Gazete Vatan Logo

Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 1.468 sürekli işçi alımı yapacak! İşte Sağlık Bakanlığı eski hükümlü alımı başvuru şartları!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 1.468 sürekli işçi alınacak! Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, eski hükümlü (TMY statüsünde) sürekli işçi alımı yapılacak. Başvurular, 26 -30 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları ne? İşte Sağlık Bakanlığı eski hükümlü alımı şartları ve ilanın detayları!

Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 1.468 sürekli işçi alımı yapacak! İşte Sağlık Bakanlığı eski hükümlü alımı başvuru şartları!

Sağlık Bakanlığı süreli işçi alımı ilanı yayınlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığına eski hükümlü (TMY statüsünde) 1.468 sürekli işci alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİ HÜKÜMLÜ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 26/12/2022-30/12/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacak. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapacak. Eski hükümlülerden kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin ilan edilen kadrolara müracaat yapamayacak. Ayrıca, terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların ilan edilen kadrolara müracaat edemeyecek.

Haberin Devamı

SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİ HÜKÜMLÜ ALIMI KURA LİSTESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başvuru listesinin İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilmesine müteakip sınava alınacak asıl ve yedek listeler kura ile belirlenecek. Sınava alınacak adayların listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle de münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek olarak noter huzurunda kura ile belirlenecek. Kura ile belirlenen sınava alınacak asıl ve yedek aday listeleri, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanacak. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek. Uygulanacak sınavın yöntemi; “Sözlü Sınav” olup ölçme ve değerlendirme ise adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerle yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye uygun olarak yapılacak. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecek.

Haberin Devamı

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacak.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 1.468 sürekli işçi alımı yapacak İşte Sağlık Bakanlığı eski hükümlü alımı başvuru şartları

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

- 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak.

Haberin Devamı

Eski hükümlü; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Haberin Devamı

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak.

- İlan tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (26 Aralık 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi (30 Aralık 2022) itibarıyla mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Sözlü sınav sonucunda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN