34381 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor. Başvurular şahsen yapılacak. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Şişli Belediyesi zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar şu şekilde belirtildi:

"İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR:

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, 70 puan ve üzeri KPSS puanını almış olmak.

b. Daha önce çalıştığı kamu kuru ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az A2 veya en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak"

S. N.

Kadro Unvanı

Sınıfı

Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS
Puan Türü

KPSS
Taban Puanı

Zabıta Memuru

GİH

50

Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak, en az B sınıfı veya en az A2 Motosiklet ehliyetine sahip olmak

Kadın/ Erkek

KPSS P3

70

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Şişli Belediyesi zabıta alımı ilanında adaylardan istenen belgeler şu şekilde belirtildi:

"Başvuru sırasında;

1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (http://www.sisli.bel.tr) temin edeceklerdir.

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı

7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)"

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılacak. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacak. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şart. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecek.