Geri Dön

Ticaret Bakanlığı personel alacak! Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ilanı yayınlandı!

Ticaret Bakanlığı duyurdu! Ticaret müfettiş yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacak. Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan personel alımı ilanına göre, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere Ticaret Müfettiş yardımcısı alınacak. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Ticaret Bakanlığı Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı başvuru şartları ne? Ticaret Bakanlığı personel alımı ilanı!

Ticaret Bakanlığı personel alacak! Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ilanı yayınlandı!

Ticaret Bakanlığı personel alacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı personel alımı ilanına göre, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere Ticaret Müfettiş yardımcısı alınacak. Başvurular 25 Nisan’da başlıyor. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Ticaret Bakanlığı Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı başvuru şartları ne? Ticaret Bakanlığı personel alımı ilanı!

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli “Ticaret Müfettiş Yardımcısı” kadrosuna İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 50 ve Gümrük Grup Başkanlığı için en fazla 50 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavları yapılacak.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Giriş Sınavları için başvurular, 25 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıması,

-  En az dört yıllık yükseköğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla;

- İç Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 1000 kişi,

- Gümrük Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 1000 kişi, içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),

-  Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir),

- Sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmaması,

- Süresi içinde başvurmuş olması.

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI NASIL YAPILACAK?

Giriş Sınavları önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacak.

Yapılacak Giriş Sınavının yazılı bölümü; İç Ticaret Grup Başkanlığı için 25-26 Haziran 2022 Gümrük Grup Başkanlığı için 02-03 Temmuz 2022, tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayrı oturumda Ankara Atatürk Lisesi, Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 11 Sıhhiye-Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecek. Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav saati ve sınava ilişkin diğer hususlar Ticaret Bakanlığı (www.ticaret.gov.tr) internet sayfasında yazılı sınav tarihinden en geç 15 gün önce ilan edilecek.

SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Her bir Grup Başkanlığı için yapılacak yazılı sınavlar aşağıda belirtilen konularda yapılır:

Maliye ve Ekonomi: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları, Kamu Gelirleri ve Giderleri, Bütçe ve Kamu Borçları, Mikroekonomi, Makroekonomi, Para-Banka Teorileri, Uluslararası Ekonomi,

Kamu Hukuku: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari Yargı), Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar),

Özel Hukuk: Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç),

Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Temel Maliyet Muhasebesi.

Yazılı sınavda sınava girecek adayların değerlendirme, yorumlama ve çözüm yolları sunma kabiliyetlerini ölçmeye yönelik sorulara da yer verilebilecek.

Giriş Sınavını kazananların isimleri Bakanlık internet sayfasında ilan edilecek.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN