Geri Dön

Polis Akademisi akademik personel alacak! İşte başvuru şartları!

Polis Akademisi Başkanlığı duyurdu! Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Adli Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Trafik Enstitüsüne doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi öğretim elamanı alınacak. Peki, Polis Akademisi akademik personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Polis Akademisi personel alımı başvuru şartları!

Polis Akademisi akademik personel alacak! İşte başvuru şartları!

Polis Akademisi akademik personel alımı ilanı yayınlandı. Yayımlanan ilana göre, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Adli Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Trafik Enstitüsüne doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi öğretim elamanı alınacak. Peki, Polis Akademisi akademik personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları…

POLİS AKADEMİSİ AKADEMİK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Müracaatlar 20 Eylül - 4. Ekim 2022 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü, Gölbaşı/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Eksik belge ile veya son başvuru tarihi olan 04.10.2022 tarihi saat 17:00’dan sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Posta ile yapılacak müracaatlarda, gönderinin kuruma ulaştığı tarih esas alınacak.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olması,

2) Yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasına engel teşkil edecek bir hali bulunmaması,

3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması,

4) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde adayın müracaat ettiği unvan ile Devlet Memuru olmasında ve istihdam yerinde çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmaması ve bunu sağlık raporuyla belgelendirmesi,

5) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla adayların otuz beş yaşını doldurmamış olması şartları aranır. 

İSTENİLEN BELGELER

Müracaat sırasında adaylardan, yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir, aşağıda sıralanmış belgeler istenecektir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan;

a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-5)

b) Dört adet vesikalık fotoğraf,

c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,

d) Özgeçmiş,

e) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora yaptığına dair belgenin tasdikli* bir örneği, (Diplomasında mezuniyet not ortalaması bulunmayan adaylar transkript belgesinin aslını veya tasdikli örneğini ibraz edeceklerdir.)

f) YDS, YÖKDİL, veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 80 puan aldığını gösterir belge,

g) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya,

ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan;

a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-5)

b) Dört adet vesikalık fotoğraf,

c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,

d) Özgeçmiş,

e) YDS, YÖKDİL, veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınav sonucunu gösterir belge,

f) ALES sonucunu gösterir belge (En az 75 puan), (09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 5’inci maddesi gereği ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.)

g) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora yaptığına dair belgenin tasdikli* bir örneği, (Diplomasında mezuniyet not ortalaması bulunmayan adaylar transkript belgesinin aslını veya tasdikli örneğini ibraz edeceklerdir.)

ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan;

a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-3)

b) Dört adet vesikalık fotoğraf,

c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,

d) Özgeçmiş,

e) YDS, YÖKDİL, veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 75 puan aldığını gösterir belge,

f) ALES sonucunu gösterir belge (En az 75 puan), (09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 5’inci maddesi gereği ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.)

g) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora yaptığına dair belgenin tasdikli* bir örneği, (Diplomasında mezuniyet not ortalaması bulunmayan adaylar transkript belgesinin aslını veya tasdikli örneğini ibraz edeceklerdir.)

ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN